Ce măsuri iau ministerele pentru a reduce consumul de energie cu până la 20%

Energie electrica curent

Premierul Nicolae Ciucă a cerut tuturor ministerelor să prezintă o listă cu ce măsuri iau pentru a reduce consumul de energie. Economedia a cerut ministerelor detalii despre consumul fiecărei instituții, ce măsuri de reducere a consumului de electricitate planifică și cu cât estimează că vor reduce consumul.

În prezent, am primit doar o parte din răspunsuri, însă pe măsură ce ni se va răspunde la solicitarea de presă vom publica precizările pentru ministerele respective.

Potrivit răspunsurilor primite de ministere, principalele măsuri luate pentru reducerea consumului țin de:

 • Schimbarea becurilor cu cele LED;
 • Reducerea iluminatului exterior și cel interior din spațiile comune deconectarea aparatelor de la sursa de energie atunci când nu sunt utilizate;
 • Reducerea programului de iluminat exterior și arhitectural prin oprirea iluminatului clădirii în intervalul orar 22:00 – 5:00 ar putea duce către o scădere a consumului de energie între 10-20%;
 • Stabilirea unui microclimat optim în spațiile de birouri, prin reducerea temperaturii de la 26C la 23C în timpul programului de lucru, respectiv setarea centralei termice la o temperatură de maxim 20 C în intervalul orar 21:00 – 6:00;
 • Înlocuirea unor echipamente vechi care au consum mare de energie electrică cu unele noi, performante, cu automatizări moderne incluse;
 • Automatizarea lifturilor în sensul eficientizării comenzilor de traseu. 

Prin astfel de măsuri ministerele estimează o scădere a consumului de energie între 10-20%.

Ministerul Economiei

Consumul mediu de energie electrică pentru imobilului situat în Calea Victoriei nr. 152 sector 1 București este de 66.000 KWh pe lună.

În ceea ce privește reducerea consumului de energie electrică, Ministerul Economiei utilizează un sistem de răcire și încălzire  asemănător unui aer condiționat centralizat. Măsurile luate în acest sens constau în creșterea temperaturii agentului de răcire de la 12 grade la 17 grade, reducând astfel consumul de energie electrică prin scurtarea timpului de funcționare a motoarelor electrice necesar pentru a atinge temperatura agentului de răcire la 17 grade.

Astfel, față de cele prezentate, ministerul menționează faptul că prin schimbarea lămpilor clasice în corpuri de iluminat cu tehnologie led, consumul de energie electrică doar pentru iluminat va fi redus cu aproximativ 60%, iar restul consumatorilor nu sunt influențați.

„Ministerul Economiei a achiziționat, prin procedură de achiziție publică, servicii de Audit Energetic preliminar, urmând ca măsurile propuse în raport să fie implementate. Astfel, ministerul a demarat deja procedura de achiziție pentru înlocuirea lămpilor clasice pentru iluminat cu lămpi cu tehnologie led și senzor de prezență, reducând consumul de energie electrică pentru corpurile de iluminat de la 18W/lampă la 5-7 W/lampă”, transmite ministerul.

Potrivit instituției, în prezent în componența consumatorilor de energie electrică mai sunt incluși și alți consumatori, trei ascensoare de persoane, o centrală de răcire pentru întreg imobilul, instalația de răcire pentru spațiile în care funcționează serverele IT, stația de hidrofoare, calculatoare de birou, copiatoare/multifuncționale, aspiratoare de praf necesare pentru serviciile de curățenie.

Ministerul Educației

Ministerul Educației transmite că în anul 2021, consumul de energie electrică în cele două sedii ale Ministerului Educației, asa cum reiese din aplicația pusă la dispoziție de furnizorul de energie electrică, a înregistrat următorii parametri:

– Sediul din str. General Berthelot 28-30: consum în anul 2021 = 554.162 KWH, respectiv un consum lunar de 46180,17 KWH

– Sediul din str. Spiru Haret nr. 10-12: consum în anul 2021 = 198.227 KWH, respectiv un consum lunar de 16.518,92 KWH.

Măsurile planificate de reducere a consumului de electricitate pot fi transmise ulterior aprobării planului de măsuri, document în curs de elaborare, în conformitate cu dispozițiile Executivului.

Potrivit ministerului, reducerea preconizată după implementarea planului de masuri este între 15 și 20%.

Ministerul Agriculturii

Consumul de energie electrică mediu lunar înregistrat în anul 2021 pentru sediul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost de 36,25 Mwh.

În ceea ce privește economia de energie electrică, la această dată Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are deja implementate măsuri de reducere, precum: asigurarea iluminatului interior cu surse economice de iluminat, oprirea aparatelor de aer condiționat, reducerea iluminatului exterior și cel interior din spațiile comune (holuri, scări, etc), ceea ce face dificilă scăderea în timp scurt a consumului lunar. 

Pe un orizont de timp mediu, instituția transmite că va lua măsuri suplimentare de eficientizare a consumului de energie electrică, urmând ca:

– să reducă numărul de consumatori de energie electrică;

– pentru toate achizițiile ce vor urma de bunuri consumatoare de energie, un criteriu important luat în calcul să fie și consumul redus de energie electrică .

Ministerul Afacerilor Externe

Consumul lunar de energie electrică pentru cele 18 imobile în care se desfășoară activitatea Ministerului Afacerilor Externe este de aproximativ 180.000 kWh.

Printre măsurile implementate sau în curs de implementare de MAE se numără următoarele:

 1. Realizarea unui sistem de iluminat eficient din punct de vedere energetic, prin înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente, fluorescente și cu halogen, cu sisteme eficiente de tip LED;
 2. Realizarea unui sistem de iluminat cu senzori de mișcare și senzori crepusculari, ce presupune instalarea de senzori de mișcare pentru activarea iluminatului în spațiile comune  și senzori crepusculari pentru pentru iluminatul exterior;
 3. Achiziționarea echipamentelor electrice/electronice cu consum redus de energie, presupune selectarea în vederea achiziționării, de echipamente încadrate în clase energetice superioare.
 4. Dotarea cu echipamente de condiționare a aerului eficiente, presupune înlocuirea aparatelor de aer condiționat care au durata de funcționare și exploatare epuizată, cu aparate ce utilizează tehnologie de tip inverter;
 5. Surse de iluminare multiple, ce constă în schimbarea surselor de iluminat de mare putere, cu surse multiple, de mică putere, care permit iluminarea doar în zonele în care se desfășoară activități.
 6. Deconectarea aparatelor de la sursa de energie atunci când nu sunt utilizate, este o măsură aplicată la nivelul ministerului și care presupune închiderea echipamentelor de lucru atunci când acestea nu sunt folosite pe o perioadă medie sau lungă de timp.

„Având în vedere specificul activității care presupune continua adaptare și calibrare a activității MAE pentru realizarea politicii externe a statului român, nu poate fi realizată o estimare în privința reducerii consumului de energie electrică bazată pe date anterioare. Măsurile prezentate mai sus, precum și implementarea noilor tehnologii în activitatea instituției asigură eficientizarea permanentă a utilizării resurselor”, mai transmite instituția.

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene

Consumul lunar de energie electrică pentru clădirea Victoria Office, Șos. București- Ploiești nr. 1-1B, sect. 1 București  în perioada Iunie 2021-august 2022:Iunie 2021 -78300 KW

 • Iulie 2021 – 99080 KW
 • August 2021 -93380 KW
 • Septembrie 2021 – 71960 KW
 • Octombrie  2021- 64640 KW
 • Noiembrie 2021 – 62480 KW
 • Decembrie 2021- 66560 KW
 • Ianuarie 2022- 68380 KW
 • Februarie 2022 – 66980 KW
 • Martie 2022- 70080 KW
 • Aprilie 2022 -63880 KW
 • Mai 2022 -83260 KW
 • Iunie 2022- 90960 KW
 • Iulie 2022 – 103540 KW
 • August2022-105100 KW

Consumul lunar de energie electrică pentru clădirea din str. Mendeleev nr. 34, sector 1, București  în perioada martie 2021-martie2022:

 • Martie 2021- 11346 KW
 • Aprilie 2021 – 10164  KW
 • Mai 2021 – 9534KW
 • Iunie 2021 -10794 KW
 • Iulie 2021 – 16264 KW
 • August 2021 -15730 KW
 • Septembrie 2021 –11069 KW
 • Octombrie  2021- 12592 KW
 • Noiembrie 2021 – 11509 KW
 • Decembrie 2021- 11411 KW
 • Ianuarie 2022- 11182 KW
 • Februarie 2022 –11345KW
 • Martie 2022- 12894 KW

Consumul lunar de energie electrică pentru clădirea din str. Mendeleev  nr. 36-38, sector 1, București  în perioada martie 2021-martie2022:

 • Martie 2021- 8306 KW
 • Aprilie 2021 – 7441  KW
 • Mai 2021 – 6980 KW
 • Iunie 2021 -7902 KW
 • Iulie 2021 – 11904 KW
 • August 2021 -11514 KW
 • Septembrie 2021 –8102 KW
 • Octombrie  2021- 9217 KW
 • Noiembrie 2021 –8434 KW
 • Decembrie 2021- 8362 KW
 • Ianuarie 2022- 9194 KW
 • Februarie 2022 –8314KW
 • Martie 2022- 9449 KW

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene precizează că a fost printre primele ministere care au pus în practică măsuri de reducere a consumului de energie atât în sediul din Șoseaua București – Ploiești, cât și pentru cel din Str. Mendeleev. În urma aplicării acestor măsuri, estimăm o reducere a consumului cu cel puțin 10%:

Pentru sediul din Șoseaua București – Ploiești nr. 1-1B, sector 1, București:

 • Stabilirea unui microclimat optim în spațiile de birouri, prin reducerea temperaturii de la 26C la 23C în timpul programului de lucru, respectiv setarea centralei termice la o temperatură de maxim 20 C în intervalul orar 21:00 – 6:00;
 • Modificarea timpului de aerisire a spațiilor de lucru, prin reducerea programului de aerisire de la 15 minute la 5 minute, dimineața și la prânz, întrucât clădirea Victoria Office dispune de o instalație modernă de tratare a aerului;
 • Reducerea programului de iluminat exterior și arhitectural prin oprirea iluminatului clădirii în intervalul orar 22:00 – 5:00;
 • Temporizarea iluminatului interior astfel:
  • spațiile de birouri/open space de la 55 minute la 30 minute;
  • în zona spațiilor comune de la 15 minute la 5 minute;
  • în zona aferentă subsolului de la 10 minute la 5 minute.
 • Deconectarea tuturor echipamentelor aferente desfășurării activității de la rețeaua electrică zilnic la terminarea programului de lucru;
 • Eliminarea tuturor consumatorilor auxiliari care nu participă la desfășurarea activităților zilnice (radiatoare, cafetiere, răcitoare, ș.a.);
 • Limitarea accesului personalului de execuție pe 2 din cele 3 lifturi existente în clădire;
 • Reducerea temperaturii apei calde de la 60C la 45C.

Pentru sediul din str. Mendeleev nr. 34, 36-38, sector 1 București:

 • Înlocuirea tuturor becurilor cu filament și a tuburilor incandescente cu altele economice, de tip led;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat existente în spațiile comune cu alte corpuri de iluminat cu senzor de mișcare;
 • Reglarea unui microclimat optim în spațiile în care își desfășoară activitatea personalul ministerului, prin setarea centralei termice la 23C pe timpul zilei, respectiv 19C în afara orelor de program;
 • Deconectarea tuturor echipamentelor aferente desfășurării activității de la rețeaua electrica zilnic la terminarea programului de lucru;
 • Eliminarea tuturor consumatorilor auxiliari care nu participă la desfășurarea activităților zilnice (radiatoare, cafetiere, răcitoare, ș.a.).

Ministerul Finanțelor

Consumul de energie electrică al Ministerului Finanțelor pentru sediile aflate în administrare (Bd. Libertății nr. 16, „Sedii ministere Latură Nord”, sector 5, București; Bd. Mircea Vodă nr. 44, tr. II, Sector 3, București; Bd. Mircea Vodă nr. 44, tr. III, Sector 3, București; Strada Poenaru Bordea nr. 3-5, Sector 4, București; Strada București-Ploiești, nr. 22-23, Comuna Balotești, sat Săftica, km 22+900, județul Ilfov), la nivelul lunii iulie 2022, a fost de 738,185 MWh.

Pentru reducerea consumului de energie electrică se au în vedere următoarele măsuri:

 • înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu sursă fluorescentă din spațiile comune cu unele noi ce folosesc tehnologia LED; 
 • automatizarea corpurilor de iluminat ce utilizează tehnologia LED prin montarea senzorilor de prezență fizică, pentru spațiile comune și la grupurile sanitare;  
 • închiderea tuturor surselor de iluminat în intervalul în care nu este activitate, cu excepția celor care trebuie să funcționeze în permanență;
 • setarea aparatelor de aer condiționat pe o temperatură mai ridicată, apropiată de cea a mediului exterior sau apropiată de cea reglementată la nivelul U.E. și folosirea acestora numai cu ferestrele și ușile închise, precum și oprirea aparatelor de aer condiționat la finalizarea programului de lucru;
 • interzicerea folosirii altor surse de încălzire/răcire aer/apă;
 • pornirea aparatelor de aer condiționat la începerea activității, respectiv al programului de funcționare al instituției;
 • înlocuirea unor echipamente vechi care au consum mare de energie electrică cu unele noi, performante, cu automatizări moderne incluse;
 • automatizarea lifturilor în sensul eficientizării comenzilor de traseu. 

„Având în vedere că măsurile propuse se află în faza incipientă de implementare, nu suntem în măsură la acest moment să va furnizăm o estimare a reducerii consumului de energie electrică”, transmite Ministerul Finanțelor.

Ministerul Culturii

Ministerul Culturii își desfășoară activitatea în imobilul situat în București, Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, împreună cu mai multe instituții aflate în subordinea sa. Titularul contractului de energie electrică al imobilului este Biblioteca Națională a României, iar Ministerul Culturii plătește o cotă parte din consumul electric, respectiv 29,88%.

Ultima factură pe care Ministerul Culturii a decontat-o titularului contractului, factură aferentă consumului lunii mai, a fost de 24.886,16 lei.

Ce măsuri ia Ministerul Culturii pentru a reduce consumul de energie electrică:

Personalul ministerului a fost informat cu privire la eficentizarea consumului de energie electrică și a fost îndemnat să se subscrie acestui demers.

S-a transmis o circulară tuturor instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului (atât a celor care își desfășoară activitatea în aceeași clădire cu Ministerul Culturii , cât și a celor care se află în alte imobile), pentru eficientizarea consumului de energie electrică.

– S-a aprobat referatul de necesitate pentru achiziția becuri tip led și neoane tip led, cu un coeficient redus de consum, pentru luminarea încăperilor și spațiilor comune.

S-a dispus ca iluminatul care funcționează în clădire, după orele de program, să fie doar cel de veghe.

Ministerul Muncii

În ceea ce privește consumul de energie electrică lunar/anual, Ministerul Muncii menționează că are sediul în corpul B al clădirii situate în Piața Revoluției nr.1A, clădire aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ca urmare, contractele de utilități sunt încheiate între furnizori și MAI, iar celelalte instituții care au sediul în clădirea sus-menționată plătesc utilitățile în funcție de suprafața ocupată/nr. de angajați.

Facturile pentru consumul de energie electrică, care conțin atât cantitatea, cât și valoarea, sunt emise către MAI, iar ministerul achită 11,8% din valoare, conform protocolului încheiat între cele două ministere.

Pentru a face economie, în prima etapă, care este deja implementată, s-au realizat următoarele:

Măsură reducere consumCantitate 

bucăți

Consum inițial/

buc.wh

Consum după aplicare măsură/

buc./wh

Economie energie electrică lunară totală/kwhValoarea economie energie electrică lunară la un tarif de 1 leu/kwh (noncasnic)
Înlocuire surse incandescente cu surse led60 1007937,44937,44
Montare senzori de mișcare pe holurile centrale3073,517,6417,64
Deconectare aparate aer condiționat12640169,344169,344
Deconectare aparate TV26108,7368,736
Deconectare multifuncționale3613001.572,481.572,48
Deconectare imprimante334,7052,113652,1136
Înlocuire multifuncționale (mod stand by)101300,6461,958461,958
Înlocuire unități PC10012065924924
Total valoare economie energie electrică lunară la un tarif de 1 leu/ kwh consumator noncasnic) etapa I : 4.157,9916 lei 

În etapa a II-a, aflată în curs de implementare, se realizează următoarele:

Montare prize programabile pentru perioada de stand by
Consumator Cantitate buc.Consum inițial/

buc.wh

Consum după aplicare măsură/

buc./wh

Economie energie electrică lunară totală/kwhValoarea economie energie electrică lunară la un tarif de 1 leu/ kwh (consumator noncasnic)
Unități PC existente28050411.6411.6
Unități PC noi10040117.6117.6
Imprimante existente334,7045,599445,5994
Imprimante noi100,702,0582,058
Multifuncționale existente3613001.375,921.375,92
Multifuncționale noi100,601.7641.764
Aparate TV26108,7368,736
Aparate aer condiționate12640169,344169,344
Schimbare surse tub neon cu surse led cu senzor mișcare
Grupuri sanitare și holuri de tranzit25832121
Total valoare economie energie electrică lunară la un tarif de 1 leu/ kwh (consumator noncasnic) etapa a II-a : 2.153,6214 lei
Total general estimat : 5.143.1394   lei 

Ministerul Apărării Naționale

În urma centralizării situaţiilor privind consumurile de energie electrică la nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN) a reieșit un consum lunar de 10.588,570 MWh.

MApN a analizat situația și a identificat zonele posibile în care pot fi implementate măsurile de reducere a consumului de energie, fără a fi afectată activitatea instituției. Au fost luate, sau sunt în curs de a fi luate, măsuri pentru economisirea energiei electrice, printre care se numără înlocuirea becurilor incandescente cu becurile tip LED, iluminarea spațiilor comune cu corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, limitarea, pe cât posibil, a utilizării iluminatului interior pe timpul zilei, scoaterea echipamentelor de sub tensiune la terminarea programului, reducerea iluminatului pe timp de noapte, reducerea și, pe cât posibil, eliminarea folosirii materialelor, tehnicilor și tehnologiilor energointesive. De asemenea, pe timpul sezonului rece va fi interzisă utilizarea altor surse de încălzire față de cele din dotare și se vor face investiții în echipamente de ultimă generație, mai eficiente din punct de vedere energetic. Astfel, se analizează posiblitatea montării panourilor fotovoltaice și instalațiilor eoliene pentru producerea energiei  electrice.

Prin măsurile luate, se estimează o reducere a consumului de energie electrică cu 15-20 la sută față de consumul realizat în anul 2021.  

Ministerul Energiei

În paralel cu realizarea unui audit energetic, Ministerul Energiei a elaborat un plan de economisire a energiei electrice pe care l-a trimis Secretariatului General al Guvernului. În baza acestui plan sunt prevăzute reducerea consumului sistemelor de încălzire și climatizare cu 35% pe lună pe timpul sezonului rece, și reducerea consumului sistemelor de ventilație, de ascensoare și de iluminat cu 70% pe lună, pe timpul sezonului rece.

În ceea ce privește consumul de energie electrică al Ministerului Energiei în medie, pe anul 2022, consumul a fost de 24,319 MWh. Raportat per angajat care lucrează în sediul Ministerului Energiei, rezultă un consum mediu lunar de 0,0741 MWh per angajat, adică 74,1 kwh per angajat pe lună, ceea ce înseamnă un consum mediu zilnic de 3,53 kwh per angajat, sub media consumului național.

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Pentru consumul de energie electrică aferent perioadei ianuarie – mai 2022 pentru sediul principal din bd. Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5 București, a fost achitată suma de 142.933,88 lei.

Pentru optimizarea consumului de energie electrică şi reducerea costurilor pentru sediul central M.D.L.P.A. a fost încheiat un contract pentru achiziționarea de tuburi de iluminat tip led, acestea urmând să înlocuiască tuburile tip Neon care sunt folosite în prezent, ceea ce va conduce la reducerea consumului anual cu aproximativ 85,02MW/AN. 

Tot ca măsuri pentru reducerea consumului de electricitate sunt întreprinse acțiuni de informare permanentă a angajaților, care vizează folosirea rațională a energiei și deconectarea echipamentelor de lucru la finalul zilei (calculatoare tip desktop, laptop, imprimante și fotocopiatoare, scanere și alte echipamente electrice și electronice) de la sursa de tensiune. Totodată, este interzisă folosirea echipamentelor personale de încălzire în birouri și a aparatelor de aer condiționat pe modul de încălzire, pe toată perioada sezonului rece. Se efectuează, zilnic, verificarea la sfârșitul programului de lucru, de către personalul tehnic, oprirea corpurilor de iluminat și deconectarea aparaturii de la rețeaua electrică. 

Sursa foto: Pixabay

Comentarii

 1. Reduc consumul de la 26 la 23 de grade! Ce gluma! UE a cerut sa fie redusa temperatura la 19 grade si Finlanda sau Suedia (parca) deja s-au conformat. Pretul kw m-a speriat luna trecuta, cand a trebuit sa iau un credit urgent sa platesc factura la curent, am comparat oferte pe creditrapid.ro si am ales ce mi s-a parut mai potrivit, iar la salariu am dat toti banii inapoi. Lucrand de acasa, am lasat aerul conditionat pornit f mult, plus cuptorul, plus masina de spalat, in sfarsit, cand am primit factura de 900 lei am crezut ca-mi vine rau. Si ministerele vin cu glume de-astea ca masuri pt un consum mai mic. Eu chiar am luat masuri, stop aer conditionat ca oricum a venit toamna, gatesc mai putin la cuptor, ma asigur ca umplu bine cuva masinii de spalat, etc. Ma rog, masuri gospodaresti. Bugetarii sa lase glumele si sa vina cu solutii adevarate, conform cerintelor UE.

 2. Cand se reduce nr.de ministere, de parlamentari, de primari, viceprimarul,, de consilieri locali?
  Atunci consumul de energie va scădea cu cel putin 10%!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *