Schimbări pentru funcționarii imposibil de demis. Firme de consultanță și de avocatură și Asociația Română pentru Transparență vor lucra la propuneri de legi care să facă rotația cadrelor și să limiteze mandatele în poziții de conducere

interviu, job, contracte Sursa foto: Pexels

Companiile Ernst&Young, Deloitte, Public Research, Rovner&Moore, Ascendis Consulting, Băncilă, Diaconu și Asociații la care s-a alăturat și ONG-ul Asociația Română pentru Transparență(aici conducerea și aici finanțatorii) sunt câștigătorii din SICAP a două contracte, fiecare de câte 4,8 milioane lei, scoase la licitație de Agenția Funcționarilor Publici ce vizează acordarea de training și consultanță în vederea transformării politicii de resurse umane în acest domeniu și îmbunătățirii imaginii și lucrului funcționarului în raport cu publicul. Această consultanță este obligatorie pentru îndeplinirea jaloanelor 418 și 419 din PNRR – Intrarea în vigoare a două acte legislative privind managementul resurselor umane și Cadre de competență operaționale în administrația publică central care trebuie închise la 31 decembrie 2024, respective 31 decembrie 2025.

Tot programul pe care îl vor desfășura consultanții are ca scop final elaborarea a propuneri de proiecte de legi care să schimbe statutul funcționarului. Cele mai importante modificări ce ar trebui să rezulte sunt, conform celor două jaloane din PNRR, rotația cadrelor și mandate limitate de timp în funcție.

În prezent, statutul funcționarului public îl face să fie aproape imposibil de demis dintr-o funcție publică. Chiar dacă își pierde postul într-un loc, statul trebuie să îi ofere un alt post, într-o altă instituție.

Iată ce obligații și-a asumat România prin PNRR:

  • Dezvoltarea unei politici de mobilitate pe orizontală/rotaţie în cadrul categoriilor înalţilor funcţionari publici şi al funcţiilor publice de conducere din administraţia publică centrală, care să contribuie la dezvoltarea şi diversificarea abilităților de management și de leadership şi care să se bazeze pe demonstrarea competențelor și atingerea rezultatelor; de asemenea, vor fi reglementate şi alte modalităţi de depolitizare a funcţiei publice, mai ales a categoriei înalţilor funcţionari publici, având în vedere modificarea prin OUG nr. 4/2021 a Codului administrativ, prin care funcţiile de prefect şi subprefect au devenit funcţii de demnitate publică.
  • Stabilirea mandatelor limitate în timp pentru ocuparea pozițiilor de conducere din administrația publică. Limitarea mandatelor în funcţiile de conducere poate duce la o mai bună concentrare pe obiective şi rezultatele obţinute, la o eficienţă sporită a acţiunilor, precum şi la dezvoltarea şi diversificarea abilităţilor de management şi leadership. Implementarea acestei măsuri se va realiza prin corelarea obligatorie cu implementarea cadrelor de competenţă, realizarea evaluării performanţelor profesionale pe baza competenţelor solicitate pentru un post şi pe obiective îndeplinite şi operaţionalizarea concursului naţional ”.

În concret, consultanții vor trebuie să facă studii, să facă traning-uri, să organizeze evenimente și, în final, să pună la dispoziția ANFP un plan efectiv de lucru, care să fie pe post de manual, prin care să se schimbe politica de resurse umane a instituției, dar și imaginea.

Iată ce vor face consultanții în următoarele luni:

Elaborarea de studii/analize, ghiduri, tutoriale, documente de politici publice, propuneri privind competențele necesare îndeplinirii activităților operaționale de resurse umane și identificarea modalităților adecvate de instruire aplicată pentru personalul departamentelor de resurse umane pentru realizarea:

  1. a) Jalonului 418, respectiv:

– consolidarea competențelor de îndeplinire a activităților operaționale de management al resurselor umane, privind competențele necesare îndeplinirii activităților manageriale și identificarea modalităților adecvate de instruire aplicată pentru funcționarii publici de conducere și înalții funcționari publici;

– consolidarea competențelor de management al performantei, propunere privind standardul de formare profesională a consilierilor de etică și competențele necesare pentru desfășurarea acestei activități;

– ghid de relaționare în cadrul activităților de relații cu publicul și al compartimentelor de helpdesk cu beneficiarii activității desfășurate de autorități și instituții publice;

– diagnoză organizațională în scopul dezvoltării organizaționale a ANFP și a bunei gestionări a schimbării, în contextul extinderii competențelor și responsabilităților;

–  elaborarea a două propuneri de politici publice și a două propuneri legislative în vederea promovării carierei funcționarilor publici bazate pe meritocrație și asigurarea unui management unitar al resurselor umane implicate în furnizarea de servicii publice;

– evenimente de diseminare a rezultatelor, care implică prestigiul funcției publice și diseminarea metodelor/acțiunilor identificate pentru consolidarea competențelor dezvoltate.

  1. b) Jalonului 419, respectiv:

– introducerea unui cadru de competențe, prin care să se specifice abilitățile de care are nevoie personalul pentru a performa, susține integrarea armonizată a funcțiilor de resurse umane, de la identificarea nevoilor de personal, până la recrutare și evoluția în carieră (evaluarea performanțelor, formarea continuă, promovarea, managementul talentelor talentul management, motivarea și retenția) ducând la integrarea pe verticală a personalului în instituție și la integrarea orizontală a proceselor de resurse umane din instituție;

– dezvoltarea/actualizarea de metodologii/analize/ghiduri/studii, precum și derularea de instruire care să faciliteze utilizarea cadrelor de competențe;

– elaborarea unui studiu privind cadrul legal și instituțional care reglementează cadrele de competență generale și specifice;

– elaborarea unui document cu opțiuni de politică publică clarificarea rolurilor specifice posturilor și simplificarea clasificării posturilor, extinderea  utilizării cadrelor de competență pentru toate procesele de MRU pentru toate funcțiile publice, de la nivel central, teritorial și local, iar ulterior și pentru personalul contractual;

– realizarea unei analize care să cuprindă propuneri de reglementare și instrumentele de fundamentare și motivare aferente.

Licitația ANFP pentru achiziții de consultanță fusese lansată în mai. În total, trei oferte au fost declarate admisibile.

Sursa foto: Pexels

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *