ANRE a amendat companii de energie electrică și gaze cu 2,4 milioane lei, în perioada noiembrie – decembrie

Redacția dec. 20, 2021 0 comentarii
bec, lumina, curent, energie electrica, bani, factura

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat un număr de 167 amenzi contravenționale în valoare totală de 2.456.000 lei, în perioada noiembrie – decembrie 2021, ca urmare a finalizării unor acțiuni de control efectuate în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

Operatorii economici sancționați și principalele fapte contravenționale sunt:

 • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA 000 lei:
  • Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru branșament, execuția şi recepția punerii în funcțiune a branșamentului;
  • Nerespectarea termenului de 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmisă operatorului de rețea de către executant, pentru recepția şi punerea în funcțiune a branșamentului;
  • Nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/autorizaţiilor emise de ANRE;
  • Nerespectarea reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE, inclusiv pe cele privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali;
  • Nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE.
 • HIDROELECTRICA 000 lei:
  • Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
  • Nefurnizarea datelor și informațiilor solicitate de ANRE.
 • DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA 000 lei
  • Nerespectarea obligației de a citi, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie efectiv realizat, indexul contorului de energie electrică astfel încât intervalul de citire să nu depășească 6 luni;
  • Nerespectarea obligației de a alege, de comun acord cu clientul, metoda de determinare a consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal, ca urmare a înlocuirii contorului de energie electrică defect.
 • ENEL ENERGIE MUNTENIA 000 lei
  • Nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienților finali referitoare la facturi;
  • Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
  • Nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienților finali referitoare la activitatea de furnizare;
  • Nerespectarea termenului de 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului, pentru transmiterea facturii cu decontul final de lichidare.
 • E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA 000 lei:
  • Nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, pentru verificarea documentației depuse;
  • Nerespectarea obligației de regularizare a consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite, în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare;
  • Întârzierea nejustificată în racordarea/alimentarea cu energie electrică a clienţilor sau în realimentarea acestora după întrerupere;
  • Nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor și informațiilor solicitate;
  • Nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice;
  • Nerespectarea termenului de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare;
  • Neasigurarea calității tehnice a energiei electrice.
 • E-DISTRIBUȚIE BANAT             000 lei     
  • Nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice;
  • Nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE.
 • MEHEDINȚI GAZ                                                             000 lei
  • Nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin privind transmiterea clienţilor finali informaţii transparente privind preţurile/tarifele practicate;
  • Nerespectarea prevederilor privind informarea consumatorilor de gaze naturale.
 • CEZ VÂNZARE 000 lei
  • Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale;
  • Nerespectarea obligației de a include în factura emisă clientului final a informațiilor prevăzute de regulamentul de furnizare gaze naturale.
 • ON ENERGIE ROMÂNIA 30.000 lei
  • Nerespectarea termenului de 21 de zile de la data notificării, pentru schimbarea efectivă a furnizorului;
  • Nefurnizarea datelor si informațiilor solicitate de ANRE.
 • PREMIER ENERGY                                                 000 lei                   
  • Nerespectarea prevederilor ordinelor şi deciziilor ANRE, privind transmiterea către Autoritate a copiei fiecărui contract de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni, precum şi toate actele adiţionale încheiate ulterior şi care aduc modificări şi/sau completări contractului iniţial, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării de către ambele părţi a exemplarelor originale.
 • DISTRIGAZ SUD REȚELE 000 lei
  • Nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare pentru stabilirea soluției tehnice pentru realizarea racordării.
 • DESIGN PROIECT 000 lei
  • Nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare corecte şi complete, pentru emiterea avizului tehnic de racordare.
 • ELECTRICA FURNIZARE 000lei
  • Nerespectarea termenului de 1 zi lucrătoare pentru transmiterea operatorului de rețea, în format electronic, a notificării de schimbare a furnizorului.
 • DELGAZ GRID 000 lei
  • Nerespectarea termenului de maximum 45 de zile pentru transmiterea către dezvoltator a propunerii de contract pentru realizarea rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblul rezidențial.
 • ENEL ENERGIE     000 lei
  • Nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor și informațiilor solicitate.

 

Au mai fost aplicate amenzi în valoare de 21.000 lei:

ELECTRICOM S.A.                                     10.000 lei

CLAR GAZ INSTAL S.R.L.               5.000 lei

CSP PROIECT LINE S.R.L.                          5.000 lei

FLORIAN D. CĂLIN I.I.                                1.000 lei

 

sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.