Licitație uriașă: 100 de milioane euro pentru înregistrarea în Sistemul de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din mediul rural

Balconul cu flori al unei case din satul mănăstiresc Văratec - Economedia

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a scos la licitație un contract cu o valoare maximală de 461 de milioane lei pentru servicii de înregistrare în sistemul informatic centralizat de cadastru și carte funciară a caselor din zona rurală a României, un program asumat încă de la intrarea țării noastre în UE.

Contractul este împărțit în 297 de loturi, corespunzătoare aceluiași număr de localități, iar firmele interesate pot să depună oferte pentru fiecare lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate cele 297. Fondurile sunt asigurate din bani europeni – Programul Operațional Regional 2017 – 2023.

Ofertele pot fi depuse până în 13 septembrie, iar departajarea câștigătorului se face în proporție de 90% prin preț și 10% prin experiența managerului de proiect.

România și-a asumat implementarea cadastrului unic pentru toate unitățile administrativ-teritoriale („UAT-uri”). Prin articolul 9 alin. (23) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare s-a instituit programul național de cadastru și carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară („SICCF”), precum și în vederea realizării planului cadastral al imobilelor și deschiderii cărților funciare la nivelul tuturor UAT-urilor. Programul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 și se desfășoară în perioada 2015 – 2023.

Înregistrarea se efectuează la nivel de UAT, respectiv comună, oraș, municipiu sau la nivelul unuia sau mai multor sectoare cadastrale (acestea fiind unități de suprafață delimitate de elemente liniare, stabile în timp, precum șosele, ape, diguri, căi ferate, etc.), în funcție de obiectul contractului de execuție lucrări încheiat de respectiva primărie.

La momentul la care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară („ANCPI”) va deschide carte funciară din oficiu, prin conversia în format electronic a informațiilor existente în evidențele oficiilor teritoriale, autoritatea va publica, la nivel central, pe pagina de internet special creată în acest scop opisul alfabetic al proprietarilor, precum și registrul cadastral. Proprietarii vor putea depune contestații inclusiv pe cale electronică, pe pagina de internet special creată de către ANCPI, contestația urmând a fi soluționată printr-un proces-verbal. Acest proces-verbal poate fi contestat prin formularea unei plângeri la judecătoria din raza teritorială a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Foto: Balconul cu flori al unei case din satul mănăstiresc Văratec - Economedia

Comentarii

  1. Cine garanteaza ca ANCPI va face o licitație corecta , atâta timp cât ei favorizează autorizații corupți ? Pe cetățeanul obișnuit nu îl baga în seama , chiar când se demonstrează ca autorizații umbla cu prosti sub acoperirea legi 7/1996 și a odg 700/2014 . Nu cumva aceasta instituție trebuie reformata ? Cine a plătit pt cele doua tentative de cadastrare a tarii eșuate , banii mancati dar nimeni nu a răspuns ? Nu trebuie înțeles ca toti autorizații sunt corupți , dar eu ma chinui cu unul de 3 ani sa fac cadastru , am plătit bani , este demonstrat prin acte și fapte și nici ANCPI sau justitia nu pot face nimic , DE CE ? Pentru ca si aici intervine corupția. Daca și de data aceasta nu vor cadastra tara , cu toții la PUSCARIE !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *