EXCLUSIV Proiectul de modificare a pensiilor speciale și de serviciu pentru magistrați, militari, polițiști, diplomați, piloți, Curtea de Conturi și angajații parlamentari / Pensiile magistraților aflate în plată se recalculează – DOCUMENT

bani, finante, lei, financiar, deficit Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Muncii a trimis în 19 decembrie spre ministerele și instituțiile avizatoare proiectul de lege care prevede reforma pensiilor speciale și de serviciu ale următoarelor categorii de personal, potrivit documentului obținut de G4Media. Atenție: proiectul poate suferi modificări după ultimele discuții din guvern.

Proiectul prevede și recalcularea pensiilor în plată ale judecatorilor și procurorilor (Art. III).

Proiectul prevede modificări față de actuala legislație pentru următoarele mari categorii de pensionari speciali:

  • magistrați,
  • diplomați
  • funcționarii parlamentari,
  • personal aeronautic civil,
  • personalul auxiliar din instanțe
  • angajații Curții de Conturi
  • militari și polițiști

Citește mai jos proiectul integral sau descarca-l de aici:

Proiectul prevede mai multe modificări de substanță, precum interdicția ca pensia să depășească salariul de bază sau eliminarea din calculul pensiei a unor sporuri și prime.

Principalele prevederi ale proiectului sunt:

– Nicio pensie nu va mai putea depăși media veniturilor din 12 luni consecutive de activitate
– Pensile în plată ale magistraților se vor recalcula după principiul enunțat mai sus
– Baza de calcul se reduce de la 80% la 65% din media veniturilor nete din 12 luni consecutive de activitate, cu excepția magistraților, potrivit deciziilor CCR
– Crește vechimea în specialitate la minimum 15 ani, iar pentru justiția la minimum 25 de ani, fără perioade asimilate
– Crește vârsta de pensionare la 65 de ani
– Se reduc cheltuielile totale cu pensile și indemnizațiile de serviciu, potrivit prevederilor PNRR.

Reamintim că, potrivit surselor G4Media, guvernul are în program adoptarea proiectului de lege săptămâna viitoare, urmând ca proiectul să fie trimis ulterior Parlamentului pentru dezbatere și aprobare. Coaliția PSD-PNL-UDMR vrea ca Parlamentul să adopte legea pensiilor speciale, asumată prin PNRR, până la finalul lunii februarie.

Proiect – Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Art.I. Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor și procurorilor publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1102 din 16 noiembrie 2022 se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al art. 211 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(1) Judecatorii, procurorii, judecatorii de la Curtea Constitutionala, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie și Justitie și de la Curtea Constitutionala și personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor și procurorilor, indiferent de varsta, cu o vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii se pot pensiona la cerere și pot beneficia de o pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de media indemnizatilor de incadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent aferente oricaror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate inainte de data pensionarii, actualizate la aceasta data prin raportarea la valoarea veniturilor cuvenite unui judecator sau procuror în activitate, in conditii identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul pensiei nete nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. Stabilirea bazei de calcul în conditiile prezentului alineat se face la cererea beneficiarului dreptului de pensie, depusa la angajator.

2. Dupa alineatul (1) al art. 211 se introduce un nou alineat (11) și va avea urmatorul cuprins:

(11) Președintele Înaltei Curti de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casatie și Justitie, procurorul-șef al Directiei de lnvestigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorul-șef al Directiei Nationale Anticoruptie, precum și membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii pot beneficia, dupa expirarea unui mandat intreg, de pensia de serviciu, în cuantumul stabilit la alin. (1).

3. Alineatul (2) al art. 211 se abroga.

4. Alineatul (3) al art. 211 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(3) De pensia de serviciu beneficiaza, la împlinirea varstei standard de pensionare prevazuta de sistemul public de pensii, judecatorii, procurorii, judecatorii de la Curtea Constitutionala, magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie și Justitie și de la Curtea Constitutionala și personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor și procurorilor cu o vechime îintre 20 și 25 de ani numai in aceste functii, in acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu l% din baza de calcul, pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrala de 25 de ani , cuantumul pensiei nete neputand depăși media veniturilor nete aferente bazei de calcul astfel reduse. Prevederile alin. (4) se aplica ‘in mod corespunzator și persoanelor prevazute de prezentul alineat.

5. Alineatul (4) al art. 211 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(4) Persoanele care au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. În acest caz, pensia de serviciu este egala cu 80% din baza de calcul reprezentata de media indemnizatiilor de incadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent realizate, în ultimele 12 luni de activitate inainte de data depunerii cererii de pensionare, de un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime și grad profesional, cuantumul net al pensiei neputand depăși 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functie din motive neimputabile.

6. Dupa alineatul (4) al art. 211 se introduce un nou alineat (41) și va avea următorul cuprins:

(41) In baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontari, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent.

7. Alineatul (2) al art. 213 se modifică și va avea urmatorul cuprins:

(2) Pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizeaza procentual ori de cate ori se majoreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru judecatorii sau procurorii in activitate, in conditii identice de functie, vechime și grad profesional. Actualizarea se realizeaza proportional cu majorarea componentelor bazei de calcul pentru un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime și grad profesional, fara ca pensia neta actualizata sa fie mai mare decat media veniturilor nete ale acestuia. Data actualizarii și procentul de majorare a indemnizatiei de incadrare brute lunare se comunica Casei Nationale de Pensii Publice sau casei teritoriale de pensii ori sectoriale competente de catre ordonatorii principali de credite implicati.

Art. II. Prin derogare de la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303 din 2022 privind statutul judecatorilor și procurorilor pana in anul 2027, la calculul conditiei de vechime de 25 de ani se poate lua in considerare etapizat, in functie de anul pensionarii, și o perioada maxima in care judecatorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor și procurorilor a indeplinit functiile de judecator financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la sectia jurisdictionala a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, dupa cum urmeaza:

Anul pensionarii Vechimea maxima in functiile asimilate de judecator financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult
2023 5 ani
2024 4 ani
2025 3 ani
2026 2 ani

2027 1 an

Art. III. (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pensiile de serviciu aflate in plata se recalculeaza potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 303 din 2022 privind statutul judecatorilor și procurorilor. În termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, beneficiarii drepturilor de pensie de serviciu au obligatia de a transmite casei teritoriale de pensii ori sectoriale competente adeverinta emisa de angajator cu baza de calcul raportata la perioada de activitate pentru care opteaza beneficiarul de pensie de serviciu, in caz contrar angajatorul va emite o adeverinta cu baza de calcul aferenta ultimelor 12 luni de activitate anterior eliberarii din functie, actualizata la media veniturilor nete ale unui judecator, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica aflat in activitate, in conditii identice de functie, vechime și grad profesional.

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se platește de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (I).

Art. IV. – Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care functioneaza in Institutul National de Expertize Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

l. Alin. (1) al art. 685 se modifică și va avea urmatorul cuprins:

“(I) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatorești și al parchetelor de pe langa acestea prevazut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistica și personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistică prevazut la art. 31, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime de eel putin 25 de ani in specialitate, pot beneficia, la 1mplinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzatoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare.”

2. Prevederile alin. (2) și alin (3) ale art. 685 se abroga.

3. Alin. (7) al art. 685 se modifică și va avea urmatorul cuprins:

(7) Persoanele care îndeplinesc conditiile de varsta și de vechime prevazute la alin. (1) numai în funția de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatorești și parchetelor de pe langa acestea, de personal de specialitate criminalistica și de personal care ocupa funcții auxiliare de specialitate criminalistica, precum și in cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au avut sau au o alta ocupatie. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezinta 65% din media salariilor de baza brute lunare, inclusiv sporurile cu caracter permanent din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate, in conditii identice de functie, vechime, grad sau treaptă și nivel al instantei ori parchetului sau INEC unde a functionat solicitantul 1naintea eliberarii din functia de personal auxiliar de specialitate.

Art. V. – Legea nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alin. (2) al art. 51 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(2) Persoanele care au îndeplinit functia de auditor public extern cu o vechime de cel putin 15 ani în cadrul Curtii de Conturi beneficiaza, la îndeplinirea varstei de pensionare, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzatoare ultimelor 12 lunar de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. Veniturile care constituie baza de calcul al pensiei de serviciu nu includ sporul de risc și suprasolicitarea neuropsihica de 50% și nici majorarea de pana la 75% din salariul de baza, câștigate în instantă.”

2. Alin. (3) al art. 51 se abroga.

3. Alin. (4) al art. 51 se abroga.

4. Alin. (11) al art. 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(11) De pensie de serviciu beneficiază și auditorii publici externi care, la data solicitarii acestei pensii, sunt pensionari pentru limita de varsta în sistemul public de pensii. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentata de media veniturilor brute lunare determinata potrivit alin. (2), realizate de un auditor public extern în activitate, în conditii identice de functie, vechime, grad sau treapta.”

Art. VI. – Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, se modifica dupa cum urmează:

1. Alin. (1) al art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al Romaniei cu o vechime de cel putin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe functii de executie specifice se pot pensiona la cerere și pot beneficia la împlinirea varstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare din ultimele 12 luni, corespunzatoare incadrarii în functia de executie detinuta în administratia centrala, la care se adauga indemnizatiile și sporurile permanente avute în ultimele 12 luni de activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionarii.”

2. Alin. (2) al art. 1 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (l) care au fost numite prin decrete prezidentiale ambasadori ai Romaniei în alte state sau pe langa organizatii internationale, pensia de serviciu se stabilește în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare în ultimele 12 luni corespunzatoare functiei de ambasador similar în plata în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga indemnizatiile și sporurile permanente avute în ultimele 12 luni de activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe inainte de data pensionarii.”

3. Prevederile alin. (3) și alin. (4) ale art. 1 se abroga.

4. Alin. (5) al art. 1 se modifica și va avea următorul cuprins:

“(5) Persoanele prevazute la alin. (1) și (2), care indeplinesc conditiile de vechime in Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona și pot beneficia, la implinirea varstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii revin din misiune permanentă/sau temporara în exterior sau au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabilește in cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate in ultimele 12 luni corespunzatoare încadrarii in functia de executie avuta la data incetarii activitatii în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, similare in plata cu cele al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe functie de executie specifica, aflata in activitate in Ministerul Afacerilor Externe, la care se adauga indemnizatiile și sporurile permanente avute in ultimele 12 luni înainte de data incetarii activitatii in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse in salariul de baza și care sunt prevazute de legea salarizarii in vigoare la data inregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele carora le-au încetat raporturile juridice de munca cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.”

5. Alin. (6) al art. 1 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(6) De pensia de serviciu prevazuta la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe functii de executie specifice, pensionati anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, care beneficiaza de pensie din sistemul public și care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. In acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate in ultimele 12 luni similare in plata, corespunzator functiei de executie detinute de aceștia la data incetarii activitatii in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga indemnizatiile și sporurile permanente avute in ultimele 12 luni de activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse in salariul de baza și care sunt prevazute de legea salarizarii in vigoare la data inregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi.”

6. Alin. (8) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (8) Pentru persoanele prevazute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidentiale ambasadori ai Romaniei in alte state sau pe langa organizatii internationale, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate in ultimele 12 luni corespunzatoare functiei de ambasador similar in plata in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga indemnizatiile și sporurile permanente avute de acestea in ultimele 12 luni de activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse in salariul de baza și care sunt prevazute de legea salarizarii in vigoare la data inregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi.”

7. Alin. (2) al art. 3 se modifică și va avea urmatorul cuprins:

“(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevazute la alin. (I) este de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni corespunzatoare încadrarii funcția de executie detinuta de acestea în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior și sporurile permanente avute în ultimele 12 luni de activitate în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior, înainte de data pensionarii, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevazute de legea salarizarii în vigoare la data înregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite ‘in conditiile prezentei legi.”

8. Alin. (4) al art. 3 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevazute la alin. (3) este de 65% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni corespunzatoare funcției de executie detinute de acestea în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior la data încetarii activitatii, și sporurile permanente avute în ultimele 12 luni de activitate înadministratia centrala a Departamentului de Comert Exterior, care nu au fast incluse în salariul de baza i care sunt prevazute de legea salarizarii ‘in vigoare la data 1nregistrarii cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în conditiile prezentei legi.”

Art. VII. – Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza :

1. Art. 3 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesionala din aviatia civila care, dupa absolvirea unei forme de învatamant recunoscute și certificate de catre instituțiile abilitate ale statului, obtine licenta și calificare pe tip/clasa de aeronava civila, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, avand atribuții la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, și care este remunerat pentru executarea de activitați aeronautice civile, în baza unui contract individual de munca încheiat cu un angajator avand sediul principal sau filiala în Romania.”

2. Alin. (1) al art. 421 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

” (I) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, daca îndeplinește, cumulativ, urmatoarele conditii de pensionare:

a) piloti, piloti instructori avioane de la Scoala Superioara de Aviatie Civila, însotitori de bord/membri ai echipajului de cabina cu licenta/atestat de membru al echipajului de cabina, parașutiștii și personalul de inspectie în zbor, care au varsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de eel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;

3. Alin. (1) al art. 422 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(I) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndepline te conditiile prevazute la art. 421 alin. (I) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

4. Alin. (3) al art. 422 se abroga.

5. Alin. (1) al art. 424 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(1) Odata cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limita de varsta din sistemul public, acordata personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislatiei in vigoare privind sistemul de pensii publice, daca solicitantul nu beneficiaza de drepturi de pensie in sistemul public.

6. Lit. b) și c) ale art. 427 se abrogă.

Art. VIII. – Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alin. (3) al art. 731 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

“(3) La împlinirea varstei prevazute la alin. (2), functionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care cel putin 15 ani în structurile Parlamentului, beneficiaza de pensie de serviciu în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentata de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionarii. Pensia acordata nu poate depăși nivelul salariului de baza brut, inclusiv sporurile, precum și indemnizatia de conducere și salariul de merit din ultimele 12 luni anterioare datei pensionarii, al functiei detinute sau al functiei asimilate, dupa caz. ”

2. Alin. (4) al art. 731 se abroga.

3. Alin. (7) al art. 731 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(7) Functionarii publici parlamentari care au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care cel putin 25 ani în structurile Parlamentului, pot solicita pensionarea și 1nainte de 1mplinirea varstei de pensionare prevazute la alin. (2), dar nu mai devreme de 60 de ani, dispozitiile alin. (3), (5)-(6) din prezenta lege aplicandu-se în mod corespunzator.

4. Alin.(8) al art. 731 se abroga.

5. Alin. (9) al art. 731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(9) La calculul stagiului de cotizare în structurile Parlamentului prevazut la alin. (I)- (3), (5) -(7) se ia în considerare, dupa caz, și perioada încare functionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator, a indeplinit o functie de demnitate publica, numita sau aleasa, precum și pentru persoanele care au ‘indeplinit o functie din categoria inaltilor functionari publici.

6. Alin. (10) al art. 731 se modifica i va avea urmatorul cuprins:

(10) La îndeplinirea conditiilor de pensionare prevazute la alin. (I)- (3), (5) -(7) și (9), functionarul public parlamentar opteaza pentru pensia calculata conform prevederilor prezentei legi sau pentru pensia calculata în conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare.

7. Alin. (11) al art. 731 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(11) Persoanele care ‘indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de prezenta lege beneficiaza de prevederile alin. (!)- (3), (5) -(7), dupa caz, chiar daca la data pensionarii ocupa o alta functie sau au o alta ocupatie, dupa caz. In aceasta situatie, pensia se stabilește pe baza drepturilor salariale pe care le are un functionar public parlamentar în activitate, cu același nivel de salarizare și pe aceeași functie publica.

8. Alin. (5) al articolul 93, se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(5) De prevederile art. 41, 43 și 73 beneficiaza și personalul prevazut la art. 5 alin. (4).

Art. IX. – Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alin. (1) al art. 28 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

(1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza în ultimele 12 Iuni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit. a) – c), in care nu se includ:
a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizatiile de delegare, detașare sau transfer;
b) compensatiile lunare pentru chirie;
c) valoarea financiara a normelor de hrană și alocatiile valorice de hrana;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament;
e) primele și premiile, cu exceptia primelor de clasificare, de specializare și de ambarcare pe timpul cat navele se afla in baza permanenta;
f) indemnizatiile de instalare și de mutare, precum și sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihna, precum și a transportului la și de la locul de munca;
h) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezerva sau direct în retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat;
j) restituiri și plati de drepturi aferente altei perioade de activitate decat cea folosita la stabilirea bazei de calcul;
k) majorarile/stimularile financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum și a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;

I) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora si drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de garda de catre personalul medico-sanitar;
m) sumele incasate in calitate de reprezentanti in adunarile generate ale actionarilor, in consiliile de administrație, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;
n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman;
o) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale acordate si personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. II – Familia ocupationala de functii bugetare “lnvatamant” si in anexa nr. III – Familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate” la Legea-cadru nr. 284/20 I0, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) alte venituri care, potrivit legislatiei in vigoare la data platii, nu reprezinta drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

2. Alin. (4) al art. 28 se modifica i va avea urmatorul cuprins:

(4) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat in misiune temporara sau permanenta in strainatate este cea prevazuta la alin. (1) sau (2) corespunzatoare functiei rnilitare/de politie/de penitenciare pe care este incadrat in tara sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in ultirnele 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecarii in rnisiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.

3. Alin. (6) al art. 28 se modifica i va avea urmatorul cuprins:
(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (I), pentru perioadele in care personalul a exercitat o functie de demnitate publica se utilizeaza media drepturilor salariale lunare corespunzatoare functiei exercitate. In cazul personalului suspendat ca urmare a exercitarii unei functii de dernnitate publica, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in ultimele 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendarii.

4. Alin. (7) al art. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Pentru sotul/sotia, militar, politist sau functionar public cu statut special, aflat/aflata in concediu fara plata pentru a-si urma sotia/sotul trimisa/trimis in rnisiune permanenta in strainatate, in ultimii 5 ani anteriori indeplinirii varstei standard de pensionare, se utilizeaza ca baza de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in ultimele 12 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrarii in concediu fara plata, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.

5. Alin. (8) al art. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(8) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei de urmas, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza de catre sustinator in ultimele 12 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate încalitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urma .

6. Alin. (9) al art. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(9) In situatia în care titularul/sustinatorul nu a realizat venituri cel putin 12 luni consecutive, baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei o reprezinta media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza de catre titular/sustinator în lunile de activitate încalitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizata la data deschiderii drepturilor de pensie.

Art. X. În vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, se vor actualiza normele metodologice existente, la propunerea institutiilor implicate.

Art. XI. Prezenta lege se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2023.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *