Anul 2023 vine cu reforme majore asumate prin PNRR: o nouă lege a pensiilor și recalcularea tuturor pensiilor, nouă lege a salarizării unitare, listarea Hidroelectrica și manageri profesioniști la CFR, CNAIR și Metrorex

bani euro salariu pexels

Anul 2023 va veni cu noi reforme esențiale pe care România și-a asumat să le realizeze, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unei treceri în revistă realizate de Economedia. Printre cele mai importante reforme menționăm: intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, intrarea în vigoare a legii pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare bazat pe distanța parcursă pentru camioane și a unor taxe mai mari de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri, manageri profesioniști la CNAIR, CNIR, CFR, CFR Călători și Metrorex, finalizarea listării unui pachet de până 15% din acțiunile Hidroelectrica, intrarea în vigoare a noii legi privind salarizarea unitară și recalcularea tuturor dosarelor de pensii.

Iată jaloanele de îndeplinit, pe trimestre:

Trimestrul 1 2023

 • Adoptarea conceptului de proiect
 • Instituirea unor scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor
 • Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ, implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul
 • Intrarea în vigoare a: – modificărilor aduse Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) în vederea reducerii și/sau a eliminării altor stimulente fiscale cu scopul de a simplifica sistemul fiscal, de a-l face mai eficient, mai transparent și mai echitabil până în 2024 – legislației de extindere a impozitării ecologice
 • Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019
 • Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
 • Semnarea contractelor pentru lucrările de restaurare/renovare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale
 • Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție ale muzeelor
 • Intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural
 • Semnarea contractelor de finanțare
 • Semnarea contractelor pentru înființarea, echiparea și operaționalizarea de servicii complementare pentru grupurile defavorizate
 • Utilizatorii Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic MATE care au fost formați
 • Publicarea și implementarea unui plan de măsuri de reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare și îndrumare pentru manageri și inspectori

Trimestrul 2 2023

 • Intrarea în vigoare a actelor normative de modificare și completare a legislației actuale în domeniul forestier
 • Intrarea în vigoare a legii pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare bazat pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă (camioane) și a unor taxe mai mari de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri (autoturisme/autobuze/autocare), pe baza principiului „poluatorul plătește” și a principiului impozitării ecologice
 • Adoptarea Strategiei privind transportul naval
 • Semnarea contractelor în urma unor licitații deschise și concurențiale.
 • Punerea în aplicare a principalelor recomandări de creștere a performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Călători și Metrorex
 • Intrarea în vigoare a noii legi privind energia
 • Finalizarea listării unui pachet de până 15 % din acțiunile Hidroelectrica
 • Instituții de sănătate publică digitalizate
 • Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specializate este operațională
 • Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE
 • Finalizarea analizei cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației
 • Adoptarea unei strategii multianuale și a unui calendar pentru o analiză sistematică a cheltuielilor în toate sectoarele
 • Formarea personalului cu privire la sistemul de management al riscurilor
 • Modernizarea infrastructurii hardware și software și a infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili
 • Sporirea securității cibernetice a sistemului informatic al Ministerului de Finanțe și al ANAF
 • 80% din infrastructura IT hardware și software nu are o vechime mai mare de 4 ani
 • Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.
 • Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.
 • Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al fondurilor sau al investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.
 • Intrarea în vigoare a Ordonanței a Guvernului de instituire a unui organism unic care să înglobeze consiliile existente, să asigure coordonarea interministerială și să comunice cu sectorul privat
 • O rețea de universități publice care găzduiesc și operaționalizează 8 centre de orientare în cariera de cercetător
 • Punerea în funcțiune a platformei de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial)
 • Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern privind un nou model de contract-cadru care să reglementeze condițiile de acordare a asistenței medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dispozitivele și tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
 • Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară dotate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate
 • Unitățile medicale mobile sunt dotate cu aparatura pentru screeningul de cancer mamar și cancer de col uterin.
 • Cartografierea nevoilor, a serviciilor și infrastructurile disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în comunitățile vulnerabile.
 • Un nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică este operațional în toate ministerele
 • Analiza ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală
 • Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară)
 • Rata de ocupare a 85% din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție
 • Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență
 • Publicarea tabloului de bord de monitorizare cu obiective financiare și nefinanciare și indicatori de performanță pentru toate categoriile de societăți publice (inclusiv din sectoare-cheie precum transporturile, energia, utilitățile publice)
 • Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (lotul 2)
 • Microbuze electrice achiziționate și în folosință

Trimestrul 3 2023

 • Adoptarea planului de acțiune pentru strategia națională privind economia circulară
 • Finalizarea și aplicarea unei metodologii de planificare bugetară verde
 • Contracte semnate de întreprinderile participante
 • Operaționalizarea sistemului digital
 • Semnarea contractelor de finanțare
 • Intrarea în vigoare a pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”
 • Unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu laboratoare de informatică
 • Unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu laboratoare de practică funcționale

Trimestrul 4 2023

 • Sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare construite și operaționale în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți
 • Suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite
 • Crearea de noi zone de păduri urbane.
 • Intrarea în vigoare a actului normativ pentru desemnarea zonelor de protecție strictă (identificate în zonele protejate Natura 2000 cu planuri de management existente sau care includ păduri primare și seculare)
 • Semnarea contractelor pentru 100 % din lucrările legate de modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare
 • Semnarea contractelor pentru 100 % din lucrări, în urma licitațiilor deschise și concurențiale și a permiselor relevante obținute, cu avizele din evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea corespunzătoare (parte din Directiva privind habitatele) emise și încorporate încă din faza de proiectare a investițiilor
 • Semnarea contractelor pentru 100 % din lucrări, în urma unor licitații deschise și concurențiale, și obținerea autorizațiilor relevante.
 • Cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători obțin certificarea absolvirii cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice
 • Semnarea contractelor pe diferență pentru surse regenerabile
 • Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii
 • Semnarea contractului pentru construirea unei rețele de distribuție pregătite pentru hidrogen în regiunea Oltenia.
 • Proiectul de lege a bugetului pentru 2024 include recomandările analizei cheltuielilor (sectoarele sănătății și educației)
 • Serviciile digitale și sistemele electronice critice sunt operaționale
 • Atribuirea contractelor pentru noi sisteme informatice destinate vămilor
 • Actualizarea aplicației informatice BUGET_NG.
 • Instrument de modelare economică (modelul de set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) operațional
 • Extinderea echipei de la 1 la 8 experți și îmbunătățirea capacității reformei structurale a pensiilor pe termen mediu și lung, oferind pentru 8 persoane o formare cu privire la utilizarea modelului set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor (Pension Reform Options Simulations toolkit)
 • Toate dosarele de pensii recalculate
 • Crearea și operaționalizarea platformelor digitale conectate la un punct de contact unic electronic
 • Intrarea în vigoare a legislației privind cariera și statutul cercetătorului
 • Număr de contracte de finanțare a cercetării semnate
 • Proiecte conduse de cercetători internaționali care au beneficiat de finanțare
 • Beneficiari ai mărcii de excelență Marie Sklodowska Curie
 • OMD-uri instituite
 • Intrarea în vigoare a unui ordin al ministrului sănătății de instituire a unui cadru de recunoaștere diferențiată a meritelor profesionale și de recompensare a personalului medico-sanitar
 • Intrarea în vigoare a Ordinului comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind un mecanism de prioritizare a alocărilor bugetare efectuate de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)
 • Punerea în funcțiune a unei platforme digitale de gestionare a tichetelor pentru lucrătorii casnici
 • Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade de funcții publice
 • Furnizarea de cursuri de formare specializată în domeniul achizițiilor publice
 • Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) este interconectat și interoperabil cu alte baze de date

România mizează în 2023 pe fonduri din PNRR de 6,1 miliarde euro

România va face în 2023 două cereri de plată în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), una în martie, de 3 miliarde euro și a doua în octombrie, de 3,1 miliarde de euro, a declarat  Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În anul 2022, România a primit 6,3 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, după ce Comisia Europeană a efectuat în octombrie 2022 plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri depuse de ţara noastră, la care se adaugă două tranşe de prefinanţare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 şi în ianuarie 2022.

sursa foto: Pexels

Comentarii

 1. Nu-s destul de mari pensiile nesimțite, de aia tot recalculați pensiile ? După fiecare reclaculare cele nesimțite cresc cu 2-3000 de lei, cele obișnuite cu 50-200 de lei.

 2. Las’ ca găsesc ei variante de “reforme” cu care să-i aburească pe cei din Comisia Europeana. De la ăştia nu vom vedea veci reforme adevărate.

 3. Mai ce oliticieni bravi avem domnule……,pai cum sa nu ii platim regeste si sa le dam pensii speciale ca doar sunt f.speciali,da speciali fiindca ei fac nimic domnilor……,pardon…..,fac pentru ei si pe ei si arunca pe “noi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *