BREAKING Listarea Hidroelectrica: Prețul final al ofertei a fost stabilit la 104 lei per acțiune/ Compania intră la tranzacționare în 12 iulie

hidroelectrica sigla

Prețul final al ofertei pentru acțiunile Hidroelectrica a fost stabilit la 104 de lei/ acțiune, conform unui anunț la BVB al Franklin Templeton Internațional, administrator unic al Fondul Proprietatea S.A și potrivit unei notificări BCR la BVB cu privire la indicele de alocare, alocare și prețul Ofertei Publice lnitiale Secundare de Vânzare a Fondului Proprietatea S.A. cu privire la vânzarea acțiunilor sale deținute în S.P.E.EH. Hidroelectrica S.A. Hidroelectrica a transmis detaliile ofertei.

Franklin Templeton Internațional Services S.A R.L. („ FTIS ”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A, în continuarea anunțului de lansare publicat în dată de 22 iunie 2023, informează piața și investitorii Fondului privind acordul sau de a vinde un număr de 78.007.110 acțiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (“ Acțiunile Oferite ”), excluzând orice Opțiune de Supra-Alocare, în oferta publică inițială derulată de Fondul Proprietatea în legătură cu acțiunile deținute in Hidroelectica (“Oferta Publica Initiala” sau “Oferta”).

Detaliile ofertei, transmise de Hidroelectrica:

 • Prețul de Ofertă a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferită (“Prețul de Ofertă”), ceea ce
  implică o capitalizare de piață de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde EUR).
 • Investitorii de retail au avut dreptul la un discount de 3% din Prețul de Ofertă pentru acele ordine
  de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă.
  Prețul final de ofertă cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 100,88 RON
  pe Acțiune Oferită.
  A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA
 • Oferta, incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare, constă în 89.708.177
  acțiuni, ce reprezintă 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica și întreaga participație a
  Fondului în Societate.
 • Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la Prețul de Ofertă, cererea fiind ridicată atât din
  partea investitorilor de la nivel global, cât și din partea investitorilor din România. Alocarea
  Acțiunilor Oferite a avut loc astăzi, pe 5 iulie 2023. Societatea și Acționarul Vânzător au decis să
  realoce acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, iar ca urmare
  investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 acțiuni și investitorilor de retail le-au fost
  alocate 17.941.635 acțiuni, reprezentând 80%, și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni
  vândute (incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de
  alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650.
 • Investitorii Principali (așa cum sunt definiți în Prospect) au achiziționat în total echivalentul a
  2,24 miliarde de RON în acțiuni la Prețul de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale.
 • Decontarea va avea loc pe data de 10 iulie 2023. Admiterea și începerea tranzacționării pe BVB
  sub simbolul “H2O” va avea loc pe data 12 iulie 2023.
 •  Imediat după Admitere, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB.
 • Acționarul Vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune de supra-alocare,
  constând în 11.701.067 acțiuni, respectiv 15% din Acțiunile Oferite, ce poate fi exercitată integral
  sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
 • Societatea și Fondul sunt supuși unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o
  perioadă ce a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar
  acționarul majoritar al Societății este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății
  pentru o perioadă ce a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la data Admiterii, cu
  excepția cazului în care se aplică anumite excepții prevăzute în Prospect.
 •  Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley
  Europe SE acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Banca
  Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe
  SE, UniCredit Bank AG, Milan Branch și WOOD & Company Financial Services acționează în
  calitate de Codeținători ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société
  Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari
  Coordonatori (împreună,“Intermediarii”).
 •  Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited este Consultantul Financiar al Fondul, iar STJ
  Advisors este Consultantul Financiar al Societății în legătură cu Oferta Publică Inițială.

Informațiile transmise de Franklin Templeton:

Prețul Final de Oferta a fost stabilit la 104 lei per acțiune. Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune (“ Opțiunea de Supra-Alocare ”) constând în 11.701.067 Acțiuni, exercitabilă în totalitate sau în parte într-o perioada de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzacționare (definită mai jos), aceste acțiuni fiind alocate în scopul Stabilizării.

În situația în care Opțiunea de Supra-Alocare este exercitată în întregime, numărul total al Acțiunilor Oferite în cadrul Ofertei va crește la 89.708.177, reprezentant 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv întreagă participație deținută de către Fond în Hidroelectrica.

Dintre acestea, 71.766.542 Acțiuni au fost alocate în Tranșă Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Opțiunea de Supra-Alocare) și 17.941.635 Acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Optiuea de Supra-Alocare).

Factorul de alocare pro-rată calculat pentru Tranșă de Retail în cadrul Ofertei este 0,3209762650. Hidroelectrica nu va încasa niciun fel de venituri din vânzarea Acțiunilor Oferite în cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc în dată de 10 iulie 2023.

Admiterea și începerea tranzacționării pe Bursa de Valori București (“BVB”) vor avea loc în dată de 12 iulie 2023, sub simbolul „ H2O”. Imediat după Admitere, acțiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB.

Hidroelectrica și Fondul sunt supuse unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica (în lb. engleză “ Lock-up arrangement ”) pentru o perioada care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la dată Admiterii, iar acționarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica pentru o perioada care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la dată Admiterii, cu excepția cazului în care se aplică anumite excepții prevăzute în Prospect.

În legătură cu Oferta, Erste Group Bank AG (acționând în mod direct sau prin Banca Comercială Română S.A.) în calitate de agent de stabilizare (” Agentul de Stabilizare “) pe seama Citigroup Global Markets Europe AG („ Managerul de Stabilizare” ) poate (dar nu va avea nicio obligație în acest sens), în măsură permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare cu scopul de a menține prețul de piață al Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere.

Managerul de Stabilizare nu este obligat să încheie astfel de tranzacții, iar asemenea tranzacții pot avea loc pe Bursă de Valori București și pot fi realizate în orice moment după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piață reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se vor încheia la 30 de zile după. Cu toate acestea, nu va există nicio obligație în sarcina Managerului de Stabilizare și a agenților acestuia să efectueze tranzacțiile de stabilizare și nu se da nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz, nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață al Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul Final de Oferta.

Aceste tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerul de Stabilizare și nici agenții acestuia nu intenționează să dezvăluie măsură în care orice supra-alocare și/sau tranzacție de stabilizare va fi întreprinsă în cadrul Ofertei.

Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei.  Banca Comercială Română SĂ, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SĂ, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services acționează în calitate de Codetinatori ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Societe Generale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (împreună, “ Intermediarii ”). Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica în legătură cu Oferta.

Notificarea BCR:

Banca Comercială Română, în calitate de membru al sindicatului de intermediere în cadrul tranzacției, notifică indicele de alocare și prețul Ofertei Publice lnitiale Secundare de Vânzare a 89.708.177 acțiuni (incluzând opțiunea de supra-alocare), deținute de Fondul Proprietatea S.A. în S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., reprezentând 19,94% din capitalul social total emis al Hidroelectrica și din întreagă participație a Fondului în Hidroelectrica.

Fondul Proprietatea a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune (“Opțiunea de supra­ alocare”), reprezentând 11.701.067 de acțiuni, care poate fi exercitată în totalitate sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la dată admiterii la tranzacționare, aceste acțiuni fiind alocate în scopul stabilizării.

Din totalul de 89.708.177 acțiuni (incluzând opțiunea ·de supra-alocare), un număr de 71.766.542 acțiuni au fost alocate Tranșei lnvestitorilor lnstituționali (reprezentând 80% din suma acțiunilor din Oferta și a acțiunilor aferente Opțiunii de supra-alocare) și 17.941.635 de acțiuni au fost alocate Tranșei lnvestitorilor de Retail (reprezentând 20% din din suma acțiunilor din Oferta și a acțiunilor aferente Opțiunii de supra-alocare).

Prețul Final al Ofertei a fost stabilit la 104 RON per Acțiune.

(a) Tranșă lnvestitorilor de Retail (piață POFS) Prețul per acțiune aplicabil investitorilor din Tranșă lnvestitorilor de Retail ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București în primele cinci zile lucrătoare ale Ofertei este de 97% din Prețul Final al Ofertei, respectiv 100,88 RON per acțiune;

– Prețul per acțiune aplicabil lnvestitorilor din Tranșă lnvestitorilor de Retail ale carer subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valeri București începând cu a șasea zi lucrătoare a Ofertei este de 100% din Prețul Final al Ofertei, respectiv 104 RON per acțiune;

– lndicele de alocare pentru Tranșă lnvestitorilor de Retail: 0,3209762650;

(b) Tranșa lnvestitorilor InstitutionaIi (piață POF) Prețul per acțiune aplicabil lnvestitorilor din Tranșă lnvestitorilor lnstitutionali: 104 RON per acțiune;

Comentarii

 1. Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea.
  1. Ban la ban si paduche la paduche
  2. Nu putea lipsa marea familie de criminali si iude Rothschild

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *