Guvernul alocă peste 3,5 miliarde lei, din fondul de rezervă, și în plus suplimentează limitele de credite bugetare, pentru ministerele care au rămas fără bani, în contextul în care nu a făcut încă rectificarea bugetară

bani, finante, lei, financiar, deficit Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Guvernul discută în ședința de vineri alocarea de bani din fondul de rezervă și suplimentarea limitelor de credite bugetare și de angajament, pentru ministerele care au rămas fără bani, în contextul în care nu a făcut încă rectificarea bugetară. Peste 800 de milioane de lei sunt alocați către Transporturi și peste 500 de milioane de lei către Investițiile și Proiectele Europene. Ministerul Educației a cerut 2,1 miliarde lei pentru a putea acoperi salariile profesorilor pe o lună și bursele elevilor și studenților pe două luni.

UPDATE 14.25 Calculele realizate de Economedia arată că Guvernul alocă circa 3,5 miliarde lei din fondul de rezervă pentru diferite ministere și autorități publice, pe lângă numeroase suplimentări de credite bugetare și de angajament.

 • De exemplu, 900 milioane lei merg la Ministerul Afacerilor Interne, din care 395 milioane lei pentru plăți de salarii și 565 milioane lei pentru plata unor drepturi de natură socială.
 • Circa 168 milioane lei merg la Ministerul Sănătății pentru plata influențelor financiare determinate de creșterile salariale și de drepturile salariale acordate personalului din unitățile sanitare.
 • Circa 184 milioane lei merg la Ministerul Educației pentru plata majorată a salariilor personalului din învățământul preuniversitar.
 • Aproape 100 milioane lei merg la Administrația Națională a Penitenciarelor pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii.
 • Circa 17,5 milioane lei merg la Societatea Română pentru Radiodifuziune pentru cheltuieli de personal.
 • Circa 26 milioane lei merg la Camera Deputaților pentru cheltuieli de personal.

Detalii privind fondurile alocate:

INSTITUȚII

PUBLICE

 

ACT NORMATIV DOMENIUL SUME

SUPLIMENTATE

 

DESTINAȚIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN Cheltuieli de personal 960 milioane lei 395 milioane de lei va fi folosită pentru plata unor drepturi de natură salarială, iar suma de 565 milioane lei va fi folosită pentru plata unor drepturi de natură socială
MEMORANDUM Achiziții 41,6 milioane lei Proceduri de achiziții

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN Cheltuieli spitale   200 de milioane de lei

 

Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor unităților spitalicești cu paturi.
MEMORANDUM

Ptr FNSUASS

 

 

MEMORANDUM TOT

Ptr FNSUASS

 

Drepturi salariale

 

 

 

Susținerea programelor de sănătate

168,331 milioane lei

 

 

 

 

500 de milioane de lei

Pentru asigurarea plății influențelor financiare determinate de creșterile salariale și de drepturile salariale acordate personalului din unitățile sanitare publice.

 

Asigurarea derulării programelor de sănătate, a decontării medicamentelor compensate, a materialelor sanitare

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

 

MEMORANDUM Plata salarii învățământ   184 milioane de lei

 

Fondurile sunt necesare pentru plata majorată a salariilor personalului din învățământul preuniversitar.
MINISTERUL

MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

HOTĂRÂRE DE GUVERN Infrastructura de apărare 1,3 milioane lei Realizarea în regim de urgență a lucrărilor pentru prevenirea efectelor calamităților produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente (a digului) datorate fenomenelor erozionale înregistrate și accentuate în zona localității Bozanta Mică, județul Maramureș
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE HOTĂRÂRE DE GUVERN Angajamente încheiate la misiuni diplomatice și cotizația anuală EPF, pilonul II 85,2 milioane lei – 77,7 milioane lei pentru plata obligațiilor ce revin din angajamente legale încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cât și pentru întărirea capacității forțelor armate din statele partenere atât din Vecinătatea Estică, cât și din Balcanii de Vest de a face față provocărilor de securitate actuale, cu atât mai relevante în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;

– 7,5 milioane lei pentru plata unei tranșe aferente cotizației anuale a României la bugetul Instrumentului European pentru Pace (EPF), pilonul II

MINISTERUL INVESTIȚIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE HOTĂRÂRE DE GUVERN Fonduri europene 500 milioane lei Onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiari ai proiectelor finanțate prin Programul operațional Capital Uman, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Regional şi Programul operațional Infrastructură Mare.
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

 

HOTĂRÂRE Investiții –        218,5 milioane de lei credite bugetare

–        81,5 milioane de lei credite de angajament și 81,5 milioane de lei credite bugetare 

Finanțarea proiectelor susținute din fonduri europene. Din suma totală de 381,5 milioane de lei din care: 218,5 milioane de lei credite bugetare destinate finanțării proiectelor din domeniul transporturilor derulate de beneficiarii Programului Operațional Infrastructura Mare, 81,5 milioane de lei credite de angajament și 81,5 milioane de lei credite bugetare pentru finanțarea proiectelor din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

 

SGG pentru SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE HOTĂRÂRE DE GUVERN Culte religioase 333,3 milioane lei Acoperirea nevoilor instituționale și a sprijinului financiar acordat cultelor religioase.
SGG

 

MEMORANDUM

 

 

 

 

MEMORANDUM

Funcționare și contribuții OCDE

 

 

 

2,307 milioane lei credite de angajament și 18,841 milioane lei credite bugetare

 

87 milioane lei

 

 

Cheltuieli de funcționare și contribuții ale României la OCDE
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

 

MEMORANDUM IT 5 milioane lei  Suplimentarea limitei de credite de angajament pentru achiziționarea de active fixe necorporale, licențe și software, precum și a tehnicii specifice pentru executarea misiunilor SRI.

 

  HOTĂRÂRE DE GUVERN Salarizare 6,25 milioane de lei credite de angajament și credite bugetare Sumele sunt destinate achitării drepturilor salariale ale personalului din rețeaua sanitară proprie (Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu) și din Academia Naţională de Informații ”Mihai Viteazul”, inclusiv a contribuțiilor asiguratorii pentru muncă, pentru lunile noiembrie-decembrie 2023.
OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT (ORNISS) MEMORANDUM Redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament Această redistribuire presupune diminuarea cu suma de 3.000 lei credite bugetare, respectiv cu suma de 4.000 lei credite de angajament şi suplimentarea cu aceleași sume a creditelor bugetare, respectiv a creditelor de angajament la titlul ”Alte cheltuieli”. Măsura este necesară pentru plata sumei aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în conformitate cu prevederile legale
MINISTERUL JUSTIȚIEI

 

 

 

MEMORANDUM

 

 

Redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament

 

 

Se diminuează cu suma de 6,63 milioane lei credite de angajament, respectiv cu suma de 4,9 milioane lei credite bugetare aprobată la titlul ”Transferuri între instituții ale administrației publice” și se suplimentează cu aceleași sume credite de angajament și credite bugetare, la titlul ”Active nefinanciare”

 

 

Fondurile sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și acțiunilor specifice Ministerului Justiției prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, precum și pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru bunuri și servicii.

HOTĂRÂRE DE GUVERN Acoperire cheltuieli pentru Administrația Națională a Penitenciarelor 100 milioane lei Executivul a aprobat suplimentarea cu 100 milioane lei credite bugetare și de angajament bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor.

Din această sumă, 99,7 milioane lei se alocă pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, iar suma de 300 mii lei se alocă pentru cheltuielile cu ajutoare sociale, aferente lunii octombrie cu termen de plată în luna noiembrie.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE HOTĂRÂRE DE GUVERN Acoperire cheltuieli pentru SRR 29,5 milioane lei Se suplimentează bugetul Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2023 cu suma de 29 milioane lei.

Din această sumă, 17,5 milioane lei se alocă pentru cheltuieli de personal, iar 12 milioane lei cheltuieli cu preluarea, transportul și difuzarea programelor SRR, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli pentru chiriile sediilor studiourilor din țară, cheltuieli cu remunerațiile datorate organismelor de gestiune colectivă

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN Acoperire cheltuieli de personal 26 milioane lei  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

 

MEMORANDUM Acoperire cheltuieli 800.000 lei credite de angajament Pentru asigurarea sistemului informatic și buna funcționare a instituției

Pe agenda ședinței de astăzi a Guvernului au fost mai multe proiecte – Hotărâri de Guvern sau Memorandumuri, după caz – pentru suplimentarea bugetelor unor ministere și alte instituții publice – Ministerul Sănătății, Educației, al Investițiilor și Proiectelor Europene, Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul de Interne și de Externe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Secretariatul General al Guvernului, SRR, Camera Deputaților, DNA și SRI.

Conform Executivului, fondurile suplimentare au în vedere asigurarea finanțării serviciilor din spitale, a medicamentelor compensate, a plății salariilor din sistemul de sănătate și din sistemul de ordine publică, a plății majorate a salariilor din învățământul preuniversitar, plata cererilor de finanțare a unor proiecte susținute din fonduri europene, susținerea unor proiecte de investiții în domeniile transporturilor și mediului, precum și buna funcționare a instituțiilor statului. De asemenea, se fac unele redistribuiri la Ministerul Justiției și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Știrea inițială

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se regăsesc numeroase astfel de decizii:

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Premierul Marcel Ciolacu a declarat în deschiderea ședinței că ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a solicitat și va primi astăzi 800 milioane lei din fondul de rezervă ca să continue investițiile din domeniul transporturilor.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operaţional Capital Uman, Programului operaţional Competitivitate, Programului operaţional Regional şi Programului operaţional Infrastructură Mare. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că bugetul ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se suplimentează cu 500 milioane de lei pentru a acoperi cofinanțarea statului pe cele mai importante proiecte de investiții. „Cu aceste fonduri dăm drumul rapid la plăți europene de peste jumătate de miliard de euro. Astfel, suntem în grafic să depășim 90% la absorbția pe exercițiul financiar ce se încheie în acest an”, a precizat el.
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în cursul anului 2023 în zona localităţii Bozânta Mică, judeţul Maramureş
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerulul Afacerilor Externe
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială şi socială
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Societății Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de lnformaţii pe anul 2023
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne
 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare pentru luna octombrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei
 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna octombrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului
 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna octombrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului
 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Justiţiei
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public – Direcția Națională Anticorupție pe luna octombrie 2023
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna octombrie 2023
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna octombrie 2023
 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru luna octombrie 2023 pentru Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament aprobate Serviciului Român de Informaţii pentru luna octombrie 2023, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Amintim că, joi, ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat la Europa Liberă că nu e clar cum vor fi mărite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca anunță că Ministerul Educației are nevoie de încă 9 miliarde de lei pentru a putea plăti în 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Detalii, AICI.

Momentan, Ministerul Educației a solicitat suplimentarea bugetului său pe anul 2023 cu 2,17 miliarde de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, pentru a putea acoperi salariile profesorilor pe o lună și bursele elevilor și studenților pe două luni, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern pus în transparență de către minister, scrie EduPedu.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *