Economia UE, în trimestrul III: PIB-ul a rămas stabil și ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,2%. România, printre țările cu cele mai mari creșteri economice anuale

economie calcule

În trimestrul al treilea din 2023, PIB-ul ajustat sezonier a scăzut cu 0,1% în zona euro și a rămas stabil în UE, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În al doilea trimestru din 2023, PIB-ul crescuse cu 0,1% atât în zona euro, cât și în UE.  Comparând trimestrul III din acest an cu T3 din 2022, în rândul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în Malta (7,1%), Croaţia (3%) şi România (2,9%)

În trimestrul al treilea din 2023, PIB-ul din Statele Unite a crescut cu 1,3% față de trimestrul anterior (după +0,5% în trimestrul al doilea din 2023). În comparație cu același trimestru al anului precedent, PIB-ul a crescut cu 3,0% (după +2,4% în trimestrul anterior). În funcție de statul membru, Malta (+2,4%) a înregistrat cea mai mare creștere a PIB-ului față de trimestrul precedent, urmată de Polonia (+1,5%) și Cipru (+1,1%), Ungaria și România (la egalitate, cu 0,9%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Irlanda (-1,9%), Estonia (-1,3%) și Finlanda (-0,9%).

Comparând trimestrul III din acest an cu T3 din 2022, în rândul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în Malta (7,1%), Croaţia (3%) şi România (2,9%). Cel mai semnificativ declin în Irlanda (minus 5,4%) şi Estonia (minus 4%).

Componentele PIB și contribuțiile la creștere

În trimestrul III 2023, cheltuielile de consum final ale gospodăriilor au crescut cu 0,3% în zona euro și cu 0,4% în UE (după 0,0% și, respectiv, +0,2% în trimestrul anterior). Cheltuiala pentru consumul final al administrației publice a crescut cu 0,3% în ambele zone (după +0,2% în ambele zone în trimestrul anterior). Formarea brută de capital fix a rămas stabilă în zona euro și a crescut cu 0,2% în UE (după -0,1% și, respectiv, +0,1%). Exporturile au scăzut cu 1,1% în zona euro și cu 1,0% în UE (după -1,1% în zona euro și -1,0% în UE). Importurile au scăzut cu 1,2% în zona euro și cu 1,4% în UE (după 0,0% și, respectiv, -0,1%).

Cheltuielile de consum final ale gospodăriilor au avut contribuții pozitive la creșterea PIB atât în zona euro, cât și în UE (+0,2 puncte procentuale – pp). Contribuțiile din partea cheltuielilor finale ale administrației publice au fost pozitive pentru ambele zone (+0,1 pp). Contribuțiile formării brute de capital fix au fost neglijabile pentru zona euro și pentru UE. Contribuțiile din partea balanței externe au fost neglijabile pentru zona euro și pozitive pentru UE (+0,2 pp). Contribuțiile din variația stocurilor au fost negative pentru ambele zone (-0,3 pp zona euro și -0,5 pp UE). Creșterea ocupării forței de muncă în zona euro și în UE Numărul persoanelor angajate a crescut cu 0,2% atât în zona euro, cât și în UE în trimestrul III 2023, comparativ cu trimestrul anterior. În trimestrul al doilea din 2023, ocuparea forței de muncă crescuse cu 0,1% în ambele zone.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, ocuparea forței de muncă a crescut cu 1,3% în zona euro și cu 1,2% în UE în trimestrul al treilea din 2023, după +1,4% în zona euro și +1,2% în UE în trimestrul al doilea din 2023.

Orele lucrate au scăzut cu 0,1% în zona euro și au rămas stabile în UE în trimestrul al treilea din 2023, comparativ cu trimestrul precedent. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, orele lucrate au crescut cu 0,8% în zona euro și cu 0,6% în UE. Aceste date oferă o imagine a aportului de forță de muncă în concordanță cu măsurarea producției și a veniturilor din conturile naționale. Creșterea ocupării forței de muncă în statele membre În trimestrul al treilea al anului 2023, Lituania, Malta (ambele +1,4%) și Spania (+1,3%) au înregistrat cea mai mare creștere a ocupării forței de muncă în persoane comparativ cu trimestrul precedent. Cea mai mare scădere a ocupării forței de muncă a fost înregistrată în Estonia (-0,9%), Cehia (-0,7%) și Finlanda (-0,6%).

Nivelurile de ocupare a forței de muncă în zona euro și în UE Pe baza cifrelor ajustate sezonier, Eurostat estimează că, în trimestrul al treilea din 2023, 216,6 milioane de persoane erau angajate în UE, dintre care 168,7 milioane în zona euro.

Evoluția productivității muncii în zona euro și în UE Combinarea datelor privind PIB-ul și ocuparea forței de muncă permite o estimare a productivității muncii. Analiza creșterii în comparație cu același trimestru al anului precedent arată că, între 2013 și 2018, creșterea productivității a fluctuat în jurul valorii de 1 % pentru ambele zone, înainte ca pandemia COVID-19 să provoace o volatilitate ridicată în 2020. În trimestrul al treilea din 2023, productivitatea bazată pe persoane a scăzut cu 1,2 % în zona euro și cu 1,1 % în UE, comparativ cu același trimestru al anului precedent. Pe baza orelor lucrate, productivitatea în comparație cu același trimestru al anului precedent a scăzut cu 1,2% în zona euro și cu 1,0% în UE.

Date de la INS privind situația din România:

Date INS: PIB-ul României a crescut cu 0,9% în trimestrul III față de precedentele trei luni/ Majorarea aferentă primelor nouă luni ale anului a fost de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Care sunt sectoarele care au contribuit la creșterea economiei?

Foto: Dreamstime

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *