Luna mai, ultima în care nu se dau amenzi pentru e-Factura. Termen pentru Declarația Unică și redirecționarea impozitului pe venit

energie factura foto Sursa foto: Confused.com

Luna mai vine cu mai multe evenimente fiscale majore, fiind ultima lună în care nu se dau amenzi pentru e-Factura, conform celui mai recent termen asumat de Guvern. Ținând cont însă că în luna iunie sunt alegeri, este posibil ca acest termen să se amâne din nou. În luna iunie este de asemenea termen pentru depunerea Declarației Unice și pentru redirecționarea impozitului pe profit.

Amenzi pentru nefolosirea e-Factura, din 1 iunie

Data de 31 mai este ultima în care nu se dau amenzi pentru nedepunerea facturilor emise în termen de 5 zile lucrătoare în sistemul e-Factura, la ANAF, conform celui mai recent termen asumat de Guvern. Acesta a fost amânat deja o dată, anterior sancțiunile e-Factura fiind suspendate până la 31 martie.

Amintim că firmele care nu transmit facturile în e-Factura în termenul limită vor înfăptui o contravenție care se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.

Acest sistem vizează doar facturile între firme sau alte tipuri de business.

e-Factura este obligatorie de la 1 ianuarie.

Este însă posibil ca termenul pentru e-Factura să fie din nou amânat, ținând cont că în data de 9 iunie sunt alegeri europarlamentare și locale.

27 mai, termen pentru Declarația Unică

Persoanele fizice care obțin venituri extrasalariale care trec de un anumit prag trebuie să depună Declarația Unică (Formular 212) până la data de 27 mai 2024.

Declarația Unică o veți depune în acest an după ce v-ați calculat totalul veniturilor non-salariale obținute în anul 2023 și ați obținut o sumă de cel puțin 6 salarii minime brute (18.000 lei pentru anul 2023).

Veniturile vizate sunt cele din activități independente (PFA sau PFI), precum și pentru veniturile din chirii, bursă, crypto, dobânzi și dividende.

Declarația Unică se poate descărca de AICI. Ea se va depune prin Spațiul Privat Virtual (SPV) de pe site-ul ANAF,  prin intermediul site-ului e-guvernare (dacă aveți o semnatură electronică calificată), precum și în format hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

În luna mai, ANAF a anunțat că a specialiștii Agenției vor organiza seminare web care vizează informarea contribuabililor în legătură cu modul în care aceștia trebuie să procedeze la completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Calendarul întâlnirilor poate fi găsit AICI.

Redirecționare impozit pe venit până pe 27 mai

Tot în data de 27 mai este și termenul petntru depunerea „Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230”.

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România.

Categoria de venituri:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Sursa foto: Confused.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *