Cum vrea Guvernul să revitalizeze Valea Jiului – populația și foștii mineri: recalificări, dezvoltare personală permanent și implicarea masivă a ONG-urilor

Mina de carbune

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern dedicat aprobării Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2022-2030), care detaliază viziunea guvernamentală asupra revitalizării zonei traditional miniere și împiedicării degradării ei continue, materiale și morale.

Sunt 174 de pagini de viziuni, strategii și metode de implementare, dar în acest material am decis să ne oprim asupra viziunii dedicate expres factorului uman. Documentul începe cu o imagine sumbră asupra populației din Valea Jiului, confruntată cu lipsa de locuri de muncă și oportunități, fuga tinerilor către zone mai favorabile și îmbtrănirea semnificativă a oamenilor. În același timp, sunt făcute mai multe propuneri care ar putea să regenereze miraculous zona.

Astfel, mai întâi și mai întâi, vor fi organizate campanii de informare a populației interesate asupra perspectivelor ce urmează a fi create în Valea Jiului – vor fi valorificare cu prioritate oportunitățile aferente organizării de târguri pentru locuri de muncă sau prezentări din partea unor companii interesate să dezvolte operațiuni în Valea Jiului pentru familiarizarea celor interesați asupra cerințelor pe piața muncii în actuala etapă și pentru creșterea gradului de interes, „în special a celor sceptici față de posibilitatea reangajării”. Totodată, autoritățile locale vor valorifica expertiza solidă de care dispun furnizorii de servicii sociale și ONG-urile de profil astfel încât să fie furnizate servicii sociale personalizate de consiliere pentru identificarea, angajarea și menținerea unui loc de muncă. Aici, vizați în special sunt tinerii care părăsesc sistemul de protecție, persoane cu nivel scăzut de școlarizare și calificare, femei inactive, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, adulți peste 55 ani.

De asemenea, foștii mineri vor beneficia de consiliere, inclusiv din partea ONG-urilor și furnizorilor de servicii sociale pentru o corectă înțelegere a noului parcurs profesional și, mai ales, a rolului important pe care tranziția lor profesională îl va juca în procesul de dezvoltare socială și economică a Văii Jiului.

Foștii mineri vor putea fi reangajati fără recalificare în condițiile începerii lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere și feroviare pe axa nord-sud (cu mențiunea, din partea noastră, că aceste proiecte mai trebuie să și înceapă), unde este necesară utilizarea de competențe similare cu cele folosite în minerit: realizarea de tuneluri, terasamente, fixarea pereților, folosirea de expoziv etc.

„Se va avea în vedere suplimentarea facilităților existente prin înființarea unor centre comunitare de învățare permanentă și promovarea de o manieră atractivă a domeniilor de actualitate cum ar fi IT, robotică, energie regenerabilă, turism sau chiar administrație publică”, se mai arată în documentul citat.

În ceea ce privește metodele de implementare, acestea sunt, conform HG-ului: Crearea unor „centre comunitare de învățare permanentă” cu specializare în IT, administrație publică și/sau energetică, dedicate populației aflată în căutarea unui loc de muncă, în parteneriat cu școli și universități; 1.5 Implementarea unor programe diversificate de formare continuă (cursuri de scurtă durată, cursuri de specializare/perfecționare, calificare, recalificare) adaptate nevoilor pieței muncii locale, în linie cu cerințele din sectoare economice cu potențial competitiv; I.1.6 Realizarea de parteneriate cu mediul economic în vederea dezvoltării și introducerii de programe diversificate de pregătire practică (ucenicie) în cadrul companiilor/ întreprinderilor/ agenților economici din Valea Jiului pentru facilitarea dobândirii de competențe – demararea primelor programe de profil cu rol de proiect-pilot (faza 1), urmate de extinderea și diversificarea acestor programe la nivelul cât mai multor companii pe măsură ce vor fi atrase investiții noi sau, după caz, dacă vor fi relocate anumite instituții în zonă (ex. deschiderea unui birou local al unei deconcentrate).

Finalul documentului este apoteotic: „Valea Jiului deține un potențial cultural și natural semnificativ care conferă oportunitate strategică de restructurare economică pe zona turismului. Ideea dezvoltării unui concept de brand local integrat si cuprinzător e tot mai intens explorată și dorită, iar reconvertirea fostelor situri miniere în obiective turistice nu este o inițiativă nouă, dar reclamă abordare mai profundă pentru implementare cu succes în scopul asigurării finanțării adecvate finalizării unui astfel de proiect, date fiind experiențe nereușite din trecut. Există mare interes pentru păstrarea și asigurarea vizibilității sporite a tradiției miniere de care localnicii, în special foștii mineri sunt foarte mândri, prin construirea unui Muzeu al Mineritului în care turiștii să poată experimenta virtual viața și activitatea subterană a minerului.

Modelele de succes din alte țări sunt încurajatoare. Deși Valea Jiului nu dispune de zone rurale dedicate și agricultura nu este foarte extinsă, activitățile de profil nu sunt complet absente, iar locuitorii manifestă interes să valorifice agricultura la un nivel care să contribuie la evoluția economică zonei. Mici afaceri circumscrise nevoilor de consum zilnic (pâine, lapte) s-ar putea dezvolta cu impact pozitiv”.

pixabay.com

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.