Estimări pentru compania de stat Tarom în 2021: pierderi de 230 de milioane de lei, program de șomaj tehnic și concedieri

tarom Sursa foto: Facebook/Tarom

Compania de stat Tarom estimează pierderi de 230,13 milioane lei în acest an, la jumătate faţă de cele raportate în anul 2020, de 431,3 milioane lei. Veniturile totale preconizate pentru acest an sunt de 1,19 miliarde lei, aproape duble faţă de 2020, arată un proiect de Ordin al ministrului Transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Tarom. Potrivit scenariului standard, considerat cel mai realist, anul 2024 ar fi anul în care rutele ajung profitabile, iar anul 2023 ar fi anul în care fluxurile de numerar devin pozitive, arată proiectul citat de News.ro.

Conform proiectului, se impune şi în anul 2021 necesitatea continuării programului de şomaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de muncă pentru aproximativ 300 de angajaţi/lună, prin rotaţie, pentru 6 luni din anul 2021 până în luna iulie, când are loc restructurarea personalului, ca urmare a reducerii temporare a activităţii companiei. ”Numărul de personal prognozat la data de 31.12.2021 de 1.141 salariaţi, din care: 1.137 angajaţi cu contract individual de muncă încheiat în România, conform Planului de Restructurare şi 4 angajaţi localnici la agenţiile externe, a fost redus cu 393 salariaţi faţă de numărul de personal aprobat în anul 2020 prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor nr.2213/2020 şi mai mic cu 410 salariaţi faţă de numărul de personal existent la data de 31.12.2020”, indică datele din proiect.

La 31 decembrie 2020, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române Tarom a înregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 431,3 milioane lei, plăţi restante în valoare de 120,38 milioane lei şi o pierdere contabilă din anii precedenţi în valoare de 3,18 miliarde lei. Efectele pandemiei au dus la incertitudinea economică mondială, iar evoluţia viitoare este greu de estimat, se menţionează în document.

Programul de operare al curselor regulate şi charter constituie elementul fundamental în elaborarea indicatorilor economico-financiari în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, în care se estimează creşteri ale indicatorilor fizici faţă de programul operat în anul 2020, astfel: numărul de curse regulate şi charter creşte cu  59,04%; numărul de ore zbor creşte cu 73,86%; numărul de pasageri creşte cu  93,16%.

”Ţinând cont că activitatea companiei este afectată şi în anul 2021 de restricţiile impuse de pandemia COVID-19, România aflându-se încă sub incidenţa stării de alertă care are efect direct asupra activităţii operaţionale şi asupra rezultatelor financiare prin reducerea zborurilor către şi dinspre regiunile din toată lumea şi în special din Europa, se impune şi în anul 2021 necesitatea continuării programului de şomaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de muncă pentru aproximativ 300 de angajaţi/luna (prin rotaţie pentru 6 luni din anul 2021 până în luna iulie, când are loc restructurarea personalului), în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reducerii temporare a activităţii companiei. Reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile lucrătoare pentru personal va conduce la reducerea cheltuielilor cu personalul dar şi adoptarea altor măsuri echilibrate de natură a asigura sustenabilitatea afacerii”, mai arată proiectul.

Astfel, Tarom a programat pentru anul 2021 o pierdere în valoare de 230,13 milioane lei şi plăţi restante în valoare de 126,61 milioane lei.

”Veniturile totale au fost estimate la valoarea de 1,19 miliarde lei, mai mari cu 90,09% decât cele realizate la data de 31 decembrie 2020, iar în valoare absolută creşterea este în sumă de 567,29 miliaone lei. În structura  veniturilor totale, veniturile din exploatare deţin o pondere 80,70%, iar veniturile financiare deţin o  pondere  de  19,30%”, arată documentul. Cheltuielile totale în anul 2021 sunt estimate la 1,42 miliarde lei, în creştere cu 34,51% faţă de cele realizate în anul 2020, iar în valoare absolută creşterea este în sumă de 366,12 milioane lei.

Cheltuielile pentru investiţii estimate pentru anul 2021 vor fi de 112,92 milioane lei, în creştere cu 183,74% faţă de cele realizate în 2020. Plăţile restante programate în anul 2021 sunt în creştere cu 5,18% faţă de cele realizate anul trecut, în sumă de 126,6 milioane lei.

”Ca urmare a pierderilor suferite în ultimii cinci ani, activele nete au scăzut la mai puţin de jumătate din capitalul social subscris şi vărsat. Deteriorarea situaţiei financiare a societăţii comerciale ‘Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom’ – în ultimii 5 ani, se datorează în principal creşterii accelerate a cheltuielilor în comparaţie cu creşterea veniturilor, fapt ce a determinat un rezultat negativ la nivelul activităţii operaţionale şi implicit deteriorarea marjei brute din exploatare. Dificultăţile prin care trece societatea comercială ‘Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom’ – sunt sporite şi de necesitatea absolută de modernizare a flotei datorită vechimii şi gradului mare de uzură, care generează cheltuieli de mentenanţă semnificative. Flota existentă numai este eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil, al emisiilor, lucru ce antrenează cheltuieli suplimentare de achiziţionare a certificatelor verzi”, spun autorii proiectului.

Tarom a elaborat un plan de restructurare care a fost avizat de Consiliul de Administraţie şi notificat Comisiei Europene în august 2020, în vederea aprobării unui ajutor de stat pentru restructurare. În prezent, planul de restructurare este analizat de către Comisia Europeană în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), putând oricând suferi modificări sau completări, până la emiterea deciziei de aprobare a ajutorului.

În noiembrie 2020, Guvernul României a aprobat Memorandumul nr.40090/ 6 iunie 2020 care prevede parcurgerea unor etape legale în vederea aprobării unui ajutor de stat, în valoare de  până la 923,63 milioane de lei (aproximativ 190,8 milioane euro) ajutor acordat sub formă de grant (ajutor de stat nerambursabil) pentru o perioadă de cinci ani.

Flota companiei aeriene de stat va fi redusă în următorii ani, spune ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Compania are acum 29 de avioane, dar în 2024 doar 17 aeronave vor mai purta însemnele Tarom, a declarat ministrul la Digi24. În prezent, TAROM are aproximativ 1.440 de salariați, iar ținta este ca operatorul aerian să rămână cu doar 1000 de angajați.

Sursa foto: Facebook/Tarom

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *