EXCLUSIV Cum a fost modificat PNRR: Guvernul taie granturi de 740 milioane de euro pentru sistemul sanitar / Vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru 34.000 de gospodării, cu buget de 534 milioane de euro

spital vechi, salon spital, Maternitatea Polizu Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul a trimis, vineri, la Bruxelles, o cerere de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la care a adăugat și un nou capitol pentru energie, RePowerEU. Economedia a obținut documentul integral. Cele mai importante modificări: Executivul taie granturi totale de 740 de milioane de euro pentru spitale existente și noi, infrastructură prespitalicească, dotări pentru ATI nou-născuți și altele; se taie cu 270 milioane de euro finanțarea pentru împădurire, se taie finanțări de 95 milioane de euro de la punctele de încărcare de vehicule electrice și 180 de milioane de euro de la pistele pentru biciclete; se reduc cu 400 de milioane de euro împrumuturile planificate pentru infrastructura de gaze din Oltenia. În schimb, unul dintre cele mai importante proiecte adăugate este „Casa pentru eficiența energetică”, prin care Guvernul vrea să finanțeze cu 534 milioane de euro instalarea de panouri fotovoltaice pentru 34.000 de gospodării.

Iată cele mai importante modificări, conform documentului obținut de Economedia:

Modificări vizând proiectele finanțate din granturi, din cauza reducerii de buget de 2,1 miliarde euro

Deoarece în anul 2021 România a realizat o creștere economică peste așteptări, Comisia a ajustat ajutorul financiar acordat prin PNRR. Pentru România, actualizarea contribuției financiare maxime reprezintă o revizuire negativă a contribuției financiare în valoare de 2.110.858.750 EUR.

Pentru a afecta cât mai puțin alocările destinate biodiversității, valoarea diminuării din cadrul C2. Protejarea pădurilor și a biodiversității -I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, este de 269.120.000 EURO, alocarea diminuându-se cu 37% din valoarea inițială de 730.000.000 euro.

De asemenea, în cazul Componentei 4 -Transport Durabil pentru a nu afecta coerența componentei s-au păstrat majoritatea investițiilor aferente transportului durabil fiind eliminată doar I1. Infrastructură feroviară, Sub-măsura 11 – Electrificări (236 mil euro) si care urmează sa fie realizată prin transferarea către Fondul de Modernizare.

În conformitate cu prevederile art. 21c, para. (2) din Regulamentul (UE) 435/2023 privind capitolele REPowerEU alocarea financiară nerambursabilă în valoare de 460.000.000 euro aferentă Investiției 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile din cadrul C6. Energie va fi transferată către sprijinul financiar aferent capitolului REPowerEU și inclusă în noul capitol.

Alocarea aferentă I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată (200 mil euro) din C7. Transformarea digitală  se diminuează cu 50 mil. euro, urmând ca investiția să fie actualizată în funcție de nevoile identificate pe parcursul implementării, iar alocarea diminuată să contribuie în totalitate la tranziția digitală.

In cazul C10. – Fondul Local, au fost eliminate doua investiții I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice (165 mil euro) respectiv I1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan (180 mil. Euro). În cazul I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice din totalul de 165 mil euro se va diminua suma de 95 mil. euro. Astfel, ținta de 30.000 puncte de reîncărcare vehicule electrice asumată la nivelul PNRR va fi diminuată la 22.600, urmând a fi modificate în consecință jaloanele și țintele care includ puncte de reîncărcare din cadrul C4 –Transport durabil si C10 – Fondul Local. Ambele investițiie liminate din C10-PNRR vor fi realizate la nivel național prin transferarea către programul național„Anghel Saligny’’.

Având în vedere dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării alocarea aferenta I1 Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești (314,87 mil. euro) s-a diminuat cu suma de 63,20 milioane euro și alocarea aferenta I2. Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești –I2.1 și I2.2  (1.724.050.000 euro) s-a diminuat cu suma de 677 milioane euro, cu diminuarea proporțională a țintelor. Alocarea specifică destinată investițiilor pentru ATI nou-născuți și reducerea riscului de infecții spitalicești (I2.3 și I2.4) (230.575.000 euro) s-a păstrat in totalitate. Reducerea alocării aferente investițiilor destinate infrastructurii spitalicești ține cont de analiza proiectelor cu risc ridicat de nerealizare.Totodată, în cazul Investiției 2 pentru proiectele care vor intra în alocarea de 677 milioane euro eliminată din PNRR, implementarea va continua fie prin finanțarea proiectelor privind infrastructura spitalicească prin împrumuturi BEI, fie prin transferul acestor proiecte către Programele din politica de coeziune.

Referitor la C15. Educație pentru a nu periclita implementarea I2.1 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate (103 mil. euro)se va diminua cu suma de 80,58 mil euro.

Modificarea PNRR, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare este prezentată în tabelul de mai jos:

Măsură Alocare inițială (milioane euro) Suma diminuată (milioane euro) Alocare actualizată (milioane euro)
C2. Protejarea pădurilor și a biodiversității – I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane (MMAP) 730 269,12 460,88
C4. Transport sustenabil – I1. Infrastructură feroviară, Sub-măsura 11 – Electrificări (MTI) 236

 

236

 

0,00
C6. Energie – I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (transfer către REPowerEU) (M ENERGIE) 460 460 0,00
C7. Transformare digitală – I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată (MAI) 200 50 150
C10. Fondul local – I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice (MDLPA) 165 95 70
C10. Fondul local – I1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan (MDLPA) 180 180 0,00
C12. Sănătate – I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (MS) 274,67 63,20 211,47
C12. Sănătate – I2.1 Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești – infrastructură nouă – clădiri cu -20% energie sub NZEB (MS) 571,05 224,23 346,82
C12. Sănătate – I2.2 Dezvoltarea Investiții în infrastructura spitalicească publică – infrastructură nouă (MS) 518 203,41 314,59
C12. Sănătate – I2.3 Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești – echipamente și dotări, ATI nou-născuți, reducerea riscului de infecții spitalicești – partea de dotari (MS) 795,58 221,86 573,72
C12. Sănătate – I2.4 Dezvoltarea infrastructurii publice spitalicești – echipamente și dotări, ATI nou-născuți, reducerea riscului de infecții spitalicești – partea de IT (MS) 70 27,49 42,51
C15. Educație – I2.1 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate – partea de investitii (MEDU) 98,63 77,13 21,50
C15. Educație – I2.2 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate – partea de digitalizare (MEDU) 4,37 3,42 0,95

Modificări vizând măsuri, inclusiv jaloane și ținte, care nu mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau parțial, „ca urmare a unor circumstanțe obiective”

Conform Guvernului, motivul ajustării măsurilor din această categorie derivă din apariția unor circumstanțele obiective, care au condus la necesitatea modificării implementării PNRR față de planificarea inițială.

„Circumstanțele obiective reprezintă un motiv legitim pentru revizuirea PNRR, în conformitate cu prevederile articolului 21 din Regulamentul privind MRR. Agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei a afectat drastic prețurile energiei și ale materialelor de construcții și exercită presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Gravitatea acestor evoluții nu ar fi putut fi anticipată de statele membrela momentul pregătirii și programării PNRR. În mod similar altor state membre, România a fost nevoită să ajusteze măsurile specifice și să răspundă astfel numeroaselor provocări cu care se confruntă toate statele membre în contextul situației geopolitice fără precedent din Europa”, arată documentul.

În luna mai 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat o centralizare a efectului creșterii costurilor asupra investițiilor din PNRR, rezultate atât din analiza proprie pe baza indicatorilor statistici specifici publicați de Institutul Național de Statistică cât și din analiza proprie a Coordonatorilor de reforme și/sau investiții, rezultând o diferență de 5,627 miliarde euro față de un bugetul inițial PNRR. investiții, rezultând o diferență de 5.627 miliarde euro față de un bugetul inițial PNRR. Această diferență, calculată relativ la valorile investițiilor din CID care includ deja o inflație de 2%/an,  reprezintă o creștere de 19,28% a costurilor de implementare a investițiilor PNRR.

Totodată, chiar dacă pe parcursul discuțiilor tehnice cu CR/I au fost identificate mai multe investiții cu risc ridicat de nerealizare, șase dintre acestea, finanțate din sprijinul financiar rambursabil, nu mai pot fi realizate în totalitate, fiind eliminate sau diminuate. Suma astfel redusă de 556.000.000 EUR va fi utilizată pentru finanțarea unor măsuri propuse pentru noul capitol REPowerEU.

Măsurile eliminate, finanțate în prezent prin împrumuturi, în valoare de 556 milioane EUR, sunt înlocuite cu noi măsuri în cadrul REPowerEU. Noile măsuri răspund cu precădere la situația geopolitică actuală generată de agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei, sporind reziliența și independența energetică a României prin creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile (în principal solar și eolian) și decarbonizarea sectorului rezidențial prin creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Astfel, în cadrul componentei de împrumut sunt propuse două noi măsuri REPowerEU:

▪ Investiția 2.a – Schemă de licitație pilot pentru instalarea a 20 MW de producție de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică pe infrastructura sistemului de ameliorare hidrografică aflată în administrarea ANIF (22 milioane EUR)

▪ Investiția 5 – Programul național „Casa pentru eficiența energetică” (534 milioane EUR) cu termen de realizare T2 2026 care vizează:

 • 14.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (vizate ca gospodării vulnerabile) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (50% buget alocat – 267 milioane EUR)
 • 20.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (nu sunt vizați ca vulnerabili) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (buget alocat 50% – 267 milioane EUR).

Propunerea de reducere a sprijinului financiar rambursabil:

Componentă / Reformă sau Investiție Buget inițial investiție Diminuare Loan
C2 I4.1. Elim obstacole în cursuri de apă 150.000.000 -87.400.000
C1 I4.2 Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță 281.500.000 -46,200,000
C9 I1. Platforme digitale mediu afaceri 14.000.000 -6.000.000
C9 I9. Sprijin acordat posesorilor de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska-Curie 8.000.000 -6.400.000
C6 I2. Rețea distrib. gaze naturale și hidrogen în Oltenia 515.000.000 -400.000.000
C15 I16. Consiliul Național al Rectorilor 244.000.000 -10.000.000
TOTAL -556,000,000

 

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Comentarii

 1. Tot rușii sînt de vină pentru incompetența și megafurăciunile voastre, ciolacilor? Cît de jegoși și cinici puteți fi, prafilelor, decilor și predoiulor?

 2. Au taiat de la Sanatate?!
  Oricum, NU dadeau acesti BANI, in realitate, bolnavilor!
  Sotul meu are cancer la vezica urinara din 30 august 2021 si se trateaza pe bani grei la un spital privat, face Imunoterapie moderna, adica Instilatii cu Vaccinul BCG, costa 880 Lei o fiola plus 300 Lei manopera la spital!
  A facut 18 Instilatii in cei 2 ani!
  Mai avem 1 An de tratament, conform schemei de tratament, Doamne ajuta sa fie bine!
  Mii multe de Euro ne-au costat pana acum operatiile(3) plus analize si examene si tratamentul!
  In Martie 2023 a aparut un Ordin al Ministerului prin care acest Vaccin BCG apare pe lista compensatelor!
  Imediat ne-a interesat: nici o sansa(cel putin nu curand!), pentru ca au gasit chichita ca sa NU il dea gratuit: Vaccinul BCG se elibereaza dupa ce depui un Dosar stufos(incarca medicul oncolog pe o apliccatie a CNAS) si dupa aprobare medicamentul se elibereaza numai in farmaciile cu circuit inchis, deci trebuie spitalizare, NU se poate in ambulatoriu!
  Ori, o zi de spitalizare ne costat tot atata, poate chiar mai mult cu benzina pana la s[pital, plus ca sotul meu are nevoie timp de 6 ore de ajutor, trebuie sa purtam manusi si masca, plus dezinfectare la WC cu dezinfectanmt cu Clor, BCGul contine bacili vii de TBC si trebuie multa precautie!
  Cine l-ar putea ajuta timp de 2 ore cat sta cu substanta in vezica, plus cele 6 ore cat prevede prospectul ca dupa fiecare urinare sa dezinfectam cu Clor?!
  Evident ca e o chichita ca sa NU dea direct Rreteta Medicul Oncolog!

 3. Cine o harhali cele 534.000.000 euro?! Își fac băieții veseli firme de câteva zile? sau poate nu e nevoie!!! Continua hoția pesedista…penelista și iohanista!!! Cu suedeza mea întotdeauna pentru voi…INAINTE!!!!

 4. Sunt câteva inadvertențe in articol:
  1. La C12, I2.3 – suma alocată conform ultimului calendar este de 80 mil., nu 795,58 mil.
  2. La C12, I2.4 – suma alocată conform ultimului calendar este de 150,30 mil., nu 70 mil.
  Si mai sunt câteva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *