Claudiu Năsui: Ministerul Proiectelor Europene introduce pe furiș prin Parlament noi creșteri de salarii la stat, în legea PNRR / Finanțele nu se opun propunerii de majorare cu 25% a salariilor din instituție

Carmen Radu apr. 19, 2022 2 comentarii
bani, POCU, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încearcă să strecoare, pe ultima sută de metri, amendamente de creștere a salariilor bugetarilor în legea privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acuză Claudiu Năsui, deputat USR. Potrivit lui, majorări mari sunt la salariile de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Consiliul Concurenței și Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Finanțele se opun unora dintre aceste amendamente, dar nu și celui prin care salariile angajaților din minister implicați în PNRR se majorează cu 25%.

Legea de aprobare a Ordonanței de urgență prin care se implementează PNRR se va supune la vot, astăzi, în Comisia de buget-finanțe, iar membrii comisiei au primit un pachet de 247 de amendamente la acest proiect.

„Pe ultima sută de metri, până la intrarea la votul Comisiei, Guvernul a pus printre ultimele amendamente majorări de salarii pentru mai multe categorii speciale”, afirmă Claudiu Năsui.

Este vorba, mai precis, de o serie de amendamente propuse de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, amendamentul 230 înființează o nouă structură în cadrul Consiliului Concurenței.

„Pentru verificarea în vederea asigurării elaborării și implementării măsurilor de ajutor de stat/minimis din PNRR și alte fonduri europene  precum și a conformității reglementărilor și politicilor prevăzute în PNRR cu regulile din domeniul ajutorului de stat naţionale şi europene, funcţionează în cadrul Consiliului Concurenței o structură de specialitate”, arată amendamentul.

Iar amendamentul 231 dă acestei structuri salarii de lucru cu fonduri europene.

„Personalul de specialitate […] care derulează activități în vederea asigurării conformității reglementărilor, politicilor și măsurilor finanțate din PNRR și alte programe cu finanțare europeană cu regulile naționale şi europene din domeniul ajutorului de stat, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art.17 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat”, arată amendamentul.

Totuși, Ministerul Finanțelor a transmis o adresă prin care consideră necesară reanalizarea amendamentului. Finanțele arată, în adresa privind acest amendament, că nu susțin adoptarea de măsuri care pot conduce la nerespectarea legislației fiscal-bugetare.

Totodată, amendamentul 232 crește salariile la Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

„Personalul de specialitate din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care derulează activități în vederea realizării analizei impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor, în baza nominalizării prin act administrativ emis de conducătorul instituției/în cadrul unei structuri de specialitate, după caz, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art.17 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat”, arată amendamentul propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministerul Finanțelor se opune și acestei modificări, cu motivul că „nu susține adoptarea de măsuri care pot conduce la nerespectarea legislației fiscal-bugetare”.

Iar prin amendamentul 234, cresc salariile la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu 25%, respectiv cu 15%. MIPE propune așadar acordarea, diferențiată în funcție de categoria vizată, a unei majorări salariale anumitor categorii de personal din cadrul Ministerului Finanțelor și MIPE, având în vedere complexitatea și volumul activităților derulate în cadrul PNRR.

„Art. 51  (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor, prevăzut la art. 17 alin. (4) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, care exercită în timpul unei luni, în baza fișei postului, atribuții în procesul de elaborare, avizare, implementare, monitorizare și raportare a măsurilor/reformelor/proiectelor prevăzute în PNRR, precum și de  reprezentare în fața instanțelor naționale în litigiile aferente acestora sau alte atribuții specifice implementării PNRR, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 25%.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, care exercită atribuții, în baza fișei postului, în procesul de elaborare, avizare, implementare, monitorizare și raportare a reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR sau care contribuie la îndeplinirea atribuțiilor specifice în legătură cu PNRR precum și personalul structurii de specialitate prevăzut la art. 4 alin. (1) beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 15%”.

Ministerul Finanțelor nu a venit cu nicio observație la acest amendament.

Ședința comisiei va avea loc astăzi la orele 16:00.

„În ultimii zece ani, diferența de salarii dintre stat și privat a crescut de la 491 de lei pe lună la 2.768 de lei. Politicienii au tot promis restructurarea aparatului bugetar. Dar, de fapt, doar strecoară mereu amendamente pentru creșterea salariilor pentru diferite categorii apropiate de ei, sperând că nu vor fi observate, nici de presă, nici de opoziție. Din păcate, nu putem opri sporurile pentru activul de partid PSD-PNL, dar avem obligația să le arătăm public, ca să vadă românii ce își doresc cel mai mult aceste două partide”, spune Claudiu Năsui, deputat USR, membru al Comisiei de buget-finanțe.

Lista completă de amendamente aduse Plx 42/2022: PLX 42/2022 – Tabel amendamente centralizate – 15 aprilie 2022

Sursa: Facebook/ Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Comentarii

  1. Platim de 5x mai scump ca pt. ‘investitorii straini’ sa fie de 5x mai ieftin … Asta inseamna “Piata Libera” / Privat. Romanul traieste in rate din fasa pana-n groapa, dar poate se prinde pe pat.

    (si asta pt. ce-i al lui…)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *