CNAIR a prezentat evoluţia proiectelor din regiunea Moldovei şi Bucovinei: În ce stadiu se află

Redacția ian. 15, 2022 2 comentarii
CNAIR

Proiectele din Moldova şi Bucovina au fost prezentate punct cu punct de echipa tehnică a CNAIR, coordonată de Directorul General, Cristian Pistol, într-o şedinţă la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai societăţii civile, şi ai prestatorilor care au contracte cu compania pentru realizarea proiectelor din această zonă a ţării, dar şi cu membri ai Parlamentului.

Discuţiile au avut loc în format mixt, cu prezenţă fizică şi online. Situaţia actualizată a proiectelor analizate este următoarea:

A7 – Autostrada Moldovei

Autostrada Ploieşti – Buzău

Se află în faza finală de evaluare a celor 39 de oferte pentru construcţia acestui tronson în lungime de 63,250 km, împărţit în 3 loturi:
LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000
LOT 2: Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350
LOT 3: Pietroasele – Municipiul Buzău, km 49+350 – km 63+250.
Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă între 4,29 miliarde de lei şi 5,06 miliarde de lei.

Autostrada Buzău – Focşani

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 82,44 km
Valoare contract: 13.93 milioane lei, fără T.V.A.
Data de începere: noiembrie 2018
Indicatorii Tehnico – Economici au fost avizati:
CTE al CNAIR S.A., în data de 03.12.2021
CTE al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în data de 10.12.2021
Consiliul Interministerial, în data de 11.01.2022.
Acordul de Mediu a fost obţinut în data de 05.01.2022.
Proiectul tehnic a fost recepţionat în data de 13.12.2021 de CNAIR S.A..
Urmează să fie supus avizării în cadrul CTE CNAIR, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.
A fost înaintată CNAIR S.A. documentaţia necesară demarării Procedurii de Achiziţie Publică pentru faza de execuţie lucrări.

Autostrada Focşani – Bacău

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 95,902 km
Valoare contract: 20.12 milioane lei, fără T.V.A.
Data de începere: ianuarie 2019
Studiul de Fezabilitate, revizia 3, a fost înaintat în data de 23.12.2021.
În prezent Prestatorul finalizează Proiectului Tehnic.
În data de 02.12.2021 a fost semnat Protocolul de colaborare între ABA Siret (ANAR) şi CNAIR S.A.
Avizul de Gospodărire a Apelor este în etapa finală de emitere.
Procedura pentru obţinerea Acordului de Mediu a intrat în etapa finală

Autostrada Bacău – Paşcani

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 77,28 km
Data de începere: martie 2019
Prestatorul a transmis în data de 01.12.2021 Studiul de Fezabilitate, Revizia 5.
Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observaţiilor emise de către CNAIR S.A.
Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obţinere, iar procedura de obţinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada Paşcani – Suceava

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 61,86 km
Valoare contract: 11.72 milioane lei, fără T.V.A.
Data de începere: octombrie.2020

Sunt în derulare activităţile pentru obţinerea Avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Simultan se desfăşoară procedura pentru obţinerea Acordului de Mediu.
Investigaţiile geotehnice au fost demarcate în luna septembrie 2021, dar au fost sistate în perioada 20.12.2021-05.01.2022.

Până în prezent au fost realizaţi aproximativ 2.405 m din totalul de 9.256 m.
Ritmul este nesatisfăcător pentru că Prestatorul nu reuşeşte să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse.

Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalităţi de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.

La ora actuală sunt mobilizate în teren doar 4 din cele 5 instalaţii de forat declarate în oferta tehnică.
CNAIR monitorizează şi verifică în permanenţă stadiul realizării investigaţiilor geotehnice, prin personalul CNAIR Central, al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi şi al Secţiei de Drumuri Naţionale Suceava, mobilizat în teren

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Contract pentru elaborare SF+PT în derulare.
Lungime: 56,17 km
Valoare contract: 10.09 milioane lei fără T.V.A.
Data de începere: octombrie 2020

Sunt în derulare activităţile pentru obţinerea Avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

A fost demarată procedura de obţinere a Acordului de Mediu.
Investigaţiile geotehnice au fost demarcate în luna august 2021.
În data de 20.12.2021, Prestatorul a informat Beneficiarul că începând cu 16.12.2021 instalaţia mobilizată pe Suceava-Siret a fost relocată pe Paşcani-Suceava.
Până în prezent au fost realizaţi aproximativ 1.040 metri liniari de foraj din totalul de 8.164 m necesari.
Ritmul este nesatisfăcător din cauză că prestatorul întâmpină dificultăţi cu privire la mobilizarea în teren a numărului de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse.
Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalităţi de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.
În prezent, nu este mobilizată nicio instalaţie de foraj în teren, din cele 5 instalaţii declarate în cadrul ofertei tehnice.
CNAIR monitorizează şi verifică în permanenţă stadiul verificării realizării investigaţiilor geotehnice, prin mobilizarea în teren a personalului din cadrul CNAIR Central, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi şi prin Secţia de Drumuri Naţionale Suceava.

A8 – Autostrada Unirii

Autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni

Contract pentru Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate şi elaborarea P.A.C., P.A.D. şi P.T.E în derulare.
Lungime: 100,14 km
Valoare contract: 58.83 milioane lei, fără TVA.
Data de începere: 2021
În data de 21.12.2021 a fost emis Guidance Note nr. 1 de către experţii Jaspers privind analiza asupra documentaţiei etapei 1 a Analizei Multicriteriale.
Punctul de vedere al experţilor Jaspers a fost transmis Prestatorului iar în prezent documentaţia pentru această etapă a Analizei Multicriteriale este în curs de revizuire.
Prestatorul s-a remobilizat în teren pe data de 06.01.2022 unde a detaşat 3 echipe de execuţie a forajelor.
Pe sectorul cuprins între Târgu Neamţ (Moţca) şi Târgu Frumos, continuă investigaţiile geotehnice iar până în prezent au fost realizaţi 3.650 metri liniari de foraj din totalul de 6.242 m propuşi.
Inclusiv pentru sectorul dintre Târgu Frumos şi Leţcani au fost demarate investigaţiile geotehnice pentru cei 2.205 metri liniari de foraj propuşi.

Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ

Contractul pentru completarea SF este în derulare
Lungime: 211 km
Valoare contract: 17,58 mil lei, fără TVA
Data de începere: 28.05.2019
În data de 07.12.2021, Prestatorul a înaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureş – Tărgu Neamţ, Revizia 3.
Documentaţia a fost predată pentru întreg obiectivul Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ.
În perioada 07.12.2021-27.12.2021, documentaţia a fost analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A., pentru a verifica dacă au fost implementate observaţiile emise anterior şi pentru a se stabili dacă nivelul de calitate al documentaţiei transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.
În data de 28.12.2021 au fost emise observaţii cu privire la conţinutul acesteia.
În data de 23.12.2021 au fost transmise documentaţiile pentru încheierea protocolului cu ABA Mureş (corespunzător Secţiunii I, II) şi ABA Siret (corespunzător Secţiunii II, III).
Pentru obţinerea Acordului de mediu, au fost emise:
Decizia etapei de evaluare iniţială, nr. 13118/18.11.2021 pentru Secţiunea I: Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km)
Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 9986/08.12.2021 pentru Secţiunea III: Leghin – Târgu Neamţ.
Au fost elaborate şi Memoriile de prezentare pentru Secţiunea I: Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km) şi pentru Secţiunea III: Leghin – Târgu Neamţ, care urmează să fie depuse la APM Mureş şi la APM Neamţ.

Autostrada Braşov – Bacău

Elaborare SF+PT
Lungime: 165 km
Valoare contract: 20.09 milioane lei fără T.V.A.
Data de începere:10.07.2020
Analiza multicriterială de traseu (AMC2) a fost finalizată iar în data de 10.12.2021 a fost avizată în cadrul C.T.E. – CNAIR S.A.
Proiectantul a transmis temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice şi de mediu).
Vor fi demarate activităţile pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.

Drum Expres Focşani – Brăila

Contractul pentru elaborarea SF+PT este în derulare.
Lungime: 76 km
Valoare contract: 15,00 milioane lei fără T.V.A.
Data de începere: iulie 2020
În prezent se află în derulare etapa finală pentru realizarea Analizei multicriteriale de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

Drum Expres Brăila – Galaţi

Contract pentru Proiectare şi execuţie în derulare semnat în aprilie 2021.
Lungime: 11,08 km
Valoare contract: 371.41 milioane lei fără T.V.A.
Data de începere: 01.07.2021

Drum Expres Tişiţa – Albiţa

Contract pentru elaborare SF în derulare.
Lungime: 76 km
Valoare contract: 11.05 milioane lei fără T.V.A.
Data de începere: august 2020
Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, se află în curs de realizare.
În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate detaliat în Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2.
La momentul actual este studiată posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tişiţa şi Albiţa sau la nivel de Drum TransRegio.
Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obţinute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiţii) este foarte scăzută în raport cu cerinţele de eligibilitate impuse pentru proiectele care beneficiază de finanţare nerambursabilă.

CNAIR S.A. analizează posibilitatea realizării sectorului rutier dintre Tişiţa şi Albiţa la nivel de drum expres sau la nivel de Drum TransRegio, deoarece această modificare este una substanţială pentru contractul de servicii, în conformitate cu LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

Drum Expres Bacău – Piatra Neamţ

Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 61 km
Valoare contract: 8.92 milioane lei, fără T.V.A.
Data de începere: martie 2020
În luna decembrie 2021, a fost avizată în cadrul C.T.E. CNAIR S.A. documentaţia pentru Analiza Multicriterială de Traseu, Etapa 2, în urma căreia au fost stabilită şi definitivată varianta de traseu a drumului expres.
În prezent, Prestatorul întocmeşte temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice şi de mediu).
Au fost obţinute certificatele de urbanism de la CJ Neamţ ( nr.662/10.01.2022) şi CJ Bacău (nr.1183/13.01.2022).
Sunt în desfăşurare activităţile pentru obţinerea Acordului de Mediu.

Drum de mare viteză Vatra Dornei – Suceava

Contract pentru elaborare SF în derulare.
Lungime: 107 km
Valoare contract: 14.475.000 lei fara T.V.A.
Data de începere: 2021
În prezent, se află în procedură de revizuire Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 revizia 1.
În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate într-un mod mai detaliat în Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2.
Asupra documentaţiei Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1, Beneficiarul a formulat observaţii în data de 04.11.2021.
A fost demarată şi etapa de consultare publică a variantelor de traseu propuse şi au fost solicitate punctele de vedere ale autorităţilor locale, privind variantele clasate pe primele 2 poziţii.
Imediat după stabilirea şi avizarea traseului optim va fi demarată campania de realizare a investigaţiilor de teren, activităţile de obţinere a Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.
În data de 08.12.2021 a avut loc o nouă discuţie între CNAIR S.A. şi Prestator pe tema observaţiilor la conşinutul Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.

Sursă foto: Facebook/CNAIR

Comentarii

  1. Cel mai clar e ca despre A 7 nu are rost a se discuta!
    La fel si A8.
    Lipseste Drumul Expres Buzau-Braila.
    Ducea trafic pe Pod Braila!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *