Contract de 28 de milioane euro pentru realizarea platformei informatice care va gestiona toate plățile de asistență socială. Câte categorii de asistență există

saracie, copil Sursa foto: Pixabay

Agenţia Naţională pentru Plaţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a lansat în SICAP un contract de 136 milioane lei pentru achiziția de servicii pentru dezvoltarea și implementarea soluției informatice, inclusiv furnizarea de software, pentru implementarea Sistemului National Integrat de Asistență Socială – SNIAS, program inclus în PNRR.

Achiziția vizează cumpărarea de echipamente pentru dotare Data Center, inclusiv instalare configurare, cumpărarea de licențe software COTS, servicii integrare SNIAS, instalare configurare licențe, dezvoltare software, Testare. În contract este inclusă și partea de pregătire utilizatori în vederea utilizării platformei, formare competențe digitale utilizatori. Vor fi pregătiți 9095 utilizatori, 1595 de angajaţi ai ANPIS/AJPIS şi 7500 de angajaţi din cadrul UAT-urilor/DGASPC/AJOFM/DSP/IGI, dar și 90 de administratori de sistem – inclusiv agenţiile regionale şi ANPIS. Cel mai important, pregătirea vizează angajații din primării, aceste UAT-uri la care se face referință, pentru că de ei depinde colectarea datelor pentru cei aflați în nevoie și încărcarea lor în sistem pentru a fi procesate la centrul din București.

„Dezvoltarea sistemului IT utilizat de ANPIS pentru procesarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială, operaţionalizarea Venitului Minim de Incluziune (VMI) presupune dezvoltarea Sistemului National Integrat de Asistenta Sociala – SNIAS. Acesta va asigura suportul logistic şi tehnic pentru introducerea cererilor de acordare a beneficiului prin mijloace electronice, şi va uşura astfel povara administrativă pentru potenţialii beneficiari. Pentru contracararea unor eventuale bariere impuse de lipsa infrastructurii IT în anumite comunităţi sau competenţe digitale reduse, SNIAS va păstra funcţionalităţi care vor permite introducerea solicitărilor la primării.

Pentru a răspunde nevoii de asigurare a unui punct de contact în cadrul autorităţilor locale, SNIAS va dispune de o interfaţă simplificată, care urmează a fi utilizată de personalul din cadrul primăriilor la introducerea cererilor depuse personal de beneficiari. Totodată, pentru asigurarea acurateţei datelor înscrise în solicitările depuse de potenţialii beneficiari, anterior transmiterii cererilor către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţiei socială, funcţionarii din cadrul primăriilor vor efectua verificări ex­ ante în bazele de date proprii dar şi prin încrucişarea cu alte baze de date relevante.

SNIAS va cuprinde inclusiv un modul interoperabil care va permite o abordare integrată a procesului de evaluare a nevoilor beneficiarilor şi, implicit, adoptarea unor măsuri reziliente şi ţintite. Serviciile de asistenţă socială din primării vor efectua analize comprehensive privind situaţia familială a beneficiarilor şi vor putea determina cel mai potrivit nivel de protecţie socială în baza unor indicatori cuantificabili şi măsurabili. Analizele vor fi ulterior încărcate în SNIAS şi vor fi disponibile şi la nivelul ANPIS şi agenţiilor teritoriale”, citim în caietul de sarcini.

Contractul va dura 20 de luni. Ofertele se deschid în 13 mai.

Pe ce se plătește asistență socială

La această dată ANPIS-ul gestioneaza o multitudine de beneficii de asistenţă social, anume:

 1. Alocaţia de stat pentru copii Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Alocaţia de plasament Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Indemnizația de sprijin pentru tineri Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Alocaţia pentru susţinerea familiei Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ajutorul social Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Asigurarea obligatorie a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Stimulentul de inserţie Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Indemnizaţii si ajutoare pentru creşterea copilului acordate persoanelor (adulţi/copii) cu handicap Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Indemnizaţia lunară aferentă concediului de acomodare Legea nr. 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 11. Indemnizație de sprijin pentru adopție Legea Nr. 273 din 2004 privind procedura adoptiei forma actualizata la 26 martie 2021;
 12. Sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an Legea Nr. 273 din 2004 privind procedura adoptiei forma actualizata la 26 martie 2021;
 13. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Indemnizaţia lunară de hrană TBC Legea nr. 302/2018 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 15. Ajutoare de urgenţă Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ajutorul pentru refugiaţi Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei Legea 226 / 2021 cu modificările și completările ulterioare;
 18. Supliment ajutor încălzire Legea 226 / 2021 cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ajutoare financiare
 20. Indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Indemnizație întrerupere/reducere activitate pe perioada pandemiei COVID;
 22. Plata cont JUNIOR Ordonanţă de urgenţă nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental “gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”;
 23. Plata compensării/plafonării la furnizorii de energie.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *