Cum se va face compensarea facturilor la energie, în această iarnă. Exemple de calcul pentru energie electrică și gaze

bec, lumina, curent, energie electrica, bani, factura Sursa foto: Pixabay

Ministerul Energiei a publicat, vineri, proiectul de ordonanță care stabilește modul în care vor fi compensate facturile la energie electrică și gaze naturale, în această iarnă. Documentul vine cu o serie de exemple de calcul, pentru a ilustra reducerile de care beneficiază consumatorii.

Consumatorii casnici vor beneficia de compensare în situația în care se încadrează în limitele de consum prevăzute de lege și nu beneficiază de subvenția acordată pentru consumatorul vulnerabil.

Compensarea se aplică facturilor emise în perioada 1 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură – estimat sau regularizare.

Pentru facturile aferente consumului de gaze naturale/energie electrică a căror valoare este mai mică decât suma compensată, clienții vor beneficia de compensare pentru acoperirea consumului până la concurența sumei reprezentând valoarea integrală a facturii.

Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura/anexa la factură emisă de furnizorul de energie electrică/gaze naturale, potrivit proiectului.

Este clarificată și o nelămurire anterioară, și anume cum beneficiază de compensare consumatorii care locuiesc la bloc, mai precis în cazul condominiilor și/sau cvartalelor cu încălzire centralizată care au un singur punct de consum care deservește spatiile locative din condominiu sau cvartal.

Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate dintr-un condominiu și/sau cvartal, încadrarea în tranșele de consum, pentru fiecare dintre spațiile locative se realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spații locative.

Impactul financiar total asupra bugetul de stat al măsurii de compensare a facturilor este de 1.304.934.197 lei, din care suma de 494.204.246 lei pentru compensarea facturilor de energie electrică, respectiv 810.729.951 lei pentru compensarea facturilor de gaze naturale.

Energie electrică

Clienții casnici persoane fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh inclusiv, beneficiază de o compensare în sumă fixă de 0,21 lei/kwh aferentă acestui consum de energie electrică.

Compensația/kwh este valoarea în lei reprezentând media aritmetică a tarifelor reglementate potrivit legislației secundare emisă de către Autoritatea Națională de reglementare în Domeniul Energiei (tariful pentru serviciul de distribuție al energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport și tariful pentru serviciul de sistem).

Prețul de referință luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh și include tarifele reglementate și TVA.

Exemplu de calcul:

Pentru exemplificare:

Ex. 1. prețul de vânzare al energiei electrice = 0,92 lei/kwh

Valoare compensare = 0,21 lei/kwh.

Calcul determinare preț în urma compensării = 0,92 lei – 0,21= 0,71 lei/kwh

Preț final energie electrică client casnic – 0,71/kwh

Ex. 2. prețul de vânzare al energiei electrice = 0,88 lei/kwh

prețul de referință al energiei electrice = 0,68lei/kwh.

Valoarea compensației = 0,88 lei – 0,68 = 0,20 lei/kwh

Preț final energie electrică client casnic – 0,68/kwh

Gaze naturale

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt persoanele fizice al căror consum de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 80 m3 – 960 m3, inclusiv.

Compensarea facturilor aferente consumului de gaze naturale se realizează prin aplicarea unei cote procentuale de 25% la un preț de referință de 125 lei /MWh.

Pentru calculul compensării la gaze naturale se va aplica o cotă procentuala conform tabelului de mai jos.

Valoare consum/

Perioada

1 noiembrie –

31 martie

Valoarea compensare

/

Noiembrie

Valoarea compensare

/

Decembrie

Valoarea compensare

/

Ianuarie

 

Valoarea compensare

/

Februarie

Valoarea compensare

/

Martie

 

80 m3 -960 m3 25% 25% 25% 25% 25%

Pentru compensarea consumului de gaze naturale s-a luat în calcul o valoarea de referință reprezentând 80% din consumul anualestimat conform tabelului de mai jos:

Tranșe consum anual
100-300m3
300-600m3
600-900m3
900-1100m3
1100-1200m3

Compensația se aplică pentru clienții casnici care au încheiate contracte de furnizare de gaze naturale la un preț de referință al gazelor naturale mai mare de 125 lei/MWh. Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul vânzare a gazelor naturale.

In situatia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul de vânzare a gazelor naturale și suma de compensate este mai mica de 125 lei/Mwh, se compensează doar diferența dintre prețul de vânzare a gazelor naturale și prețul de referință.

Pentru exemplificare:

Ex. 1. prețul de vânzare a gazelor naturale = 145 lei/Mwh

prețul de referință a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensației determinată ca procent de 25% = 145 lei x25%= 36,25 lei

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 25% = 145 lei- 36,25 lei= 108,75 lei

Valoarea compensației acordate: Preț de vânzare gaze naturale – Preț de referință = 145 lei – 125 lei = 20 lei

Ex. 2. prețul de vânzare gaze naturale = 225 lei/Mwh

prețul de referință a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 25% = 225 lei x25%= 56,25 lei

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației procentul de 25% = 225 lei – 56,25 = 168,75 lei

Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 25% este mai mare de 150 lei, valoarea compensației este cea determinată potrivit procentual.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *