A fost majorat bugetul alocat pentru reabilitarea infrastructurii de irigații la 1,5 miliarde de euro

Ssitem-de-irigatii-agricultura Sursa Foto: blog.romstal.ro

Bugetul alocat pentru reabilitarea infrastructurii prevăzute în Programul Naţional de Reabilitare şi/sau Înfiinţare a Infrastructurii Principale de Irigaţii şi Infrastructurii de Desecare şi Drenaj a fost majorat la 1,5 miliarde de euro, scrie News.ro.

„Legea pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind irigaţiile, prin care fermierii sunt sprijiniţi pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii locale a primit, astăzi, votul Parlamentului. De asemenea, prin noul act normativ este majorat la 1,5 miliarde de euro bugetul alocat pentru reabilitarea infrastructurii prevăzută în Programul Naţional de Reabilitare şi/sau Înfiinţare a Infrastructurii Principale de Irigaţii şi Infrastructurii de Desecare şi Drenaj”, anunţă Ministerul Agriculturii.

Deţinătorii sistemelor de irigaţii locale au dreptul de a beneficia de finanţare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiţii pentru înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea şi/sau exploatarea sistemelor de irigaţii locale. Deţinătorii sistemelor de irigaţii locale au obligaţia dotării acestor sisteme cu mijloace de măsurare a consumului de apă şi energie electrică pentru irigaţii.

Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar asigurării apei pentru irigaţii de către deţinătorii de sisteme de irigaţii locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare, vor fi suportate din bugetul ANIF, pe aceleaşi principii aplicate deja fermierilor care folosesc infrastructura principală de irigaţii şi beneficiază în prezent de această măsură.

Prin completările aduse legislaţiei, termenul de implementare a Programului Naţional de Reabilitare şi/sau Înfiinţare a Infrastructurii Principale de Irigaţii şi Infrastructurii de Desecare şi Drenaj se prelungeşte până la anul 2027, având în vedere complexitatea lucrărilor, fiind necesară stabilirea unei perioade de realizare de cel puţin 3 ani, raportat la perioadele de timp pentru execuţia acestor lucrări care sunt limitate la câteva luni, în afara sezonului de irigaţii.

Totodată, acest termen se corelează cu cel prevăzut în viitorul document programatic 2023-2027, unde finanţarea acestui sector important al agriculturii este prevăzută ca intervenţie în cadrul Planului Naţional Strategic, dedicată sprijinirii investiţiilor în infrastructura de irigaţii. Perioada de implementare stabilită până în anul 2027 implică şi actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest program, motiv pentru care se propune finanţarea unor amenajări de desecare şi drenaj din zonele în care fenomenele de inundaţii şi secetă alternează, astfel încât infrastructura reversibilă să fie utilizată şi pentru irigarea suprafeţelor cuprinse în aceste amenajări.

O altă modificare prevede faptul că pentru executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, titularii autorizaţiilor de construire au posibilitatea notificării intenţiei de a executa aceste lucrări, în cazul in care în contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate cu proprietarii nu cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri sau nu pot fi identificaţi.

După 10 zile notificarea devine titlu pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Sursa Foto: blog.romstal.ro

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *