Guvernul a constituit Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației

dosare, birocratie Sursa foto: Pexels

Guvernul a constituit Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației, o instituție care va propune măsuri specifice de simplificare a procedurilor administrative și de debirocratizare, atât pentru mediul de afaceri și cetățeni, cât și pentru instituții, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

În domeniul e-guvernării, Comitetul va avea următoarele atribuții:

a) coordonarea integrată a intervențiilor de e-guvernare la nivelul instituțiilor responsabile de implementarea, administrarea și funcționarea serviciilor publice electronice;

b) oferirea cadrului de dezbatere a principalelor inițiative, măsuri și proiecte privind e-guvernarea pentru asigurarea respectării standardelor și reglementărilor tehnice comune în domeniul guvernării electronice, asigurând forumul pentru dezbaterea la nivel interinstituțional a inițiativelor cuprinse în politica publică de e-guvernare și în celelalte documente programatice, cadre strategice sau de reglementare în domeniu, de la nivel național și european;

c) asigurarea coerenței fundamentării, coordonării, monitorizării și evaluării modului de implementare a politicii publice privind e-guvernarea;

d) prioritizarea și validarea propunerilor cu privire la e-guvernare și la funcționarea serviciilor publice electronice la nivelul instituțiilor responsabile cu implementarea, administrarea și funcționarea acestor servicii

În domeniul reducerii birocrației, Comitetul va avea următoarele atribuții:

a) stabilirea principalelor domenii de intervenție în vederea simplificării procedurilor administrative pentru mediul de afaceri și cetățeni, dar și pentru reducerea birocrației intra și interinstituționale;

b) propunerea unor măsuri specifice de sistematizare a legislației primare, secundare și terțiare și de eliminare a redundanțelor legislative, inclusiv a etapelor sau situațiilor care nu sunt necesare în cadrul procedurilor respective sau a măsurilor care, prin natura lor, produc costuri semnificative suportate colectiv de societatea românească fără a aduce beneficii comparabile acesteia, inclusiv:

1. simplificarea și raționalizarea procedurilor de eliberare a unor certificate, avize, atestate, decizii, declarații obligatorii;

2. reducerea numărului de documente solicitate în format letric;

3. introducerea de modificări legislative pentru integrarea și corelarea unor acte normative în vederea armonizării acestora;

4. sistematizarea soluțiilor legale disparate privind proceduri administrative existente în legislația actuală;

c) promovarea și monitorizarea implementării unor instrumente și metodologii de reducere a birocrației și a sarcinilor administrative.

Comitetul este condus de prim-ministru, în calitate de președinte, alături de doi vicepreședinți, respectiv un consilier de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Ministerele sunt reprezentate la reuniunile Comitetului la nivel de secretar de stat sau înalt funcționar public, iar celelalte instituții publice la nivel de președinte, vicepreședinte sau director general. Aceștia sunt membri cu drept de vot.

Sursa foto: Pexels

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *