Cum pot companiile să țină piept unei crize energetice în această toamnă: Finanțare de 400 milioane euro pentru reabilitarea termică a unităților de producție sau instalarea de panouri fotovoltaice

casa panouri solare fotovoltaice Sursa foto Pixabay (2)

Companiile care vor să își crească eficiența energetică prin reabilitarea termică a unităților de producție sau instalarea de panouri fotovoltaice au la dispoziție 400 milioane euro în această toamnă, prin programul Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) prin fonduri europene, transmite Roxana Mircea, managing partener REI, companie de consultanță pentru fonduri europene. Bugetul total al celor două apeluri este împărțit în mod egal între componenta de Reabilitare termică a clădirilor industriale (anvelopare) și cea de Instalare panouri fotovoltaice pentru creșterea eficienței energetice a companiilor.

Reprezentanții REI transmit că ambele scheme s-au aflat în consultare publică până la data de 2 septembrie, urmând ca autoritățile să pregătească o variantă de ghid consolidat. Cele două măsuri de sprijin au componentă de ajutor de stat.

Apelurile de proiecte dedicate creșterii eficienței energetice prin reabilitarea clădirilor comerciale, respectiv instalarea de panouri fotovoltaice pentru autoconsum, sunt programate să fie deschise la sfârșitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie a.c.

În ceea ce privește companiile eligibile, printre acestea se numără IMM-urile, dar și întreprinderile mari, înființate până la data de 31 decembrie 2021 și care aveau minim 1 angajat la aceeași dată, cu excepția următoarele activități (ca și CAEN pentru care s-ar solicita finanțare în cadrul apelurilor POIM 11.1):

 • Arderea combustibililor în instalații cu putere termică nominală totală de peste 20MW;
 • Rafinarea uleiurilor minerale;
 • Producerea cocsului;
 • Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea, a minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice);
 • Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalații pentru turnare continuă, cu o capacitate de producție mai mare de 2,5 tone pe oră;
 • Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv feroaliaje) atunci când sunt exploatate instalații de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20MW;
 • Prelucrarea include, printre altele, laminoare, reîncălzitoare, cuptoare de recoacere, forje, topitorii, acoperire și decapare;
 • Producerea de aluminiu primar;
 • Producerea de aluminiu secundar atunci când sunt exploatate instalații de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW;
 • Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor, rafinare, topire-turnare etc., atunci când sunt exploatate instalații de ardere cu o putere termică nominală totală (incluzând combustibilii folosiți ca agenți de reducere) de peste 20MW;
 • Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producție de peste 500 de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi;
 • Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei în cuptoare rotative ori în alte cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi
 • Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi;
 • Fabricarea prin ardere de produse ceramice, în special de țigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau porțelan, cu o capacitate de producție de peste 75 de tone pe zi;
 • Fabricarea de material izolant din vată minerală folosind sticlă, rocă sau zgură, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi;
 • Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips, atunci când sunt exploatate instalații de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20MW;
 • Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase;
 • Producerea de hârtie sau carton, având o capacitate de producție mai mare de 20 de tone pe zi;
 • Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea unor substanțe organice precum uleiurile, gudronul,  reziduurile de cracare și de distilare, atunci când sunt exploatate instalații de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20MW
 • Producerea acidului azotic;
 • Producerea acidului adipic;
 • Producerea acidului glioxalic și glioxilic;
 • Producerea amoniacului;
 • Producerea substanțelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau parțială ori prin procese similare, cu o capacitate de producție care depășește 100 de tone pe zi;                         
 • Producerea de hidrogen [H(2)] și de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parțială, cu o capacitate de producție care depășește 25 de tone pe zi
 • Producerea de sodă calcinată [Na(2)CO(3)] și de bicarbonat de sodiu [NaHCO(3)];
 • Captarea, transportarea și stocarea geologică a gazelor cu efect de seră;
 • Domeniul aviației și subcomponentele sale;
 • Sectorul pescuitului și al acvaculturii;
 • Sectorul producției agricole primare;
 • Investiții imobiliare;
 • Consultanță;
 • Asistență tehnică;
 • Fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun.

Câți bani poate accesa fiecare firmă

Compania de consultanță REI transmite că valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) este de 247.500 lei, echivalentul a 50.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile acordate nu poate depăși 2.475.000 lei, echivalentul a 500.000 euro.

„În funcție de regiunea în care se va implementa investiția și de tipul de societate care solicită sprijinul nerambursabil, intensitatea primită poate varia între 35% – pentru o întreprindere mare care solicită ajutor de stat în județul Ilfov, mai precis în localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon – și 65% pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici care vor derula investițiile în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest și Vest. În cadrul aceluiași apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare”, a declarat Roxana Mircea.

Condiții de eligibilitate pentru a accesa până la 500.000 de euro

Companiile sunt eligibile pentru a solicita sprijin nerambursabil pentru creșterea eficienței energetice în următoarele condiții:

 1. Să fie înființate până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;
 2. Să se angajeze să asigure sustenabilitatea proiectului, asigurând desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 3. Să dispună de cofinanțare proprie (între 35 și 65%, în funcție de tipul societății și de regiunea în care solicită sprijinul nerambursabil);
 4. Nu sunt întreprinderi în dificultate;
 5. Nu au mai beneficiar de sprijin financiar din fonduri publice pentru același tip de investiții în ultimii 5 ani;
 6. Au avut minimum 1 angajat la 31 decembrie 2021;
 7. Prezintă dovezi privind calitate de proprietar/superficiar/administrator/titular pentru imobilul în care se va implementa proiectul;
 8. Prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert autorizat.

Ce echipamente se pot finanța prin program

REI transmite că prin măsurile de eficiență energetică vizate de prezentul apel se finanțează lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe, clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

Nu sunt eligibile pentru măsuri de eficiență energetică sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale.

În măsura în care reprezintă cheltuieli eligibile, costurile aferente lucrărilor de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.

În cazul măsurii de sprijin pentru investiții în panouri fotovoltaice, investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului (max.1MW capacitate instalată): 

 • achiziționarea, realizarea, modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente, utilaje, dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului;
 • realizarea/achiziționarea/modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente, utilaje, dotări specifice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *