ANRE a aplicat amenzi de aproape 15 milioane lei pentru 24 de operatori de pe piața angro de energie electrică și gaze naturale

Energie electrica curent Sursa foto: Pixabay

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a amendat 24 de operatori de pe piața angro de energie electrică și gaze naturale (20 de operatori din energiei electrică și 4 operatori din gaze naturale) cu 14,9 milioane lei, în perioada 2019-2022, potrivit unui comunicat al companiei. Pentru cei 20 de operatori de pe piața angro de energie electrică ANRE a aplicat amenzi de 12,9 milioane lei, iar pentru cei 4 de pe piața angro de gaze naturale amenzi de 2 milioane lei.

Ca urmare a directivelor europene transpuse în legislația națională, ANRE a înființat Direcţia investigaţii având ca obiect activitatea de investigaţii pe piaţa angro de energie electrică şi gaze naturale. ANRE este autoritatea competentă să desfăşoare investigaţii în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale în vederea unei bune funcţionări a pieţei angro de energie şi în deplină conformitate cu reglementările naţionale şi europene.

 Începând cu anul 2018 şi până în prezent, ANRE a demarat și/sau efectuat un număr de 68 investigații la participanți la piața angro de energie electrică și gaze naturale (producători, traderi și furnizori de energie electrică și gaze naturale, operator de transport și sistem în sectorul energiei electrice), titulari de licență, care desfășoară activități pe piața angro de energie. Dintre acestea, la data prezentei, 49 investigaţii au fost finalizate.

În principal, obiectul şi scopul acţiunilor de investigaţii au constat/constau în verificarea modului în care participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale au respectat/respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT). Un accent prioritar s-a pus pe respectarea art. 5 din acest act normativ, conform căruia „Se interzice manipularea sau tentativa de manipulare a pieței pe piețele angro de energie”.

ANRE a aplicat participanților la piața angro de energie electrică şi gaze naturale investigaţi sancțiuni contravenționale în cuantum total de 14.991.316,39 lei, după cum urmează:

 1. Pentru sectorul energiei electrice amenzi în cuantum de 12.991.316,39 lei aplicate unui număr de 20 participanţi la piaţa angro de energie electrică, urmare a 36 de investigații finalizate, pentru manipularea pieței angro de energie electrică, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantități de energie electrică pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA, layering sau ,,tranzacții pre-arranged”, după cum urmează:
 • MET ROMÂNIA ENERGY S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PCCB – LE administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că operatorul MET ROMÂNIA ENERGY S.A., printr-un număr de 18 tranzacții încheiate cu producătorul de energie electrică PETOSOLAR S.R.L., a încălcat prevederile art. 5 din REMIT referitoare la interzicerea manipulării sau tentativei de manipulare a pieței pe piețele angro de energie, în coroborare cu prevederile art. 2 pct. 2. lit. a) subpct. i) și pct. 3. lit. a) subpct. i) din același act normativ. Pentru fapta săvârșită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2019, MET ROMÂNIA ENERGY S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei
 • PETOSOLAR S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PCCB – LE administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că producătorul de energie electrică PETOSOLAR S.R.L., printr-un număr de 18 tranzacții încheiate cu operatorul MET ROMÂNIA ENERGY S.A., a încălcat prevederile art. 5 din REMIT, în coroborare cu prevederile art. 2 pct. 2. lit. a) subpct. i) și pct. 3. lit. a) subpct. i) din același act normativ. Pentru fapta săvârșită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2019, PETOSOLAR S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • QMB ENERG S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că QMB ENERG S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacții încheiate cu operatorii economici NOVA POWER & GAS S.R.L. și ADERRO G.P. ENERGY S.R.L, s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – C – A”, respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, QMB ENERG S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că NOVA POWER & GAS S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacții încheiate cu operatorii economici QMB ENERG S.R.L. și ADERRO G.P. ENERGY S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip  A – B – C – A”, respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că ADERRO G.P. ENERGY S.R.L., printr-un număr de 63 tranzacții încheiate cu operatorii economici NOVA POWER & GAS S.R.L. și QMB ENERG S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – C – A”, respectiv a transmis indicaţii false privind preţul produsului tranzacţionat, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • A ENERGY IND S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că A ENERGY IND S.R.L., prin 27 tranzacții încheiate cu operatorii economici EFT FURNIZARE S.R.L. şi TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia  de finalizare a investigației din anul 2021, A ENERGY IND S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 800.000 lei.
 • EFT FURNIZARE S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că EFT FURNIZARE S.R.L. prin 15 tranzacții încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, EFT FURNIZARE S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
   • TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., prin tranzacții încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
   • ELECTROMAGNETICA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că prin 7 tranzacții încheiate cu operatorul economic AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, ELECTROMAGNETICA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că prin 7 tranzacții încheiate cu operatorul economic ELECTROMAGNETICA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • ELECTROMAGNETICA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că prin 8 tranzacții încheiate cu operatorul economic AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021 ELECTROMAGNETICA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că prin 8 tranzacții încheiate cu operatorul economic ELECTROMAGNETICA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, AXPO ENERGY ROMÂNIA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. prin 4 tranzacții încheiate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
   • LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L., prin 4 tranzacții încheiate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
   • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PCCB-NC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A., prin 8 tranzacții încheiate cu operatorii economici LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. şi LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 800.000 lei.
 • MONSSON TRADING S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip ABA”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul MONSSON TRADING S.R.L., prin 13 tranzacții încheiate cu operatorul economic NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, MONSSON TRADING S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., prin 13 tranzacții încheiate cu operatorul economic MONSSON TRADING S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2021, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip tranzacţii wash trades calificate în subcategoria ,,layering”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., prin comportamentul său de tranzacţionare din data de 29.11.2019, introducând succesiv oferte pe ambele sensuri (vânzare şi cumpărare), reducând astfel diferenţa între cele mai bune preţuri de vânzare/cumpărare ofertate în platforma PC-OTC, furnizorul de energie electrică NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a influenţat preţul de atribuire pentru produsul pe care intenţiona să îl achiziţioneze, determinând scăderea acestuia. Prin plasarea etapizată de oferte în ambele sensuri (vânzare şi cumpărare), pe paliere de preţ diferite, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a creat impresia că produsul vizat spre achiziţionare este în atenţia mai multor participanţi la piaţă, astfel că aceştia au reacţionat modificând propriile oferte în sensul aşteptat de NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., astfel că spre finalul sesiunii de tranzacţionare preţul ofertat pentru acest produs a scăzut. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 200.000 lei.
 • ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L., prin                                     16 (șaisprezece) tranzacții încheiate cu operatorul economic ENGIE ROMÂNIA S.A., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L., prin 6 (șase) tranzacții încheiate cu operatorul economic ENTREX SERVICES S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu furnizorul de energie electrică ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.), prin 6 (șase) tranzacții încheiate cu operatorul economic ENERO FURNIZARE S.R.L., prin 6 (șase) tranzacții încheiate cu operatorul economic WE POWER TEAM S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, ALIVE CAPITAL S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum total de 800.000 lei.
 • XPV S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor cu certificate verzi prin care a influențat unele tranzacții cu energie electrică efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind calificate în subcategoria „tranzacţii pre-arranged”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că producătorul XPV S.A., prin tranzacţiile cu certificate verzi încheiate cu operatorul economic EFT FURNIZARE S.R.L. a influențat tranzacțiile încheiate între A ENERGY IND S.R.L. și EFT FURNIZARE S.R.L., iar prin tranzacţiile cu certificate verzi încheiate cu operatorii economici TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. și BEPCO S.R.L. a influențat tranzacțiile încheiate între A ENERGY IND S.R.L. și TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. Pentru faptele săvârşite, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022,  XPV S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum total de 800.000 lei.
   • ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.) a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.), prin 9 (nouă) tranzacţii încheiate cu furnizorul ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, ENERGIATAVERDE.RO FURNIZARE S.R.L. (fostă APURON ENERGY S.R.L.) a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
   • ENTREX SERVICES S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că furnizorul ENTREX SERVICES S.R.L. prin 6 (șase) tranzacții încheiate cu operatorul economic ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, ENTREX SERVICES S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • QMB ENERG S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PC – OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, s-a constatat că QMB ENERG S.R.L., printr-un număr de 6 (şase) tranzacții încheiate cu operatorul economic NOVA POWER & GAS S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, QMB ENERG S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, în urma tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, s-a constatat că NOVA POWER & GAS S.R.L., printr-un număr de 6 (şase)  tranzacții încheiate cu operatorul economic QMB ENERG S.R.L., s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, NOVA POWER & GAS S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacții încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • WE POWER TEAM S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și pe parcursul investigației, ANRE a constatat că WE POWER TEAM S.R.L. a săvârșit contravenţia prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 50 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a transmis date şi informaţii inexacte, incomplete la solicitarea reprezentanților ANRE. În consecință, prin Decizia de sancționare din anul 2022, WE POWER TEAM S.R.L. a fost sancționată cu 0,5% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licenţiată în anul financiar 2020, respectiv cu amendă în cuantum de 51.022,12 lei, în conformitate cu prevederile art. 93  alin. (2), pct. 2, lit. f) şi alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANRE a constatat că WE POWER TEAM S.R.L., prin 6 (şase) tranzacții încheiate cu operatorul economic ALIVE CAPITAL S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru această faptă săvârșită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022,  WE POWER TEAM S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 • A ENERGY IND S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC-OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că A ENERGY IND S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacții încheiate cu operatorul economic EFT FURNIZARE S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, A ENERGY IND S.R.L. a fost sancţionată în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (4)  şi alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data săvârșirii faptelor, cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licenţiată în sectorul energiei electrice aferentă anului financiar 2020, respectiv 340.294,27 lei.
 • EFT FURNIZARE S.R.L. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței angro de energie electrică, datorată tranzacționărilor efectuate pe platforma PC – OTC administrată de către OPCOM, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”. În urma analizei și finalizării investigației, ANRE a constatat că EFT FURNIZARE S.R.L., prin 9 (nouă) tranzacții încheiate cu operatorul economic A ENERGY IND S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia  de finalizare a investigației din anul 2022, EFT FURNIZARE S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 400.000 lei.
 1. pentru sectorul gazelor naturale amenzi în cuantum de 2.000.000 lei unui număr de 4 participanți la piața angro de gaze naturale, urmare a unui număr de 9 investigații finalizate, pentru manipularea pieței angro de gaze naturale, ca urmare a tranzacțiilor Pre-arranged, efectuate pe platforma La disponibil administrată de către operatorul licențiat al pieței centralizate Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A., denumit în continuare BRM, respectiv ca urmare a unor serii de tranzacții de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, după cum urmează:
 • E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței pe piața angro de gaze naturale, datorate tranzacțiilor efectuate cu operatorul economic E.ON GAZ FURNIZARE S.A. pe platformele administrate de către BRM. În urma analizei și finalizării investigației, ca urmare a tranzacției Pre-arranged, efectuată pe platforma La disponibil, administrată de BRM, dovedită cu probe de către personalul împuternicit al ANRE, s-a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 5 din REMIT, referitoare la interzicerea manipulării sau tentativei de manipulare a pieței pe piețele angro de energie. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2020, E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.
 • E.ON GAZ FURNIZARE S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței pe piața angro de gaze naturale, datorate tranzacțiilor efectuate cu operatorul economic E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. pe platformele administrate de către BRM. În urma analizei și finalizării investigației, ca urmare a tranzacției Pre-arranged, efectuată pe platforma La disponibil administrată de BRM, s-a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia  de finalizare a investigației din anul 2020, E.ON GAZ FURNIZARE S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.
 • PREMIER ENERGY SRL a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței pe piața angro de gaze naturale,  datorate unor sesiuni de licitaţii realizate în perioada 01.10.2019 – 31.12.2019, pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere – platforma PCGN-LN, administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, s-a constatat că PREMIER ENERGY S.R.L., printr-un număr de 7 (şapte) tranzacții încheiate cu operatorul economic TINMAR ENERGY S.A. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT.Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, PREMIER ENERGY S.R.L. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.
 • TINMAR ENERGY S.A. a fost investigată ca urmare a suspiciunii de manipulare a pieței pe piața angro de gaze naturale, datorate unor sesiuni de licitaţii realizate în perioada 01.10.2019 – 31.12.2019, pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacţionare prin licitaţie şi negociere – platforma PCGN – LN, administrată de către OPCOM. În urma analizei și finalizării investigației, s-a constatat că TINMAR ENERGY S.A., printr-un număr de 7 (şapte) tranzacții încheiate cu operatorul economic PREMIER ENERGY S.R.L. s-a implicat în practici de manipulare a pieţei angro de energie electrică, tranzacţiile efectuate fiind de tip wash trades, calificate în subcategoria ,,tranzacţiilor de spălare tip A – B – A”, încălcând astfel prevederile art. 5 din REMIT. Pentru fapta săvârşită, prin Decizia de finalizare a investigației din anul 2022, TINMAR ENERGY S.A. a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500.000 lei.

Potrivit ANRE, majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), respectiv manipularea pieței angro de energie electrică sau gaze naturale, ca urmare a tranzacţiilor efectuate cu cantități de energie electrică sau gaze naturale pe platformele OPCOM, considerate de tip wash trades. 

În anul 2022, ANRE are în curs de analiză/desfășurare investigații la un număr de 19 participanți la piața angro de energie suspectați de manipulare de piață (furnizori, traderi) din care 14 în sectorul energiei electrice și 5 în sectorul gazelor naturale.

Începând cu data de 25.09.2020, conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunile aplicate de ANRE au fost majorate, astfel că participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale care manipulează sau încearcă să manipuleze piața angro de energie, pot fi sancţionați cu amendă în cuantum de 5-10 % din cifra de afaceri anuală. Sumele aferente sancțiunilor aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *