Câștigul salarial mediu net se apropie de 4.000 de lei. Față de acum un an, acesta e cu 12,3% mai mare, dar creșterea e sub rata anuală a inflației

bani economii financiar portofel sarac

Câştigul salarial mediu net a a ajuns la jumătatea anului la 3977 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 49 lei (+1,2%). Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%. Adică sensbili sub rata anuală a inflației, care în luna iunie era la 15,1%.

În luna iunie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6413 lei, cu 55 lei (+0,9%) mai mare decât în luna mai 2022.  Câştigul salarial mediu net a fost 3977 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 49 lei (+1,2%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9331 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2186 lei).

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%. Indicele câştigului salarial real a fost 97,6% ȋn luna iunie 2022 față de luna iunie 2021. Indicele câştigului salarial real a fost 100,4% ȋn luna iunie 2022 față de luna mai 2022. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 223,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2022.

La începutul acestui an încă mai puteam vorbi de o creștere reală a veniturilor, chiar dacă mai mică: inflația ajunsese deja la 8,5% în februarie 2022, iar salariul mediu înregistra o creștere anuală de 10,6%. Din aprilie deja creșterile salariale nu mai țin pasul cu inflația. Mai precis, în luna aprilie, câștigul salarial mediu net în România a ajuns la 3967 de lei, în creștere de 11,4% față de anul precedent. În aceeași lună rata inflației a ajuns la 13,8%, ceea ce înseamnă că în termeni reali salariul mediu net de fapt a scăzut în ultimul an. O analiză cu datele Romanian Economic Monitor pe această temă aici:

GRAFIC. Creșterea salariilor nu mai ține pasul cu inflația. Cum au evoluat în ultimii doi ani indicatorii care creionează puterea de cumpărare a românilor?

 

 

Unde au crescut și unde au scăzut salarii

În luna iunie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat aplicării prevederilor legale privind unele măsuri fiscale conform cărora unele categorii de salariații beneficiază de prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 24,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 23,2% ȋn industria alimentară, respectiv cu 22,1% ȋn agricultură, vânătoare şi servicii anexe;

• între 11,5% și 18,0% ȋn activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, extracţia minereurilor metalifere;

• între 4,0% și 7,0% ȋn fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), captarea, tratarea şi distribuţia apei, hoteluri şi restaurante, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi pe apă, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea băuturilor.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2022 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 16,5% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,1% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

• între 1,5% și 6,0% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării ȋn luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) și a reducerii ȋn luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare. Ȋn administraţia publică s-a înregistrat o reducere de -2,2%. Ȋn sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,7%).

 

Sursa foto: Unsplash / Towfiqu Barbhuiya

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.