Cum arată Legea bugetului asigurărilor sociale pentru 2022. Venituri de 99,55 miliarde de lei pentru sistemul de pensii, finanțări pentru măsurile împotriva efectelor pandemiei

batrani-pensie-spital-ajutor-pexels-e1611749586864

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 99,55 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 99,557 miliarde de lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, arată proiectul publicat de Ministerul Finanțelor. La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 s-a luat în calcul valoarea punctului de pensie de 1.586 lei, majorat cu 10% la 1 ianuarie 2022, dar și creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2022 la 6.095 lei, faţă de 5.608 lei estimat pentru anul 2021.

Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetare pe anul 2022 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2025, încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2022-2025, precum și aplicarea prevederilor legislației din domeniul asigurărilor social, se explică în expunerea de motive.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 99,55 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 99,557 miliarde de lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare,

 Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 177.87 milioane de lei, iar la cheltuieli în sumă de 138.92 milioane de lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare, cu un excedent de 38.949 milioane lei.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2,049 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.04 miliarde de lei la credite bugetare și în sumă de 2.05 miliarde de lei la credite de angajament.

Proiectul mai prevede că în anul 2022, pentru implementarea proiectelor/investițiilor/ reformelor/programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021–2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor europene din Mecanismul de redresare și reziliență, alocate prin intermediul Planului național de redresare și reziliență, prin derogare de la prevederile art.47 alin.(16) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj, dacă prin legislația în vigoare se prevede astfel, să introducă pozitii noi de venituri și titluri noi de cheltuieli.

La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022  s-au avut în vedere următoarele:

  • valoarea punctului de pensie de 1.586 lei, majorat cu 10% la 1 ianuarie 2022;
  • creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2022 la 6.095 lei, faţă de 5.608 lei estimat pentru anul 2021 şi 5.213 lei realizat în anul 2020;
  • scaderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 258 mii persoane, de la 265 mii persoane la finele anului 2021;
  • scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 2,9% faţă de 3,0% la finele anului 2021;

Finanțarea măsurilor anti-pandemie

Proiectul de buget prevede finanțarea măsurilor aproate pentru combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19.

Se are în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestui act normativ, pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, pentru supravegherea copilului, unul dintre părinți beneficiază de o indemnizație care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului. Cuantumul acestei indemnizații este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Sumele pentru plata indemnizației se asigură din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Proiectul ia în calcul și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit acestui act normativ, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă și de alertă înregistraţi ca şomeri, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *