BNR și ASE vor crea un program de masterat pentru specializare în activitatea băncilor centrale

ASE-Bucuresti Sursa foto: ASE.ro

Banca Națională a României (BNR) anunță că a încheiat un protocol de colaborare cu Academia de Studii Economice din București (ASE), în vederea impulsionării cercetării și performanței academice în domeniul monetar-bancar, documentul intrând în vigoare la data de 1 decembrie 2021.

Protocolul are patru obiective:

  1. Elaborarea, în colaborare, de studii de cercetare pe teme comune de interes, în baza unui plan anual de cercetare agreat.
  2. Elaborarea de către Academia de Studii Economice din București, prin Departamentul Monedă și Bănci din cadrul Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) de analize privind consecințele unor inițiative legislative la nivel național sau european asupra stabilității monetare sau financiare din România, analize care să fie diseminate publicului larg.
  3. Organizarea anuală a unei conferințe BNR – ASE, prin FABBV, în luna aprilie, în care să fie prezentate lucrări relevante pentru contextul economic și financiar național și european. La conferință pot fi invitate, pentru a susține prezentări, specialiști din bănci centrale, alte facultăți ale ASE, universități din România și străinătate, instituții de credit și instituții financiare internaționale prezente în sectorul bancar românesc etc.
  4. Inițierea demersurilor pentru organizarea în parteneriat BNR-ASE, începând cu anul universitar 2022/2023, a unui program de masterat cu specializare în activitatea băncilor centrale, în cadrul FABBV, similar programelor implementate la nivel european de alte instituții similare.

Sursa foto: ASE.ro

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *