DOCUMENT Statul angajează consultant pentru schimbarea strategiei pentru Portul Constanța – armonizare cu directivele UE, „verde”, digitalizare

Portul Constanța - imagine oficiala

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța cumpără servicii de consultanță pentru revizuirea Master Plan-ului ce ghidează strategia de dezvoltare a portului, care va trebui să urmeze noi direcții.

Potrivit contractului scos la licitație în SICAP, firma care va fi câștigătoare va trebui să refacă strategia pentru Constanța incluzând obligatoriu următoarele lucruri: Lista proiectelor de investiții pe termen scurt, mediu și lung.

Suplimentar conține capitole obligatorii: strategie de digitalizare, strategie de protecție a mediului/privind dezvoltarea Portului Constanța (Zonele Sud, Nord și Midia și inclusiv Portul Mangalia), ca un port verde în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și strategiei energetice a Portului Constanța (cu detalierea inclusiv a utilizării combustibililor altenativi), precum și un capitol care să prezinte sinergia dintre strategia dezvoltarea unei politici de protecție a mediului în contextul operațiunilor portuare.

„Master Plan al Portului Constanța revizuit pentru perioada 2021·2040 (având integrate Indicațiile din Avizul de Mediu rezultat în urma Evaluării Strategiei de Mediu). Raport privind măsuri de armonizare a activităților din Portul Constanța cu legislatia în vigoare, cu regulamentele naționale, europene și lnternaționale in vigoare, politica și directivele Comisiei Europene și a lnstituțiilor acesteia cu aplicabilitate în Portul Constanța”, este o cerință expresă în Caietul de Sarcini.

Contractul are o valoare maximală de 2,5 milioane lei, fonduri din surse proprii, revizuirea Master Plan-ului trebuie să vină în cel mult 8 luni de la acordarea contractului, dar CNAPMC face mențiunea că trebuie făcută „în cel mai scurt timp posibil”.

Punctajul licitației acordă 34% pentru prețul ofertei, 30% pentru metodologie și organizare și 36% pentru experiența specialiștilor de proiect. Ofertele trebuie depuse într-o lună, până în 9 iulie.

Direcțiile către se îndreaptă Portul

Având în vedere importanța Portului Constanța pentru economia românească, dar și controversele pe care, de-a lungul anilor le-a stârnit, cu privire la o eventuală condiționare a accesului țării noastre la spațiul Schengen de o vânzare a lui, vom publica integral cerințele noului Master Plan, prin intermediul căruia statul român, ca membru UE, va gestiona dezvoltarea acestui obiectiv:

„Consultantul va trebui să elaboreze și să înainteze următoarele livrabile, pornind de la rezultatele Master Planului Portului Constanța finalizat în 2016, coroborate și cu noile tendințe în domeniul investițiilor durabile:

 1. Raport preliminar
 2. Raport de evaluare a modului de Implementare a prevederilor documentației anterioare (Master Plan al Portului Constanța 2014-2040)
 3. Raport analiză diagnostic privind situația existentă care conține și Analiza de specialitate prin care se constată măsura în care reglementările existente, lista de investiții nu mai corespunde cu tendințele de dezvoltare, măsura în care contrazic sau nu sunt conforme cu prevederile directivelor, regulamentelor, actelor normative cu impact în strategia de dezvoltare a Portului Constanța intrate în vigoare dupa aprobarea Master Planului Portului Constanța 2014-2040, noile trenduri ale dezvoltării porturilor maritime etc. și se va prezenta planul actualizării/revizuirii Master Planului Portului Constanța, care va conține cel puțin livrabilele menționate în prezenta lista de rapoarte.
 4. Actualizarea previzionării cererii/studillor de trafic și a capacităților potențiale a danelor pentru Portul Constanța zonele Nord, Sud și Midia, precum și Portul Mangalia.
 5. Revizuire planuri alternative, inclusiv actualizare Analiza cost-beneficiu, care să abordeze proiectele și măsurile propuse într-o manieră care să reliefeze sinergille/corelările dintre activități și care să conducă la dezvoltarea Integrată și eficientă a Portului. Va fi de asemenea tratată și sistematizarea parcelelor neînchiriate din porturile administrate: recomandări privind potențialele activităti ce ar putea fi desfășurate de viitorii chiriași propuneri privind condițiile urbanistice care ar trebui respectate (regim înălțime, culoar utilități, retrageri față de căile de circulație etc.)
 6. Evaluarea strategică de mediu (ESM): Studii/rapoarte/avize de mediu
 7. Strategia de dezvoltare revizuită a Portului Constanța. Lista proiectelor de investiții pe termen scurt, mediu și lung. Suplimentar conține capitole obligatorii: strategie de digitalizare, strategie de protecție a mediului/privind dezvoltarea Portului Constanța (Zonele Sud, Nord și Midia și inclusiv Portul Mangalia), ca un port verde în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și strategiei energetice a Portului Constanța (cu detalierea inclusiv a utilizării combustibililor altenativi), precum și un capitol care să prezinte sinergia dintre strategia de dezvoltare a unei politici de protecție a mediului în contextul operațiunilor portuare, care să aibă în vedere atât contextul existent în prezent cât și dezvoltările preconizate pentru următorii 5-10 ani. Acest Iivrabil va conține și un plan de activități împărțite pentru următorii 5 ani în care vor fi evidențiate: obiectivele, durata etapelor necesare pentru atingerea obiectivelor și resursele care vor fi implicate.
 8. Master Plan al Portului Constanța revizult pentru perioada 2021·2040 (având Integrate Indicațiile din Avizul de Mediu rezultat în urma Evaluării Strategiei de Mediu)
 9. Raport privind măsuri de armonizare a activităților din Portul Constanța cu legislația în vigoare, cu regulamentele naționale, europene și lnternaționale în vigoare, politica și directivele Comisiei Europene și a lnstituțiilor acesteia cu aplicabilitate in Portul Constanța.
 10. Rezumatul/volum de sinteză – Master Planului Portului Constanța
 11. Documentația de notificare a Comisiei Europene privind proiectele de dezvoltare a Portului Constanța până în anul 2040 privind intensitatea ajutorului de stat. Suplimentar față de aceste documente Consultantul va pregăti și: – Rapoarte ad-hoc – întocmite la cererea Autorității Contractante, Consultantul va pregăti raportul suplimentar în cauză in cel mai scurt timp posibil.”

În toamna anului, trecut, ACNAPM  anunțat lansarea celui mai mare proiect de investiții de după Revoluție care presupune crearea de infrastructură nouă pentru terminale în zona de sud a portului. „Dezvoltarea Molurilor III S şi IV S va deschide noi oportunităţi şi va genera un impact economic

important prin extinderea Portului Constanţa cu noi suprafeţe de teren unde se vor dezvolta terminale specializate, centre logistice şi de producţie, proiectul, a cărui perioadă de execuţie este estimată la patru ani, are o valoare de 500 milioane euro, fiind finanţat din fonduri europene”, se arăta în comunicatul CNAPM Constanţa făcut cu ocazia lansarii Studiului de Fezabilitate pentru acest proiect. Conform strategiei de dezvoltare, amenajarea celor două noi moluri în zona de sud a Portului Constanţa se face prin câştigarea din mare a noi suprafeţe de teren.

Portul Constanța este situat pe coasta vestică a Mării Negre, la 179 nM de Strâmtoarea Bosfor și la 85 nM de Brațul Sulina, prin care Dunărea se varsă în mare. Acoperă o suprafață totală de 3.926 ha, din care 1.313 ha uscat și 2.613 ha apă. Portul Constanța este deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaționale. Lungimea totală a cheurilor este de 32 km, iar adâncimile variază între 7 și 19 m.

Aceste caracteristici sunt comparabile cu cele oferite de catre cele mai importante porturi europene și internaționale, permițând accesul tancurilor cu capacitatea de 165.000 dwt. și a vrachierelor cu capacitatea de 220.000 dwt.

Foto: Portul Constanța - imagine oficiala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *