Cum a scăzut ponderea întreprinderilor inovatoare în economia României în doi ani. Companiile mari au fost de două ori mai inovatoare decât IMM-urile

tehnologie, inovatie Sursa foto: Pixabay

Ponderea întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi, a scăzut, în perioada 2018-2020
față de perioada 2016-2018 cu 3,9 puncte procentuale, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Întreprinderile din servicii au inovat mai mult decât cele din industrie, iar întreprinderile mari au fost de două ori mai inovatoare decât IMM-urile.

Rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri
arată că, în perioada 2018-2020, ponderea întreprinderilor care au introdus pe piață produse sau
procese de afaceri noi sau îmbunătățite, în numărul total de întreprinderi, a fost de 10,7%, ceea ce
reprezintă o scădere cu 3,9 puncte procentuale față de perioada 2016-2018.

În perioada analizată, ponderea întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi, a scăzut, față de
perioada 2016-2018, atât în sectorul industriei, cât și în sectorul serviciilor. În industrie, scăderea a fost cu 2,8 puncte procentuale, iar în servicii cu 1,1 puncte procentuale. În schimb, dacă ne raportăm la numărul total de întreprinderi din fiecare sector, situația se schimbă, în favoarea industriei, aceasta având o pondere cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât serviciile (10,8% în industrie, față de 10,6% în servicii).

Ca și în perioada 2016-2018, în perioada 2018-2020, per ansamblu, întreprinderile mari, cu cel puțin
250 de salariați, au fost de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Din numărul total de întreprinderi mari, 22,6% au fost inovatoare, în timp ce IMM-urile au inovat în
proporție de 10,1%.

Grafic INS

Pe de altă parte, în comparație cu perioada 2016-2018, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a scăzut cu 5,4 puncte procentuale, de la 28,0% la 22,6%, iar IMM-urile inovatoare au avut aceeași tendință de scădere, cu 3,8 puncte procentuale, respectiv de la 13,9% la 10,1%.

Din totalul întreprinderilor, 4,4% au fost inovatoare numai de produse noi sau îmbunătățite, 3,1% au
aplicat numai pentru inovații ale proceselor de afaceri și 2,6% au implementat numai inovații de
produse și procese de afaceri.

Scăderea ponderii întreprinderilor inovatoare de produse se datorează atât scăderii ponderii
întreprinderilor inovatoare de bunuri, cât și de servicii. Ponderea întreprinderilor inovatoare de
bunuri, în total întreprinderi, a scăzut, în perioada 2018-2020, cu 3,0 puncte procentuale (de la 8,0%
la 5,0%). Întreprinderile inovatoare de servicii au avut și ele o scădere de 1,5 puncte procentuale (de
la 6,3% la 4,8 %).

Ponderea produselor ”noi pe piață” și ”noi pentru întreprindere” în total întreprinderi a scăzut în
perioada 2018-2020 comparativ cu perioada 2016-2018. Ponderea întreprinderilor inovatoare care au introdus ”produse noi pe piață” în total întreprinderi a scăzut cu valori între 0,4 și 2,6 puncte procentuale, în funcție de mărimea întreprinderii, în perioada 2018-2020 comparativ cu perioada 2016-2018; ponderea întreprinderilor care au introdus ”produse noi pentru întreprindere” a scăzut cu valori cuprinse înte 2,2 și 6,1 puncte procentuale. Scăderile semnificative au fost înregistrate de întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de salariați.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *