În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu organizează cursuri de formare profesională. Inclusiv firmele de stat

O persoană poate fi membru în maximum două consilii de administrație:

În anul 2023, angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, pot exercita concomitent cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se amână până în 2024.