O companie de tehnologie va implementa pentru Ministerul Antreprenoriatului și Turismului un sistem prin care documente vor putea fi preluate direct din sistemul informatic, fără a mai fi solicitate operatorilor economici şi persoanelor fizice

hartii, acte, taxe, facturi, plata, documente Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

Trencadis, companie de tehnologie specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software complexe pentru sectorul guvernamental și cel de business, a dezvoltat nou proiect public de transformare digitală prin care va eficientiza activităţile de autorizare şi control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat. Proiectul va implementa un sistem informatic la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, şi îl va interconecta cu alte sisteme naţionale, cum ar fi ANAF sau ONRC.

Potrivit companiei, proiectul va eficientiza procesele decizionale și va standardiza comunicarea cu operatorii economici şi cu turiştii. În plus, proiectul de digitalizare va promova interesele turistice ala României şi va derula şi monitoriza stadiul implementării politicilor active în domeniul turismului.

„Prin digitalizarea serviciilor și instituţiilor publice, statul îşi ţine aproape mediul de afaceri și cetăţenii. La categoria servicii publice digitale, România se situează pe ultimul loc în rândul statelor membre UE, potrivit indicelui economiei și societății digitale (DESI). La nivel european, potrivit Comisiei Europene, 37% din investițiile în domeniul digital din cadrul planurilor de redresare și reziliență sunt consacrate serviciilor publice digitale, astfel încât se preconizează îmbunătățiri semnificative în următorii ani. Este esențial să folosim eficient fondurile europene disponibile pentru transformare digitală cu adevărat a relației stat – contribuabil”, a declarat Emilia Jeleriu, Deputy CEO al Trencadis.

În mod concret, noul proiect de transformare digitală, în valoare de 10,2 milioane de lei lei, va implementa un sistem informatic pentru gestionarea online şi în timp real a tuturor categoriilor de autorizaţii emise: licenţe de turism, autorizaţii provizorii de funcţionare şi certificate de clasificare pentru structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, atestate de ghid, brevete de turism, certificate de omologare a pârtiilor pentru practicarea sporturilor de iarnă pentru agrement, certificate de omologare a traseelor turistice montane, autorizaţii pentru plajele turistice şi pentru activităţile din industria de agrement, avize pentru documentaţii tehnice privind construcţii din domeniul turismului, avize în vederea organizării programelor de formare profesională pentru ocupaţiile, profesiile specifice domeniului turismului, autorizaţii pentru centrele de promovare şi informare turistică, atestate pentru staţiuni turistice, avize pentru documentaţii de urbanism privind zone şi staţiuni turistice. 

Obiectivul principal, de consolidare a capacităţii instituţionale a Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului de dezvoltare şi susţinere a unui turism modern şi competitiv în România, va fi realizat prin implementarea unui sistem informatic care va optimiza procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, sistem ce va sprijini desfăşurarea activităţilor de bază ale instituţiei și va aduce o imagine coerentă atât la nivel sistemic, cât şi în cadrul detaliilor de proces.

„Echipa Trencadis are o experiență semnificativă în implementarea de proiecte complexe pentru administrația centrală și locală. Prin implementarea sistemului informatic de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului şi interconectarea lui cu alte sisteme naţionale (ANAF, ONRC etc.) are loc simplificarea procedurilor de autorizare şi control, prin obţinerea unor documente direct de la autorităţile emitente, fără a mai fi necesară obţinerea acestora de către operatorii economici şi persoanele fizice, realizându-se astfel o economie de timp şi de resurse la nivelul acestora din urmă”, a declarat Mircea Pop, solution architect în cadrul Trencadis. 

Documente vor putea fi preluate direct din sistemul informatic, fără a mai fi solicitate operatorilor economici şi persoanelor fizice

În cazul activităţilor de autorizare şi control pentru care, conform procedurilor legale, sunt necesare documente emise anterior de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, acestea vor fi preluate direct din sistemul informatic, fără a mai fi solicitate operatorilor economici şi persoanelor fizice. 

Prin publicarea online a stadiului solicitărilor de autorizare, a petiţiilor şi solicitărilor de informaţii, se va asigura transparenţa în relaţia cu mediul de afaceri şi cetăţenii. 

Prin realizarea de rapoarte sintetice pe baza faptelor contravenţionale constatate frecvent în cadrul activităţii de control, se vor identifica şi implementa măsuri de prevenire şi soluţii de îndrumare, crescând rolul preventiv al activităţii de control şi scăzând incidenţa respectivelor nereguli.

Astfel, cetăţenii şi mediul de afaceri vor beneficia de modul transparent de comunicare cu structurile Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, indiferent de modificări instituţionale, organizatorice, de subordonare ierarhică şi de competenţe ale autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. De asemenea, sistemul informatic va asigura un mediu viabil pentru promovarea serviciilor turistice, a traseelor şi a atracţiilor pentru turişti.

Prin expunerea serviciilor electronice către cetăţeni și mediul de afaceri, este posibilă impunerea unei standardizări de la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, în comunicarea cu cetăţenii şi mediul de afaceri. Tot prin intermediul sistemului informatic, cetăţenii şi mediul de afaceri pot depune plângeri, pot raporta incidente, pot depune petiţii sau pot solicita informaţii online. Pentru atingerea obiectivelor propuse, este necesară centralizarea şi validarea informaţiilor referitoare la registrele structurilor de primire turistica, a agenţiilor de turism, a ghizilor turistici şi a patrimoniului turistic (staţiuni turistice/balneare, pârtii de schi etc).

Proiectul include componente tehnice (hardware de procesare şi de comunicaţie, software de sistem, software de aplicaţie de uz general şi software de aplicaţie specializat), precum şi servicii specializate de dezvoltare, implementare, management de proiect şi instruire necesare în vederea construirii şi a operaţionalizării sistemului informatic SITUR, în scopul automatizării proceselor front-office şi back-office aferente activităţilor de autorizare şi control în turism, conform legii.   Sistemul informatic va permite gestionarea electronică a numeroase procese, atât din punct de vedere al interacţiunii cu solicitantul (activităţi front-office), cât şi din punct de vedere al activităţilor derulate de către personalul DG Turism.

Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *