COP27: Uniunea Europeană încheie un parteneriat strategic cu Kazahstanul privind materiile prime, bateriile și hidrogenul regenerabil

ursula von der leyen, presedinte, comisia europeana, dezbatere, plen, uniunea europeana © European Union 2020 - Source : EP

Președintele Comisiei Europe, Ursula von der Leyen, și Alikhan Smailov, prim-ministrul Kazahstanului, au semnat luni, în Egipt, un memorandum de înțelegere prin care se stabilește un parteneriat între UE și Kazahstan. Acordul are ca scop asigurarea dezvoltării unei aprovizionări sigure și durabile cu materii prime și materiale rafinate. De asemenea, acesta vizează dezvoltarea lanțurilor valorice ale hidrogenului regenerabil și ale bateriilor, pentru a stimula transformarea ecologică și digitală a economiilor ambelor părți.

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime, materiale rafinate și hidrogen regenerabil reprezintă un strat esențial pentru a contribui la construirea unei baze noi și mai curate pentru economiile noastre, în special pe măsură ce ne îndepărtăm de dependența noastră de combustibilii fosili. Acest parteneriat cu Kazahstanul arată angajamentul Europei de a colabora cu țările partenere în ceea ce privește angajamentele noastre comune pentru un viitor mai ecologic și mai rezistent, în conformitate cu Strategia globală de trecere și cu obiectivele Planului REPowerEU. Aș dori să îi mulțumesc prim-ministrului Smailov din Kazahstan pentru eforturile sale și aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea noastră”.

Parteneriatul este axat pe trei domenii de colaborare. Una dintre acestea este o integrare economică și industrială mai strânsă în lanțurile valorice strategice ale materiilor prime, bateriilor și hidrogenului regenerabil prin, printre altele: identificarea de proiecte comune de-a lungul lanțurilor valorice respective, inclusiv reciclarea și atragerea de investiții private; alinierea unor standarde înalte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), modernizarea proceselor și tehnologiilor de minerit și rafinare prin introducerea de noi tehnologii și practici durabile.

Al doilea domeniu este creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare cu materii prime, baterii și hidrogen din surse regenerabile prin, printre altele: îmbunătățirea transparenței și a informațiilor privind măsurile legate de investiții, operațiuni și exporturi relevante pentru domeniul de aplicare al acestui parteneriat.

Cel de-al treilea este o cooperare bilaterală mai strânsă în ceea ce privește consolidarea capacităților, a competențelor și a cercetării și inovării pe teme prin, printre altele: decarbonizarea lanțului valoric al materiilor prime critice, inclusiv prin utilizarea energiei regenerabile și a digitalizării; ecologizarea și durabilitatea proceselor miniere; gestionarea deșeurilor minerale industriale și extragerea de materii prime critice din acestea.

UE și Kazahstan s-au angajat să elaboreze o foaie de parcurs pentru 2023-2024, cu acțiuni comune concrete convenite în termen de șase luni de la semnarea parteneriatului. Aceste acțiuni urmează să fie realizate în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante din domeniul industrial și financiar din statele membre ale UE și din Kazahstan.

Lanțurile valorice ale materiilor prime, bateriilor și hidrogenului regenerabil sunt esențiale pentru tranziția ecologică și digitală. Materiile prime critice sunt esențiale pentru implementarea unor tehnologii precum turbinele eoliene (cu magneți de pământuri rare), bateriile (litiu și cobalt) și semiconductorii (polisiliciu). În mod similar, bateriile sunt esențiale pentru tranziția energetică a UE și trecerea la transporturi cu emisii zero, în timp ce tehnologia hidrogenului regenerabil sprijină decarbonizarea sectoarelor greu de redus și a industriilor energofage.

UE trebuie să asigure o aprovizionare durabilă cu materii prime, în special cu materii prime critice, ca o condiție prealabilă esențială pentru realizarea obiectivelor privind energia ecologică și curată. În cadrul Planului de acțiune privind materiile prime critice, Comisia a început deja să lucreze pentru a crea parteneriate cu țările terțe bogate în resurse, utilizând toate instrumentele de politică externă și respectând obligațiile sale internaționale.

Comisia a adoptat deja două parteneriate strategice privind materiile prime cu Canada (iunie 2021) și Ucraina (iulie 2021). Parteneriatele permit ambelor părți să avanseze comerțul și investițiile într-un lanț valoric sigur, durabil și rezistent al materiilor prime, care este esențial pentru a realiza tranziția către economii neutre din punct de vedere climatic și digitalizate. Punerea în aplicare a parteneriatului cu Ucraina, întreruptă parțial din cauza invaziei rusești în această țară, va fi reluată în timpul Săptămânii UE a materiilor prime 2022.

© European Union 2020 - Source : EP

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *