Guvernul a strecurat în ordonanța privind reducerea cheltuielilor bugetare o prevedere prin care se pot prelungi cu 15 ani anumite contracte de concesiune, dacă se realizează investiții în producerea de energie verde și în procesare agricolă

Carmen Radu sept. 5, 2023 0 comentarii
teren agricol

Guvernul vrea să permită anumitor companii care au contracte de concesiune cu statul român să își prelungească cu până la 15 ani contractele de concesiune, dacă acestea realizează investiții în capacități de producere a energiei verzi și dezvoltă un lanț de producție complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor și zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură, în maximum 5 ani de la prelungirea acordului de concesiune. Prevederea a fost strecurată în draftul de ordonanță de urgență care conține măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, deși această măsură nu are legătură cu pachetul de măsuri.

Draftul de ordonanță introduce două noi atribuții pentru Agenţia Domeniilor Statului, respectiv:

  • i) concesionarea, prin atribuire directă sau licitație, după caz, a terenurilor agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor categoria de folosință curți-construcții, inclusiv canale, din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept privat sau persoane juridice de drept privat la care Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari majoritari/unici în scopul producerii de energie din surse regenerabile – E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană, se face în condițiile financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.
  • j) acordarea dreptului de superficie pe terenurile agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor din categoria de folosință curțigrădini, inclusiv canale din domeniul public și privat al Statului Român către persoane juridice de drept public și către autoritățile publice locale și centrale în scopul producerii de energie din surse regenerabile – E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană precum și în vederea implementării de proiecte de infrastructură cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Dreptul de superficie se acordă oneros în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului.

În ordonanță, Guvernul propune ca beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor Statului, care au ca obiect terenurile descrise la litera (i) să poată solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani asumată inițial de părți, prin actul de bază și cea prelungită.

Totuși, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

  • a) contractul de concesiune are o durată de execuție rămasă de cel puțin 3 ani la data solicitării depunerii solicitării de prelungire a contractelor de concesiune. Durata prelungirii contractelor de concesiune nu poate depăși dublul duratei rămase de execuție a contractelor de concesiune la data depunerii solicitării de prelungire;
  • b) realizarea de investiții în capacități de producere a energiei verzi, în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional, astfel încât să asigure o independență energetică proprie de minim 60% din consumul anual raportat la media ultimilor 3 ani de activitate/consum;
  • c) realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune privind investițiile până la data formulării solicitării de prelungire a contractului de concesiune;
  • d) sub condiția actualizării redevenței la nivelul pieței conform valorii stabilite prin norme interne ale Agenției Domeniilor Statului, la momentul solicitării, aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare;
  • e) dezvoltarea în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional a unui lanț de producție complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor și zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură cu o valoare de cel puțin 40% din cifra de afaceri;
  • f) să prezinte un plan de afaceri asumat și argumentat tehnic/economic ce va fi analizat de o comisie de specialiști ai Agenției Domeniilor Statului, numită de conducerea instituției;
  • g) nu se află în procedura de insolvență, dizolvare, lichidare, reorganizare, faliment.
  • h) nu are datorii restante la plățile datorate în baza contractului; i) nu există litigii înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect contractul de concesiune.

Concesionarul va avea dreptul de a edifica construcții, conducte/instalații de irigații/depozite cereale, ferme zootehnice/legumicole sau/și instalații de procesare și alte investiții de nautră similară pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor și cu acordul prealabil al Agenției Domeniilor Statului, dar numai în interesul exploatației agricole.

Draftul mai prevede că unitățile de stat de învățământ superior care au secții/facultăți cu profil agricol pot primi în concesiune, prin metoda atribuirii directe, suprafețe de teren cu destinație agricolă, din domeniul public sau privat al Statului Român, libere de contract, pentru dezvoltarea unor baze didactice de profil dar nu mai mult de 100 de ha.

Foto: Carmistin, Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *