BREAKING Comisia Europeană a aprobat modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României. A fost eliminat plafonul de cheltuieli cu pensiile de 9,4% din PIB și a fost inclus capitolul RePowerEU / Șase spitale sau secții noi, tăiate

euro, moneda, bancnote, bani Sursa foto: Dreamstime

Comisia Europeană a aprobat marți forma modificată a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), care acum include și capitolul REPowerEU și care a eliminat plafonul de cheltuieli cu pensiile de 9,4% din Produsul Intern Brut (PIB). Aceleași modificări au dus la tăierea a șase spitale sau secții noi din PNRR, respectiv a unor granturi de 740 milioane de euro pentru sistemul sanitar, după cum a scris Economedia în exclusivitate AICI.

UPDATE 14.43 Comisia Europeană a transmis că România a modificat 56 de măsuri.

România a solicitat să își transfere partea sa din Rezerva de ajustare la Brexit (BAR) în plan, în conformitate cu Regulamentul REPowerEU. Aceste fonduri, adăugate la alocarea de granturi din partea României în cadrul RRF și REPowerEU (care se ridică la 12,1 miliarde EUR și, respectiv, 1,4 miliarde EUR) și la împrumuturile sale din cadrul RRF (14,9 miliarde EUR), fac ca planul modificat să aibă o valoare de 28,5 miliarde euro.

Capitolul REPowerEU include două noi reforme. Una dintre reforme introduce un cadru legal pentru utilizarea proprietăților neproductive sau degradate ale statului pentru producția de energie verde. O altă reformă instituie ghișee unice pentru a oferi servicii de consultanță pentru renovarea eficienței energetice și producția de energie din surse regenerabile pentru prosumatori.

Consiliul va avea acum la dispoziție, de regulă, patru săptămâni pentru a aproba evaluarea Comisiei. Aprobarea de către Consiliu va permite României să primească 288 de milioane euro în cadrul prefinanțării fondurilor REPowerEU.

În cadrul RRF, România a primit până în prezent 9,06 miliarde de euro, 1,8 miliarde de euro sub formă de prefinanțare în decembrie 2021, reprezentând 13% din alocarea financiară inițială, 1,9 miliarde de euro sub formă de prefinanțare în ianuarie 2022, reprezentând 13% din alocarea împrumutului, o primă plată de 2,6 miliarde de euro în octombrie 2022 și o a doua plată de 2,76 miliarde de euro în septembrie 2023.

Știrea inițială

Alocarea PNRR este, în prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 investiții.

„Am reașezat obiectivele din Plan pentru a accelera tranziția verde, digitală, asistența medicală, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și protecția socială, transporturile, educația și, nu în ultimul rând, fiscalitatea. Suntem prudenți cu banii statului, dar prompți în accesarea fondurilor europene și dezvoltarea României. Limitarea de 9,4% din PIB cu privire la sistemul public de pensii nu se mai regăsește în modificarea aprobată astăzi”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că a fost eliminat plafonul de 9,4%, care ar fi dus la înghețarea punctului de pensie până în 2070.

„Comisia Europeană confirmă oficial că am onorat promisiunea făcută românilor, de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Odată cu aprobarea modificării Planului Național de Redresare și Reziliență al României, de astăzi scăpăm definitiv de coșmarul introdus cu cinism în document de USR, care ar fi dus la înghețarea punctului de pensie până în 2070. Tocmai de aceea ne-am bătut să trecem prin Parlament noua lege a pensiilor, validată ca sustenabilă pe termen lung de experții Bancii Mondiale și ai Comisiei Europene, o lege care face dreptate pentru milioane de pensionari. Înlăturăm, în acest fel, inechitățile dintre pensionarii care au contribuit și au muncit la fel și asigurăm garanția că veniturilor pensionarilor vor putea crește și în viitor, corelate în mod legitim cu performanța economică a țării.
Acesta este unul dintre obiectivele mele esențiale în mandatul de premier: creșterea economică a României să ajungă în principal la românii care au cea mai mare nevoie de protejarea nivelului de trai!”, a transmis premierul.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 mld. euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare. Totodată, în noul Plan nu se va mai regăsi limitarea de 9,4% din PIB cu privire la sistemul public de pensii.

La începutul lunii decembrie urmează aprobarea revizuirii Planului Național de Redresare și Reziliență al României în cadrul ECOFIN – Consiliul miniștrilor de finanțe, urmând, ca apoi, să fie emisă o nouă decizie de implementare (CID) de către Consiliul Uniunii Europene.

Exclusiv Economedia: principalele modificări

Economedia a scris în exclusivitate că în cererea de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trimisă la Bruxelles, Guvern a tăiat granturi totale de 740 de milioane de euro pentru spitale existente și noi, infrastructură prespitalicească; se taie cu 270 milioane de euro finanțarea pentru împădurire, se taie finanțări de 95 milioane de euro de la punctele de încărcare de vehicule electrice și 180 de milioane de euro de la pistele pentru biciclete; se reduc cu 400 de milioane de euro împrumuturile planificate pentru infrastructura de gaze din Oltenia. În schimb, unul dintre cele mai importante proiecte adăugate este „Casa pentru eficiența energetică”, prin care Guvernul vrea să finanțeze cu 534 milioane de euro instalarea de panouri fotovoltaice pentru 34.000 de gospodării. Detalii, AICI.

Șase spitale sau secții noi, tăiate din PNRR

Șase spitale sau secții noi ale unor unități medicale pierd finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din cauza „riscului ridicat” de nerealizare, potrivit cererii de modificare a PNRR pe care Guvernul a trimis-o la Bruxelles.

Cele șase proiecte sunt, potrivit documentului obținut de Economedia și G4Media, următoarele:

  • Construire, dotare si amenajare a Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea si desfiintare constructii existente (C1-C15), relocarea statiei de oxigen si relocarea gospodariei apa (96 milioane euro)
  • Construire Corp nou Departament Sanatatea mamei si copilului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta (142 milioane euro)
  • Constructia de sectii de obstretica si ginecologie, neonatologie, chirurgie, pediatrica si pediatrie Arad – unitati noi (95 milioane euro)
  • Constructia Spitalului de Urgenta Prof. Dr. Dimitrie Gerota intr-o noua locatie (202 milioane euro)
  • Construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov (96 milioane euro)
  • Spitalul Juidetean de Urgenta Alba Iulia – Relocarea si modernizarea activitatii sectiei de oncologie si infiintare compartiment cardiologie interventionala (46 milioane euro)

Aceste proiecte ar urma să fie finanțate ori prin împrumuturi BEI, ori prin transferul către Programele din politica de coeziune, se arată în document.

Fondurile din PNRR sunt nerambursabile, în timp ce banii de la BEI sunt sub formă de împrumut ce trebuie returnat.

Tăieri de la păduri

Pentru a afecta cât mai puțin alocările destinate biodiversității, valoarea diminuării din cadrul C2. Protejarea pădurilor și a biodiversității -I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, este de 269.120.000 EURO, alocarea diminuându-se cu 37% din valoarea inițială de 730.000.000 euro.

Tăieri de la Carte de identitate electronică

Alocarea aferentă I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată (200 mil euro) din C7. Transformarea digitală  se diminuează cu 50 mil. euro, urmând ca investiția să fie actualizată în funcție de nevoile identificate pe parcursul implementării, iar alocarea diminuată să contribuie în totalitate la tranziția digitală.

Tăieri de la stațiile de încărcare pentru mașini electrice 

In cazul C10. – Fondul Local, au fost eliminate doua investiții I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice (165 mil euro) respectiv I1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan (180 mil. Euro). În cazul I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice din totalul de 165 mil euro se va diminua suma de 95 mil. euro. Astfel, ținta de 30.000 puncte de reîncărcare vehicule electrice asumată la nivelul PNRR va fi diminuată la 22.600, urmând a fi modificate în consecință jaloanele și țintele care includ puncte de reîncărcare din cadrul C4 –Transport durabil si C10 – Fondul Local. Ambele investițiie liminate din C10-PNRR vor fi realizate la nivel național prin transferarea către programul național„Anghel Saligny’’.

Alocări de peste 500 de milioane de euro pentru fotovoltaice pentru populație

În cadrul componentei de împrumut sunt propuse două noi măsuri REPowerEU:

▪ Investiția 2.a – Schemă de licitație pilot pentru instalarea a 20 MW de producție de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică pe infrastructura sistemului de ameliorare hidrografică aflată în administrarea ANIF (22 milioane EUR)

▪ Investiția 5 – Programul național „Casa pentru eficiența energetică” (534 milioane EUR) cu termen de realizare T2 2026 care vizează:

  • 14.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (vizate ca gospodării vulnerabile) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (50% buget alocat – 267 milioane EUR)
  • 20.000 de proprietari de clădiri rezidențiale unifamiliale (nu sunt vizați ca vulnerabili) cu panouri fotovoltaice instalate prin birouri de renovare (buget alocat 50% – 267 milioane EUR).

Sursa foto: Dreamstime

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *