16 locomotive noi pentru CFR Călători: Guvernul reaprobă indicatorii tehnico-economici / Alstom a depus singura ofertă la contractul PNRR

Locomotivă CFR Călători

Guvernul urmează să reaprobe indicatorii tehnico-economici pentru contractul prin care Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cumpără 16 locomotive electrice noi. Este un contract lansat în licitație în octombrie 2022, finanțat prin PNRR și cu o singură ofertă depusă, cea a producătorului Alstom. Dacă va fi declarată conformă, ARF poate semna contractul, termenul din calendarul PNRR fiind 31 decembrie 2023.

În Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, Ministerul Transporturilor arată că, față de valoarea inițială a costului de 438 milioane lei, contractul prevede posibilitatea unei perioade mentenanță de 40 de ani, dublă față de cea inițailă, de 20 de ani.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară a demarat proiectul „Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”, prin publicarea anunțului de participare având nr. CN1048061/09.10.2022, numărul sub care a fost publicat la JOUE: 2022/S 197-558599, criteriul de atribuire utilizat fiind cost-calitate, iar factorul „costul pe durata de viață al produsului” (Life Cycle Cost-LLC) a avut cea mai mare prepondere, respectiv 70% din punctajul total acordat ofertei. Valoarea estimata a achiziției, în conformitate cu anunțul de participare nr. CN1048061/09.10.2022, a fost stabilită ca fiind în intervalul 702.453.762,18 lei și 1.036.568.887,80 lei, adică:

  • valoare achiziție 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, la care se adaugă contravaloarea mentenanței pentru 20 ani, plus opțiunea de a suplimenta serviciile de mentenanță cu încă 20 ani.

În cadrul ședinței de evaluare a ofertei financiare din data de 25.10.2023, comisia de evaluare a constatat faptul că oferta financiară depășește valoarea estimată de ARF la demararea achiziției prin raportul de consultare a pieței.  Valoarea estimată a achiziției stabilită în cadrul anunțului de participare este cuprinsă în intervalul  702.453.762 lei fără TVA – 1.036.568.887 lei fără TVA, iar oferta financiară  este în sumă de 767.510.640 lei fără TVA, compusă din valoare de livrare a 16 locomotive electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioada de 20 ani. Comisia de evaluare a solicitat Direcției Generale Programe Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu care ARF are încheiat contractul de finanțare nr. 25/06.04.2023, un punct de vedere cu privire la posibilitatea suplimentării fondurilor necesare încheierii contractului de achiziție în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și  prevederile art. 137 alin. (2) lit. e) și f) din HG 395/2016 coroborat cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Direcția Generală Programe Europene Transport a transmis comisiei de evaluare prin adresa nr. 35677/27.10.2023 faptul că valoarea contractului de finanțare poate fi suplimentată cu mențiunea că această suplimentare va fi încadrată ca sursă de finanțare Contribuție națională, dat fiind faptul că limita alocării din Mecanismul de Redresare și Reziliență a fost deja atinsă”, arată Nota de Fundamentare.

Pe ce linii vor circula: 

„Introducerea locomotivelor electrice LE, ce fac obiectul acestei achiziții publice, vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare, după cum urmează:

  1. Dej – Brașov – București – Constanța;
  2. Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța;
  3. Timișoara – Cluj – Iași;
  4. Iași/Suceava – București – Constanța;”

„Societatea care a depus documentația este Asocierea S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. România (Ofertant  lider) – ALSTOM TRANSPORTATION GERMANY (Ofertant)Reaminitim că procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători, a fost lansată în data de 10 octombrie 2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 4. Transport sustenabil, și avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării”, a transmis ARF în aprilie 2023.

Vechimea medie a locomotivelor CFR Călători este de 44 ani. Operatorul de stat are în total 1100 de locomotive, însă doar aprox. 400 sunt efectiv în circulație.

„Scopul obiectivului de investiții “Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h- 200km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”, este de a înnoi flota de material rulant, deoarece există riscul ca, până în 2023, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă aptă pentru îndeplinirea obligațiilor minime de serviciu public. Materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricație ce au fost utilizate sunt depășite, nefiind posibil a se asigura îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute în contractele de servicii publice. În esență situația se prezintă astfel:
– flota curentă de material rulant deținută de operatori de servicii privați și de stat din România, a depășit deja sau este pe cale să își încheie ciclul de viață. Din acest motiv, există riscul ca, până în 2023, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă, aptă pentru îndeplinirea obligațiilor minime de serviciu public;
– Cea mai mare parte a materialului rulant existent în România nu are nivelul de calitate impus de obligațiile de serviciu public. Tehnologiile folosite sunt depășite. Prin urmare, materialul rulant nu îndeplinește standardele de calitate necesare pentru punerea în aplicare a contractelor de servicii publice, ceea ce necesită, așadar, înlocuirea acestuia.
– Materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricație ce au fost utilizate sunt depășite, nefiind posibil a se asigura îndeplinirea standardele de calitate prevăzute în contractele de servicii publice. Introducerea locomotivelor electrice noi destinate tractării. vagoanelor de călători pe rețeaua feroviară din România, vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată”, arată Ministerul Transporturilor în Nota de Fundamentare.

Sursa foto: CFR Călători

Comentarii

  1. ARF nu este CFR. De unde concluzia ca locomotivele noi vor fi operate de CFR? Nu se scot la licitatie de catre ARF pt operare, la fel ca si garniturile ?

  2. SOFTRONIC Craiova produce și EXPORTA ;(Suedia ??!!) locomotive electrice !!! De ce dreaq tembelii – pardon ! – “super-desteptii” națiunii aleargă NUMAI după importuri ?? Și Marcel Ciolacu-covrigarule PRIM ! ne tot cântă aria Re-Indutrializarii României ??!! Vorbe goale ?Sau …. de claca !

    • Craiova a modernizat locomotive proiectate si produse sub licenta din anii 60. De pomana schimbi partea de comanda si motoarele de tractiune daca restul structurii este de pe vremea bunicilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *