Raport: România se confruntă cu un decalaj față de standardele din UE. Trebuie să valorifice sectorul privat pentru a accelera creșterea durabilă și pentru a crea locuri de muncă

crestere economica grafic calcule

România a înregistrat progrese în ceea ce privește performanța sa economică în ultimele decenii, dar țara se confruntă în continuare cu un decalaj mare de convergență față de standardele de viață din Uniunea Europeană (UE) și cu disparități regionale și sociale mari, potrivit unui nou raport IFC-Banca Mondială. Raportul menționează că, pentru a aborda această problemă, România trebuie să valorifice sectorul privat pentru a accelera creșterea durabilă incluzivă și pentru a crea locuri de muncă.

Conform Diagnosticului de Țară privind Sectorul Privat din România (CPSD-Country Private Sector Diagnostic), sectorul privat rămâne motorul dezvoltării economice al țării și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă de calitate și la stimularea conectivității, productivității și competitivității.

Raportul evidențiază și exemple concrete de stimulare a oportunităților economice, prin tranziția verde și tranziția digitală, inclusiv prin noi lanțuri valorice verzi, în care sectorul privat ar putea profita de recentele tendințe globale de relocalizare.

„În plus, România ar putea valorifica succesul sectorului IT în plină expansiune și ar putea stimula și mai mult sectorul serviciilor, prin îmbunătățirea competențelor digitale, prin creșterea numărului de înscrieri în învățământul terțiar și prin îmbunătățirea practicilor de management la nivelul întreprinderilor. Există și posibilitatea de a îmbunătăți productivitatea agricolă și valoarea adăugată și de a avansa producția agricolă inteligentă din punct de vedere climatic”, se transmite în raport.

CPSD evidențiază și cinci constrângeri transversale, care în prezent împiedică dezvoltarea și care, dacă ar fi rezolvate, ar putea crea un sector privat mai dinamic și mai agil și ar stimula creșterea. Printre acestea se numără deficitul de competențe și lipsa de corelare cu piața muncii; deficiențele de guvernanță și instituționale ale mediului de afaceri; barierele în calea concurenței; inovarea limitată din cauza subfinanțării cronice; precum și problemele de infrastructură și conectivitate.

„CPSD prezintă recomandări concrete pentru ca România să valorifice puterea sectorului său privat și să treacă la următoarea etapă de creștere durabilă și incluzivă”, a declarat Rana Karadsheh, director regional al IFC pentru Europa. „Suntem hotărâți să continuăm să consolidăm relația cu Guvernul Român și să contribuim cu cunoștințele, expertiza și capitalul nostru global pentru a ajuta țara să valorifice aceste oportunități și să creeze locurile de muncă de calitate, necesare în viitor.”

Îmbunătățirea mediului de afaceri rămâne o prioritate pentru țară, în timp ce îmbunătățirea productivității și a competitivității globale va necesita investiții urgente și imediate în infrastructură. Potrivit raportului, România ar putea valorifica investițiile private în trei sectoare critice: sectorul energiei – în special în ceea ce privește energia regenerabilă; sectorul de transport – la nivel național și la nivelul orașelor; și sectorul de finanțare – prin digitalizare, pentru a stimula incluziunea financiară și tranziția ecologică. Raportul prezintă analize detaliate pentru a progresa în aceste domenii și pentru a stimula o creștere productivă, durabilă și favorabilă incluziunii.

„Sectorul privat din România reprezintă cheia accelerării creșterii economice, a tranziției spre o economie verde și a creării de locuri de muncă mai bune. Dar este nevoie ca sectorul public să continue să investească în îmbunătățirea competențelor forței de muncă, în îmbunătățirea bazelor instituționale și în crearea unei infrastructuri mai bune”, a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria. „Crearea unui mediu cu adevărat competitiv poate garanta că sectorul privat se va implica în sectoare cheie, cum ar fi energia verde și rețelele de transport, în beneficiul tuturor.”

Rapoartele CPSD ale Grupului Banca Mondială oferă analize economice aprofundate, care identifică posibilitățile de deblocare a investițiilor din sectorul privat și de creare de oportunități pentru mai multe persoane. Grupul Băncii Mondiale își va canaliza operațiunile de creditare, de investiții și de asistență tehnică pentru dezvoltarea sectorului privat în România, pentru a viza sectoarele și domeniile de reformă evidențiate în raport și pentru a ajuta guvernul să prioritizeze acțiunile recomandate.

Foto: Pexels/Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *