Date oficiale din piața muncii: Populaţia activă a României a fost anul trecut de 8,27 milioane de persoane/ Peste 80% din persoanele ocupate lucrează în mediul privat/ Absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, cei mai afectați de șomaj

Telemunca

În anul 2022, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, în creștere faţă de anul anterior cu 1,4 puncte procentuale, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică. În anul 2022 populaţia activă a României era de 8,270 milioane de persoane, din care 7,806 milioane erau persoane ocupate şi 464,4 mii erau şomeri.

Sursa grafic: INS

 

În anul 2022, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,1%, în creștere faţă de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,5%, faţă de 54,4% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (68,6%, faţă de 56,3% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 19,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 46,7%.

Sursa grafic: INS

 

Datele INS arată că nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (89,5%). Erau ocupate 64,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 36,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Salariaţii, în creștere faţă de anul precedent (+73.0 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (85,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2022 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 13,3% din populaţia ocupată.

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82,0% din aceasta; sectorul public concentra 17,3% din populaţia ocupată, iar ȋn sectorul mixt lucrau 0,7% dintre persoanele ocupate. Specialiştii în diverse domenii de activitate reprezentau 18,2% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificați (17,7%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (17,4%).

Din totalul persoanelor ocupate, 11,3% lucrau în sectorul agricol, 32,8% în industrie sau construcţii şi 55,9% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6,928 milioane de persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,2%), comerţ (19,9%) şi construcţii (11,0%). Din totalul persoanelor ocupate în anul 2022, au lucrat cu program parţial 283,1 mii persoane (3,6%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (73,6%).

În anul 2022, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,6 ore pe săptămână; 44.200 persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 11,5 ore pe săptămână. Rata şomajului a fost de 5,6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn anul precedent. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,0 puncte procentuale (6,0% la bărbaţi faţă de 5,0% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 5,7 puncte procentuale (8,9% în rural faţă de 3,2% în urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (22,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

 

Sursa grafic: INS

 

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 14,2%, respectiv 5,2%. Rata şomajului a fost de doar 1,7% în cazul persoanelor cu studii superioare. Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,2%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 38,5%. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 12,6%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 55,2%

pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *