Ministerul Economiei a deschis o schemă de ajutor de minimis prin care acordă finanțare nerambursabilă de 200.000 de euro IMM-urilor care investesc în stațiunile balneare

statiuni balneare

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat o schemă de ajutor de minimis prin care acordă finanțare neramursabilă în cuantum de maxim 200.000 de euro(echivalent în lei), într-o singură tranșă, unor IMM(Întreprinderi Mici și Mijlocii) care investesc în infrastructura dintr-o stațiune balneoclimaterică românească, potrivit unui ordin care a fost publicat în Monitorul Oficial în 17 august. Ajutorul acoperă cel mult 50% din investiția totală a firmei, adică investitorul trebuie să cofinanțeze proiectele declarate eligibile din banii lui.

Programul este multianual iar, pentru 2023, sunt prevăzuți 15 milioane lei pentru beneficiari.

Potrivit ordinului citat, tipurile de acţiuni eligibile pentru acordarea ajutorului sunt:

  1. a) extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport al factorilor naturali de cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice şi farmacodinamice, efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – INRMFB), pe care respectivele societăţi comerciale le deţin;
  2. b) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) şi de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii şi adulţi, centre de echitaţie, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din staţiunile balneare şi balneoclimatice;
  3. c) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  4. d) formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA.

Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe acţiuni eligibile. Ca să fie declarată eligibilă în program, o IMM trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, care pot fi găsite la Capitolul V din ordInul MEAT.

Ministerul Economiei estimează un număr mediu de 15 beneficiari anual.

Înscrierea în program în vederea obţinerii grantului se face online.

Aplicaţii completează formularul electronic de înscriere şi încarcă documentele justificative, respectiv:

– cerere de înscriere ;

– împuternicire, dacă este cazul );

– planul de investiţii ;

– declaraţiile pe propria răspundere(declaraţie ajutor de minimis, declaraţie tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate);

– copie după cartea de identitate a reprezentantului legal şi a împuternicitului, unde este cazul;

– copie după extrasul de carte funciară la zi;

– copie după contractul de concesiune/contractul de închiriere, dacă este cazul;

– copie extras Registrul salariaţilor din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, emis cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere;

– copie după autorizaţia de construire (dacă este cazul);

– dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului.

România are doar 33 de stațiuni calificate ca balneare, în ciuda faptului că există mai mult de 100 de localități ce dețin resurse minerale terapeutice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *