OUG privind scutirea de la plata taxei de sănătate pentru indemnizaţiile de concediu medical, pe agenda guvernului, în ședința de astăzi

concediu medical Sursă foto: Pixabay

Guvernul rediscută, în şedinţa de joi, pentru aprobare, ordonanţa de urgenţă care cuprinde şi măsura privind scutirea de la plata cotizaţiei pentru asigurările de sănătate a anumitor categorii de pacienți care primesc indemnizaţii de concediu medical, anunță Agerpres.

„Pentru aplicarea unitară la nivelul plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, prin proiectul de act normativ se stabilesc codurile de indemnizaţie, reglementate prin Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (…) pentru care urmează să se calculeze şi să se reţină contribuţia de asigurări sociale de sănătate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În acest context, se explică în document, prin proiectul de act normativ se instituie o măsură pentru un tratament corespunzător asociat situaţiilor diferite în care se află persoanele care suferă de afecţiuni grave, pentru care legiuitorul a instituit norme speciale pentru acordarea concediilor medicale, inclusiv în ceea ce priveşte durata acestora, precum şi situaţiile care presupun urgenţe medico-chirurgicale în care viaţa pacienţilor este pusă în pericol.

Legiuitorul argumentează că „indemnizaţia de concediu medical este un venit de înlocuire a venitului de natură salarială pentru perioada în care o persoană se află în incapacitate temporară de muncă, care nu are ca scop obţinerea unor venituri suplimentare pe care asiguratul nu le-ar fi obţinut în situaţia în care ar fi avut capacitate de muncă; astfel, întrucât contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate se aplică asupra veniturilor salariale, rezultă că aceasta se aplică şi asupra venitului reprezentând indemnizaţii de concediu medical.”

Totodată, prin norma tranzitorie se reglementează faptul că pentru concediile medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, ţinând cont de faptul că aceste concedii medicale se acordă pentru fiecare lună calendaristică, iar cele acordate în luna aprilie 2024 se depun până la data de 5 a lunii mai 2024, este necesar ca acestea să fie scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru întreaga perioadă, se mai precizează în nota de fundamentare.

Sursă foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *