ORDIN. Guvernul ia bani din bugetul PMB cu scopul de a plăti pentru termia Bucureștiului. Demersul a fost inițiat chiar de către firma Primăriei conduse de Nicușor Dan

conducte radet energetica apa calda retea termica

Direcția Generală a Finanțelor Publice București va aloca către bugetul Primăriei Generale sume cu destinație fixă pentru plata termiei către Compania Termoenergetică București, care este deținută tot de PMB, potrivit unui ordin comun al Ministerului Dezvoltării și Ministerului Finanțelor, publicat pe site-ul SGG. Suma care practic i se va reține din buget primăriei condusă de Nicușor Dan este de 397 de milioane lei, aproape toată datoria pe care Termoenergetica (fosta RADET) o reclamă PMB și care reprezintă contravaloarea subvenției pe care Primăria este obligată să o asigure anual pentru furnizarea apei calde și căldurii pentru bucureșteni.

„Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 397.035.641,47 lei, datorată Companiei Municipale Termoenergetica București de către municipiul București, Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice București alocă bugetului local al municipiului București cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către Compania Municipală Termoenergetica București.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în documentul citat.

Această măsură a Guvernului era și așteptată, și cerută de către Termoenergetica, fiind văzută ca unica soluție pentru ca Bucureștiul să fie încălzit, la iarnă. Până acum, PMB, din imposibilitatea financiară sau din alte motive, nu a plătit decât o parte mică din subvenția pentru termie datorată. Neplătită fiind, Termoenergetica nu poate plăti furnizorul Elcen pentru apa caldă șă căldură, fiind în pericol de sistare imediată a furnizării acestor produse, ceea ce, în perspectiva viitorului sezon rece, este privit ca un adevărat dezastru.

Ordonanţa Guvernului  69/2011 prevede că diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat (reglementat de autoritatea competentă) şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, se suportă integral de la bugetul unităţii administrativ teritoriale.

În aceste condiţii, dacă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se aprobă un preţ local al energiei termice facturată populației mai mic decât preţul reglementat, atunci se vor asigura din bugetul local sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

În iunie, directorul Termoenergetica reclama situația disperată a companiei și arăta către PMB ca singura instituție ce poate rezolva situația. „Din păcate, în acest moment, încă sunt datorii. Avem speranțe că, în perioada următoare, acest lucru se va rezolva. (…) Și Primăria lucrează la posibilitatea de a se împrumuta, pentru a-și plăti datoriile și a putea intra în normalitate financiară.

Într-adevăr, în acest moment, supraviețuim cu bani puțini. (…) Bucureștiul nu poate să lase oamenii în frig. Iar fără reparații și fără investiții – pentru că sunt măsuri pe termen scurt, reparația sistemului pentru iarna care urmează (…) De modernizare, și aici vorbim atât de CET-uri noi, cât și modernizări pe partea de rețele, digitalizare etc.

Datoria, la momentul de față, este undeva la 400-500 de… 400 și ceva de milioane (… de lei n.r.). Datoria este dublă la ELCEN, pentru că Termoenergetica, din cauza decalajelor privind tariful, acumulează și pierderi (… financiare n.r.). Conform legii, aceste pierderi trebuie acoperite, într-un final, tot de către Primăria Municipiului București. Deci, pentru a putea plăti la ELCEN întreaga sumă, evident că singura sursă este Primăria Municipiului București”, spunea Claudiu Crețu, director TMB, citat de G4Media.

Cu toate că arăta cu degetul către PMB, Termoenergetica a făcut și celălalt demers, către Guvern, pentru a-și recupera sumele datorate.

Iată succesiunea faptelor, potrivit Referatului de aprobare al actualului ordin.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTB), operator furnizor de energie termică pentru Municipiul București, prin adresa nr. 15.332/16.02.2022 sesizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) asupra nerespectării obligaţiilor de plată aferente diferenţei de preţ energie termică, pe care le înregistrează Municipiul București, pentru care sunt incidente dispozițiile alin. (5) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei Astfel, rezultă că Municipiul București datora la acea dată CMTE suma de 232.872.241,62 lei necesară acoperirii diferenței dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei pentru consumul de energie termică înregistrat în luna decembrie 2021.

 Ţinând cont de impactul negativ – în opinia noastră – al emiterii unui ordin comun de restricţionare a utilizării cotelor defalcate din impozitul pe venit cuvenite bugetului local al Municipiului București, care poate perturba continuarea proiectelor de dezvoltare locală, prin adresa nr. 24714/1085/11.03.2022, MDLPA a solicitat Primăriei Municipiului București (PMB) să comunice sumele datorate CMTB  necesare acoperirii diferenței de preț energie termică aferentă cantităților de energie livrate populației în luna decembrie 2021 și perioada în care vor fi integral achitate.

Faţă de această solicitare, Municipiul București, prin adresa nr. 199841/16.03.2022, recunoaște că nu şi-a îndeplinit obligaţiile izvorâte din dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, și menționează că din suma datorată CMTB de 232.872.241,62  lei  a achitat suma de 116.437.000,02 lei, diferența urmând a fi achitată până la 15 aprilie 2022.

Totodată, CMTB prin adresa nr. 22.837/14.03.2022 invocă faptul că în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/07.03.2022 privind aprobarea bugetului Municipiului București pe anul 2022, la capitolul Energie termică, Subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif a fost bugetată suma de 987.882,00 mii lei, sub necesarul de 2.112.638,00 lei și solicită aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006.

Raportat la această sesizare, Primăria Municipiului București prin adresa nr. 33173/05.04.2022 precizează că influențele majorării prețului de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei de la 818,61 lei/Gcal la 995,35 lei/Gcal şi respectiv ale preţului local al energiei termice facturate populației ”vor fi reflectate într-o viitoare rectificare pozitivă a bugetului Municipiului București”.

Aceeași problemă a fost sesizată în mod repetat de către Societatea ELECTROCENTRALE București S.A., care a detaliat dificultățile înregistrate de aceasta în ceea ce privește neîncasarea creanțelor curente scadente înregistrate față de Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Pentru depășirea situației create, respectiv, a blocajului financiar în lanț determinat de neplata obligațiilor datorate de Municipiul București către CMTB, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru evitarea unui eventual blocaj financiar determinat de alocarea cu destinație exclusivă a cotelor defalcate din impozitul pe venit, cu posibile repercusiuni asupra proiectelor de investiții aflate în derulare, funcționarea serviciilor publice (apă, transport), la nivelul MDLPA au fost organizate două întâlniri de mediere între părți (21 iunie 2022 și 05 iulie 2022).

În cadrul acestor întâlniri, Primăria Municipiului București și-a recunoscut obligațiile de plată și a propus o plată eșalonată în cuantum de 110.000 mii lei lunar, soluție ce nu a fost agreată de reprezentanții operatorilor economici ce implicați în actualul blocaj financiar.

Prin adresa nr. 64247/15.07.2022 Compania Municipală Termoenergetica București solicită emiterea ordinului comun MDLPA – MF, în baza căruia, Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice București alocă bugetului local al Municipiului București cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite potrivit legii, numai pentru plata obligaţiilor către furnizorul de energie termică Compania Municipală Termoenergetica București, până la lichidarea obligaţiilor respective, la data de 15 iulie 2022 în sumă de 397.035.641,47 lei, în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *