EXCLUSIV Câte jaloane a îndeplinit România din cererile de plată nr. 3 și 4 din PNRR, care trebuie depuse în acest an / Cele mai importante restanțe: noua lege a salarizării unitare, noua lege a pensiilor, modificările la codul fiscal pentru reducerea stimulentelor

bani, finantari, euro

România mai are de îndeplinit 16 jaloane din cele 79 asumate în total în cererea de plată numărul trei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și 44 de jaloane din cele 49 asumate în total în cererea de plată numărul patru, a transmis oficial Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un răspuns pentru Economedia. Cererile de plată trei și patru trebuie trimise pentru decontare la Comisia  Europeană în acest an, conform calendarului asumat de România.

Economedia a solicitat MIPE stadiul îndeplinirii jaloanelor din cererile de plată nr. 3 și 4 la rotativa guvernamentală. Stadiul jaloanelor este cel până la data de 19 iunie 2023.

Printre cele mai importante jaloane din cererea 3 care nu au fost îndeplinite până la data de 19 iunie se regăsesc: intrarea în vigoare a legii pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, CFR Călători sau semnarea contractelor pentru investițiile în lanțul de producție a bateriilor.

Printre cele mai importante jaloane din cererea 4 care nu au fost îndeplinite până acum se regăsesc: intrarea în vigoare a modificărilor la Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) pentru a reduce și/sau a elimina stimulente fiscale cu scopul de a simplifica sistemul fiscal, intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară).

Cererea de plată nr. 3

Cererea de plată nr. 3 va avea o valoare totală de 3,14 miliarde euro (2,04 miliarde euro – grant și 1,095 miliarde euro – împrumut) și este condiționată de îndeplinirea unui număr de 79 de jaloane/ținte aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022.

La 30 septembrie (trimestrul III) 2022, 24 de jaloane și ținte din PNRR au avut termen de realizare.

Dintre acestea, România a finalizat până acum 20 de jaloane și alte 4 jaloane sunt în curs de realizare, conform datelor transmise Economedia de MIPE.

La finalul lunii decembrie (trimestrul IV) 2022, 55 de ținte și jaloane au termen de realizare.

Dintre acestea, România a finalizat până acum 43 de jaloane și alte 12 jaloane sunt în curs de realizare.

Astfel, din totalul celor 79 de jaloane din cererea de plată nr. 3, România a îndeplinit până acum 63 de jaloane, iar 16 jaloane sunt în curs de îndeplinire.

MIPE estimează că cererea de plată nr. 3 va fi transmisă în trimestrul III din 2023.

Ministerul mai precizează că în estimarea termenului pentru transmiterea cererii de plată nr. 3 sunt luate în considerare mai multe aspecte, printre care:

 • aprobarea prealabilă a CP nr. 2 în baza evaluării și consultării interservicii la nivelul Comisiei Europene ( COM).
 • agrearea cu Comisia a unor elemente specifice ajustării sprijinului financiar nerambursabil aferent PNRR, și anume:
  • eliminarea sau diminuarea investițiilor atât din sprijinul financiar nerambursabil (grant), cât și din contribuția financiară rambursabilă (loan) în conformitate cu orientările Comisiei Europene și cu o metodologie specifică;
  • ajustarea indicatorilor cantitativi aferenți țintelor afectate de creșterea prețurilor și de întreruperea lanțurilor de aprovizionare.
 • elaborarea noului capitol RePowerEU prin care se urmărește asigurarea independenței energetice a României prin utilizarea energiei produsă din surse regenerabile.

Stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor cu termen de realizare septembrie 2022 (trim. III)

Stadiu la data de 19.06.2023Nr. Jaloane/ȚinteJaloane/Ținte
Jaloane/Ținte finalizate2022, 23, 43, 46, 148, 152, 241, 264, 328, 340, 341, 344, 384, 410, 411, 412, 470,149, 332, 242
Jaloane/în curs de realizare4135, 136, 489, 490
TOTAL24 

 

Stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor cu termen de realizare decembrie 2022 (trim. IV)

Stadiu la data de

19.06.2023

Nr. Jaloane/ȚinteJaloane/Ținte
Jaloane/Ținte finalizate4366, 72, 86, 90, 91, 93, 94, 99, 100, 115, 151,192, 193, 194, 199, 205, 206, 221, 222, 230, 243, 267, 268, 278, 280, 288, 289, 294, 298, 301, 304,308, 317, 320, 323, 342, 358, 378, 380, 381,399, 453,463
Jaloane/ Ținte în curs de realizare123,79, 121, 127, 215, 310, 351, 424, 439, 440, 449, 501
TOTAL55 

Cererea de plată nr. 4

Cererea de plată nr. 4 va avea o valoare totală netă de 2,77 miliarde euro (1,59 miliarde euro – grant și 1,17 miliarde euro – împrumut) și este condiționată de îndeplinirea unui număr de 49 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2023 și trimestrului II 2023.

La 30 martie (trimestrul I) 2023, 13 jaloane și ținte din PNRR au avut termen de realizare.

Dintre acestea, România a finalizat până acum unul singur și alte 12 jaloane sunt în curs de realizare.

La finalul lunii iunie (trimestrul II) 2023, 36 de ținte și jaloane au termen de realizare.

Dintre acestea, România a finalizat până acum 4 de jaloane și alte 36 jaloane sunt în curs de realizare.

Astfel, din totalul celor 49 de jaloane din cererea de plată nr. 4, România a îndeplinit până acum 5 de jaloane, iar 44 jaloane sunt în curs de îndeplinire.

MIPE estimează că cererea de plată nr. 4 va fi transmisă Comisiei Europene de către România până la sfârșitul anului 2023.

Stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor cu termen de realizare martie 2023 (trim I)

Stadiu la data de 19.06.2023Nr. Jaloane/ȚinteJaloane/Ținte
Jaloane/Ținte realizate1346
Jaloane/ Ținte în curs de realizare1241,108, 126, 207, 214, 315,334, 336, 345,458, 469, 495
TOTAL13 

 

Stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor cu termen de realizare iunie 2023 (trim II)

Stadiu la data de 19.06.2023Nr. Jaloane/ȚinteJaloane/Ținte
Jaloane/Ținte realizate4219,228, 393, 423
Jaloane/ Ținte în curs de realizare3216, 24, 59, 71, 76, 80, 116, 122,158,163, 172, 201, 202, 227, 229, 248, 251, 260, 273, 286, 316, 352, 367, 368, 402, 416, 420 429, 434, 441, 466, 486
TOTAL36

LISTA JALOANELOR NEÎNDEPLINITE 

Cererea 3

Trim III 2022

135 – Semnarea contractelor pentru investițiile în lanțul de producție a bateriilor, celule și panouri fotovoltaice

136 – Semnarea contractelor în cadrul schemei de sprijin pentru stocarea cu baterii

489 – Lansarea unei proceduri de ofertare pentru echiparea sălilor de clasă cu mobilier

490 – Lansarea unei proceduri de ofertare pentru echiparea laboratoarelor/atelierelor pentru științe

Trim IV 2022

3 – Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”

79 – Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.

121 – Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic

127 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care introduce măsuri de facilitare a investițiilor în eficiența energetică în industrie

215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale

310 – Intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ și de instituire a unor consorții administrativ e în unitățile administrativ -teritoriale rurale sau predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale

351 – Intrarea în vigoare a ordinului ministerial privind indicatorii de performanță și de calitate care urmează să fie utilizați pentru selectarea unităților medicale care vor fi finanțate din Fondul pentru calitatea serviciilor medicale

424 – Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală

439 – Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat

440 – Operaționalizare a grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă

449 – Intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în conformitate cu recomandările OIM. UPDATE Ministerul Muncii a precizat pentru Economedia că jalonul este considerat îndeplinit de către Comisia Europeană.  

501 – Semnarea contractelor pentru o schemă de grant pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor

Cererea 4

Trim I 2023

41 – Adoptarea conceptului de proiect – Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene

108 – Instituirea unor scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor

126 – Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ, implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul

207 – Intrarea în vigoare a:

– modificărilor aduse Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) în vederea reducerii și/sau a eliminării altor stimulente fiscale cu scopul de a simplifica sistemul fiscal, de a-l face mai eficient, mai transparent și mai echitabil până în 2024;

– legislației de extindere a impozitării ecologice

214 – Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuie ște dispozi țiile Legii nr. 127/2019

315 – Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

334 – Semnarea contractelor pentru lucrările de restaurare/ren ovare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale

336 – Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție ale muzeelor

345 – Intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural

458 – Semnarea contractelor pentru înființarea, echiparea și operaționalizarea de servicii complementare pentru grupurile defavorizate

469 – Utilizatorii Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic MATE care au fost formați

495 – Publicarea și implementarea unui plan de măsuri de reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare și îndrumare pentru manageri și inspectori

Trim II 2023

16 – Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz – Investiția 4.2. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță

24 – Intrarea în vigoare a actelor normative de modificare și completare a legislației actuale în domeniul forestier.

59 – Intrarea în vigoare a legii pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare bazat pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă (camioane) și a unor taxe mai mari de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri (autoturisme/auto buze/autocare), pe baza principiului „poluatorul plătește” și a principiului impozitării ecologice

71 – Adoptarea Strategiei privind transportul naval

76 – Semnarea contractelor în urma unor licitații deschise și concurențiale – Investiția 2. Material rulant feroviar

80 – Punerea în aplicare a principalelor recomandări de creștere a performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Călători și Metrorex

116 – Intrarea în vigoare a noii legi privind energia

122 – Finalizarea listării unui pachet de până 15 % din acțiunile Hidroelectrica

158 – Instituții de sănătate publică digitalizate – Investiția 3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină

163 – Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor comerciale este operațională – Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar

172 – Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE

201 – Finalizarea analizei cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației

202 – Adoptarea unei strategii multianuale și a unui calendar pentru o analiză sistematică a cheltuielilor în toate sectoarele

227 – Modernizarea infrastructurii hardware și software și a infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili

229 – 80 % din infrastructura IT hardware și software nu are o vechime mai mare de 4 ani – Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Na ționale de Administrare Fiscală

248 – Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU

251 – Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU

260 – Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al fondurilor sau al investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU

273 – Intrarea în vigoare a Ordonanței a Guvernului de instituire a unui organism unic care să înglobeze consiliile existente, să asigure coordonarea interministerială și să comunice cu sectorul privat

286 – O rețea de universități publice care găzduiesc și operaționalizează 8 centre de orientare în cariera de cercetător

316 – Punerea în funcțiune a platformei de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorul ui teritorial)

352 – Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern privind un nou model de contractcadru care să reglementeze condițiile de acordare a asistenței medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dispozitivele și tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

367 – Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară dotate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate

368 – Unitățile medicale mobile sunt dotate cu aparatura pentru screeningul de cancer mamar și cancer de col uterin

402 – Un nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică este operațional în toate ministerele

416 – Analiza ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală

420 – Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară)

429 – Rata de ocupare a 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

434 – Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență

441 – Publicarea tabloului de bord de monitorizare cu obiective financiare și nefinanciare și indicatori de performanță pentru toate categoriile de societăți publice (inclusiv din sectoare-cheie precum transporturile, energia, utilitățile publice)

466 – Darea în folosință a depozitelor pentru bunurile confiscate

486 – Microbuze electrice achiziționate și în folosință

Foto: Pexels.com

Comentarii

 1. Romania NU va indeplini toate jaloanele astea din PNRR nici intr-o suta de ANI!!
  NU vom vedea nici macar o REFORMA, nici macar una, ZERO scrie pe Romania PSDNLista!!!
  Niste jigodii… in opinia mea, toata aceasta fauna politica nu are nici o sansa, nici un gand sa SCHIMBE ceva in Romania… iar asta va determina in cativa ani o depopulare masiva, vor pleca tinerii romani educati, cu munci care produc bani multi, vor pleca care-ncotro, satui si scarbiti sa astepte!
  Ce sa mai astepte?!
  Sa vedem cine le va plati “specialilor” lui Cio-Ciu-Joha toate privilegiile care de-acum inseamna BANI imprumutati la dobanzi din ce in ce mai mari, dar peste 10 ANI intr-o Romanie depopulata CINE va mai produce BANI pentru “specialii” lui Cio-Ciu-Ioha?!!!!!
  Cine o sa mai imprumute Romania sa plateasca privilegiille “speciallori”?!

 2. Va rugam țineți cont de munca psihologilor clinicieni din Spitalele de Psihiatrie, sa avem un salar egal cu al unei infirmiere cf Legea privind salarizarea unitara, asta este o discriminare care trebuie cunoscuta de Parlamentul European.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *