Falimentul City Insurance. Ce fapte contravenționale au fost reținute în sarcina companiei

Redacția sept. 27, 2021 1 comentarii
City Insurance

Decizia privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare – reasigurare City Insurance, constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei, City Insurance are obligaţia predării la Fondul de garantare a asiguraţilor a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi evidenţelor tehnico – operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare a asiguraţilor.

Prima faptă contravențională reținută în sarcina Societății este că, la data de 31.03.2021, aceasta nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligațiile care îi revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor, iar în proiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ținut cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informații de actualitate și pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (3) și (4) din Legea nr. 237/2015.

A doua faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta nu deține o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor și nici
nu a făcut dovada existenței unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, fiind
încălcate astfel prevederile art. 261 pct. 1 lit. a)—d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.

A treia faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că, la evaluarea elementului de activ constând
în împrumuturi și ipoteci, activ înregistrat în bilanțul Sovabilitate II la data de 31.03.2021, Societatea nu a respectat prevederile
art. 97 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu prevederile secțiunii 5, orientarea 29 pct. 1.68 și Orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerințele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

A patra faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta a înregistrat în bilanțul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condițiilor din contractele de reasigurare, fiind încălcate prevederile
art. 56 alin. (1) lit. d) ultima teză, coroborate c

A cincea faptă contravențională săvârșită de către Societate este că la data controlului nu respecta cerințele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 237/2015, conform cărora pentru obținerea autorizației de funcționare societățile îndeplinesc următoarele condiții: lit. g) „pentru clasa 10 prevăzută în anexa nr. 1 secțiunea A, exclusiv răspunderea transportatorului, asigurătorii prezintă numele și adresa reprezentantului de despăgubiri pe care au obligația de a-l desemna pe teritoriul celorlalte state membre și al altor state față de care România are această obligație”. Ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții direcției daune (director daune și șef serviciu Carte verde), precum și a explicațiilor furnizate prin Notele explicative înregistrate la Societate cu nr. 20.103/19.07.2021 și 20.104/19.07.2021, a rezultat că Societatea nu deține contracte cu corespondenții Carte verde, iar în ceea ce privește înregistrarea documentelor aferente dosarelor de daună Carte verde în funcție de numărul de avizări primite zilnic pot să apară decalaje între data primirii avizării și data introducerii dosarului în sistem.

A șasea faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că la data de 31.03.2021 Societatea nu a constituit și nu a menținut rezerva de daune avizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil, fiind încălcate astfel prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1)—alin. (7) din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă

A șaptea faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta a achitat cu întârziere despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.

A opta faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta nu a achitat penalități de întârziere, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *