Guvernul a cheltuit anul trecut sume record din Fondul de Rezervă. Cheltuieli considerate „urgente”: burse pentru studenții români din Ucraina și trimitere de manuale de Istoria Românilor către Republica Moldova

Bugetul familiei, bani Sursa foto: Pexels

Guvernul a cheltuit anul trecut aproape 8 miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară, o sumă record. Cheltuielile din acest fond se ridică la 1,9% din cheltuielile totale, al doilea cel mai mare nivel de utilizare a fondului după cel înregistrat în criza din 2008. Printre „urgențele” către care au mers bani, în plină pandemie, se regăsesc Programul Național de Dezvoltare Locală, burse pentru studenții români din Ucraina și distribuirea de manuale de Istoria Românilor în Republica Moldova. Cheltuirea discreționară a banilor din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului este o practică uzuală, indiferent de ce culoare politică este la conducere.

„Chiar dacă anul 2020 a fost marcat de circumstanțe extraordinare care au indus incertitudini fără precedent în istoria recentă, determinate de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2, prin magnitudinea impactului economic și social asociat acesteia, atragem din nou atenția asupra menținerii tendinței din anii anteriori privind emiterea în cursul anului a unui număr relativ mare de hotărâri de guvern prin care se stabilesc utilizări ale sumelor din fondul de rezervă dincolo de cadrul statuat în Legea finanțelor publice, respectiv pentru cheltuieli care nu pot fi catalogate drept urgente sau neprevăzute”, atrage atenția Consiliul Fiscal, în raportul anual.

Guvernul a alocat în anul 2020 din fondul de rezervă bugetară 7,96 miliarde lei, adică 1,9% din cheltuielile totale, respectiv 0,8% din PIB. Astfel, anul 2020 cu un procent din totalul cheltuielilor bugetare de 1,9%, consemnează al doilea cel mai înalt nivel de utilizare a fondului de rezervă din perioada analizată, cu doar 0,2 pp sub maximul perioadei 2007-2019 atins în anul 2008 (2,1%), fiind dublul mediei perioadei 2007-2019. Consiliu Fiscal subliniază trendul accelerat ascendent al traiectoriei acestui indicator începând cu anul 2018 (în 3 ani o majorare cu 1,6 pp comparativ cu anul 2017), după ce în perioada 2009-2015 s-a reușit reducerea acestuia cu 1,9 pp față de nivelul anului 2008.

Din total, 4,6 miliarde lei au mers către administrația centrală și 3,4 miliarde lei către cea locală. Comparativ cu anul precedent, alocările totale din fondul de rezervă au crescut cu 54%, adică 2,78 miliarde lei, transferurile către administrația centrală cu 7,8%, iar cele către autoritățile locale de 3,6 ori.

În anul 2020 au fost adoptate 47 de hotărâri de Guvern în vederea alocării unor sume din fondul de rezervă, comparativ cu 45 de hotărâri în anul 2019, acest nivel fiind inferior mediei înregistrate în perioada 2007-2009 și similar celei din perioada 2010-2015, în condițiile manifestării unor circumstanțe excepționale determinate de pandemie.

„Se remarcă menținerea tendinței din anii anteriori de a angaja majoritatea cheltuielilor din fondul de rezervă spre final de an, 18 dintre cele 47 de hotărâri fiind aprobate în luna decembrie, respectiv în cuantum de 3.158,191 mil.lei, reprezentând aproape 40% din alocările întregului an. Această practică face dificilă urmărirea sumelor cheltuite din fondul de rezervă bugetară și constituie un argument în plus cu privire la menținerea caracterului discreționar al constituirii și utilizării acestui fond”, mai subliniază Consiliul Fiscal.

Din perspectiva destinațiilor alocărilor din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, în anul 2020, direcționate către autoritatea centrală, principalii beneficiari au fost: Ministerul Sănătății cu 22,5% din totalul alocărilor din fondul de rezervă bugetară la nivel central și local fiind destinate măsurilor de combatere a efectelor pandemiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice cu 12,3%93 din total și Ministerul Afacerilor Interne cu 6,2%94 din totalul sumelor alocate din fondul de rezervă.

Autoritățile locale au primit în anul 2020 circa 42,5% din totalul alocărilor din fondul de rezervă, respectiv, 3.382,5 mil. lei, o sumă de 3,6 ori mai mare comparativ cu anul 2019. O pondere semnificativă din aceste alocări au fost destinate finanțării unor cheltuieli curente şi de capital (41%), asigurării activității de asistență socială, protecția copilului și a persoanelor cu handicap (27%), asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației (4%), investiții. Pentru combaterea efectelor pandemiei au fost alocate la nivel local din fondul de rezervă circa 1,1% reprezentând cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, respectiv compensarea pierderilor unor aeroporturi regionale.

Consiliul Fiscal atrage atenția că cea mai mare parte din fondul de rezervă bugetară a fost destinată unor cheltuieli care nu se încadrează în categoria urgente și care ar fi trebuit luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat, precum:

– finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapele I și II;

– diverse cheltuieli de investiții (majoritar destinate Societății METROREX SA;

– plata cheltuielilor curente și de capital pentru unele unități administrativ-teritoriale;

– asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;

– finanțarea cheltuielilor pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

– organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021;

– organizarea recensământului general agricol din România – runda 2020 etc.

Mai există, de asemenea, alocări din Fondul de rezervă bugetară pentru cauze precum executarea lucrărilor de reparații capitale la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești, județul Galați, pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români din Ucraina sau pentru sprijinirea publicării și distribuirii manualelor școlare la disciplina Istoria Românilor și Universală din învățământul gimnazial și liceal din Republica Moldova.

Sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *