Constructorii cer statului o serie de măsuri pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sectorul

Redacția aug. 18, 2022 1 comentarii
Constructii

Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO) cere statului o serie de măsuri pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sectorul de construcții din perspectiva dinamicii reglementărilor legale și a crizei economico-sociale: analiză lunară la nivelul guvernului a implementării OUG care reglementează ajustarea prețurilor, reglementarea unui timp minim de lucru pe zi pe șantier sau corectarea modificărilor recente la Codul fiscal care afectează negativ interesele societăților de construcții făcute cu încălcarea principiilor fiscalității.

Printre principalele măsuri se numără:

 1. Organizarea în cadrul Guvernului a unei structuri cu competente directe în asigurarea coerentei legislației specifice și în verificarea implementării prevederilor legale;
 2. Analiza lunară la nivel guvernamental a implementării OUG care reglementează ajustarea prețurilor și a modului de plata a creanțelor actualizate;
 3. Actualizarea și imbunătățirea HG 1/2018 prin redimensionarea GBE, clarificarea modului de ajustare a prețurilor, mecanismele de asigurare a riscurilor etc);
 4. Actualizarea și îmbunătățirea OUG 64/2022 ( încadrarea proiectelor, aplicarea noilor formule de ajustare, eliminarea limitării ajustării etc );
 5. Reglementarea unui timp minim de lucru pe zi/șantier a dirigintelui de șantier pentru a asigura verificarea execuției corecte pe fiecare șantier și pentru a evita prelungirea nejustificata a aprobării situațiilor de lucrări;
 6. Tratarea în mod excepțional în completarea OUG 64/2022 a lucrărilor pentru monumentele de patrimoniu național;
 7. Actualizarea dinamică a documentarilor de licitație;
 8. Verificarea în regim de urgență a proiectelor de construcții care nu pot fi recepționate din cauza lipsei asigurării utilităților și deblocarea acestor situații îmbunătățind astfel rata de absorbție a fondurilor comunitare disponibile;
 9. Corectarea modificărilor la legislația achizițiilor publice în materie de documente constatatoare „negative “ ;
 10. Consultări reale și integrate pe proiectul de Cod al Urbanismului, Amenajării Teritoriului și Construcțiilor;
 11. Promovarea cu celeritate a unor programe specifice de mentenanță a infrastructurii critice ( poduri, stadioane etc );
 12. Corectarea modificărilor recente la Codul fiscal care afectează negativ interesele societăților de construcții făcute cu încălcarea principiilor fiscalității !
 13. Îmbunătățirea și flexibilizarea legislației și a procedurilor de aducere de forță de muncă din statele non UE.

„Ultimii ani au demonstrat reziliența sectorului de construcții în perioada pandemică dar și impactul acut negativ asupra competitivității actorilor din sectorul de construcții în condițiile impredictibile în materie de evoluție a prețurilor la materialele de construcții, dificultăților majore pe lanțurile de aprovizionare, creșterii greu asimilabile a prețurilor la resursele energetice, impactului conflictului militar de la granița țarii, ceea ce a generat probleme complexe în derularea contractelor, a licitațiilor, multiple insolvențe în contextul întârzierii actualizării prețurilor pe contracte și a amplificării impredictibilității în materie economică, socială și legislativă”, spune asociația.

Probleme majore cu care se confruntă constructorii:

 1. Probleme semnificative în implementarea prevederilor OUG 47/22 și OUG 64/2022 ceea ce conduce la imposibilitatea decontării valorilor ajustate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 2. Tergiversarea semnării de către autoritățile contractante a actelor adiționale privind ajustarea prețurilor pe contracte;
 3. Termene foarte lungi de verificare a certificatelor de plata nerespectate de autoritățile contractante;
 4. Limitarea ajustării prețurilor la data de referința ianuarie 2019 și neacceptarea de către Guvern a solicitării noastre de a excepta lucrările de  consolidare, refacere și restaurare la construcții reprezentând monumente de patrimoniu național ( de ex Cazinoul din Constanta );
 5. Limitarea ajustării prețurilor la maxim 50%;
 6. Organizarea de licitații pe documentații cu valori neactualizate;
 7. Colaborarea deficitară în multe cazuri dintre antreprenori și diriginții de șantier;
 8. Întârzieri majore în Recepția lucrărilor generate de neasigurarea utilităților (aceasta nefiind în sarcina antreprenorilor);
 9. Existența unei confuzii între dreptul la ajustarea prețurilor (la contractele cu perioada de execuție >365 zile) și prima luna de la care ajustarea este aplicabilă;        
 1. Existenta a 2 instrumente de garantare (GBE) care se suprapun, antreprenorii fiind dublu penalizați și văduviți de un cash flow consistent în derularea proiectelor;
 2. Refuzul anumitor autorități contractante în a accepta scrisorile de garanție emise de IFN;
 3. Probleme semnificative în asigurarea riscurilor pe contracte;
 4. Nu exista o definire clara a proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau european;
 5. Riscuri de abuzuri în materie de documente constatatoare „negative” intermediare la proiectele de infrastructura;
 6. Problemele generate de modificarea intempestiva a Codului fiscal cu impact direct asupra societăților de construcții;
 7. Probleme majore în structura proiectului de Cod al Urbanismului, Amenajării Teritoriului și Construcțiilor;
 8. Absenta unor programe asumate de mentenanță a infrastructurii rutiere ( în special pentru poduri ) dar și pentru alte categorii de infrastructura ( de ex stadioane ).
 9. Lipsa forței de munca de nivel calificat și dificultăți în recrutarea și angajarea forței de munca din state non UE.

Sursă foto: Unsplash

Comentarii

 1. Mai bine ati cere reinfiintarea ISC regional si destructurarea mafiei din construcții ce alimentează cu bani politicienii si magistratii corupți cu tot cu Racoviță.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *