Venitul mediu lunar al unei gospodării din România a fost în 2023 de 7157 de lei, în creștere cu 11% față de anul precedent/ Cheltuielile au ajuns la 87% din venituri/ Peste o treime merg pe alimente

bani, lei, finante, bancnote Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2023, în termeni nominali, 7175 lei pe o gospodărie, reprezentând 2872 lei pe o persoană, în creştere cu 11,0%, respectiv, cu 11,5% faţă de anul 2022, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică.  Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în anul 2023, de 6223 lei pe o gospodărie (2491 lei pe o persoană) și au reprezentat 86,7% din veniturile totale, în creștere cu 612 lei faţă de anul 2022. Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1351 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor: 35%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost în anul 2023, de 6644 lei lunar pe o gospodărie (2659 lei pe o persoană) în creştere cu 10,8 % faţă de anul 2022, iar veniturile în natură de 531 lei lunar pe o gospodărie (213 lei pe o persoană), în creștere cu 13,0% față de anul 2022. Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au fost de 4794 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă anul 2022 cu 0,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor contribuție însemnată au avut-o, atât veniturile din prestații sociale de 1464 lei lunar pe o gospodărie (20,4% în anul 2023, respectiv, 19,9% în anul 2022 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7,4% în anul 2023, respectiv, 7,3% în anul 2022), formate din valoarea în veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale (1,6% în anul 2023, respectiv, 1,4% în anul 2022) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,8% în anul 2023, respectiv, 5,9% în anul 2022). totale ale gospodăriilor, o

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în anul 2023 a fost de 7961 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 3420 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în anul 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 72,8%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,6%, mai mare cu 1,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4% în mediul rural, de 2,9 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în anul 2023, de 5808 lei pe o gospodărie (2325 lei pe o persoană) mai mari cu 11,1% față de anul 2022, respectiv cu 11,6% la nivel de persoană. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în anul 2023, a fost, în medie, de 415 lei lunar pe o gospodărie (166 lei pe o persoană), în creștere cu 8,6% față de anul 2022.

În anul 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 3860 lei lunar pe o gospodărie (62,0%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 1974 lei pe o gospodărie (31,7%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 129 lei pe o gospodărie (2,1%).

Mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6840 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 35,2% în cheltuielile totale, cu 9,0 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 12,1% în cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban.

Produsele alimentare și băuturile, peste o treime din cheltuieli

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1351 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor (35,0%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 587 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,2%. Cheltuielile pentru băuturi alcoolice și tutun (284 lei pe o gospodărie), cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte (282 lei pe o gospodărie) și cele pentru transport (281 lei pe o gospodărie) au deținut fiecare o pondere de 7,3% în cheltuielile totale de consum medii lunare, ocupând a treia poziție în ierarhizarea destinațiilor cheltuielilor totale de consum. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor gospodăriilor populației a fost cel efectuat pentru educație de numai 18 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Comentarii

 1. În cazul României, top 5 riscuri sunt:
  recesiunea economică, inflaţia,
  deficitul pieţei muncii, conflictul geopolitic
  şi dezinformarea.
  Ultimul risc care se regăseşte în România nu se regăseşte în top 10 riscuri la nivel global.
  Merci,😲😵

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *