EXCLUSIV Draftul noii legi a pensiilor, cu recomandări de la Comisia Europeană – ce schimbări aduce – DOCUMENT

batrani pensie azil sursa foto: Pixabay

Noua lege a pensiilor se bazează mai puternic pe principiul contributivității: indexarea pensiei se va face anual, de la 1 ianuarie, dar creșterea va depinde de procentul de creștere a veniturilor la bugetul de asigurări, în timp ce stagiile de cotizare vor fi și ele condiționate de un stagiu de cotizare contributiv, conform celui mai recent draft de lege, din 31 octombrie, obținut în exclusivitate de Economedia, care include și recomandările Comisiei Europene. Noua lege reintroduce un comision plătit de administratorii de fonduri de pensii private. O altă modificare vizează amânarea egalizării vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților. Proiectul de lege urmează să fie discutat marți în coaliția de guvernare.

Principalele principii și schimbări, pe scurt:

 • Calculul pensiei = valoarea punctului de referință x număr total de puncte
 • În anul 2024, valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8% și este de 2.032 lei.
 • Punctul de referință va fi de 81 lei la intrarea în vigoare a legii (valoarea punctului de pensie – 2.032 lei, împărțit la stagiul de cotizare – 25 ani = circa 81)
 • Peste stagiul de cotizare de 25 de ani, se vor adăuga puncte, pentru a stimula prelungirea vieții profesionale
 • Indexarea pensiilor se va face cu rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut, pentru anul calendaristic anterior
 • Majorarea pensiilor se va face anual, în luna ianuarie.
 • Majorarea pensiilor va fi corelată cu creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale sau cu rata inflației (se va alege procentul mai avantajos) – recomandare de la Comisia Europeană
 • Indemnizația specială se majorează cu același mecanism de indexare a pensiilor publice
 • Stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare vor fi condiționate de un stagiu de cotizare contributiv – recomandare de la Comisia Europeană
 • Stagiul minim de cotizare se va majora în funcție de evoluția speranței de viață din România
 • Se amână până în 2035 egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților
 • Se diminuează o penalizare pentru pensionare anticipată
 • Se elimină anumite meserii de la condițiile speciale de pensionare și se reduc anumite beneficii
 • Noutăți la cumpărarea vechimii
 • Revine un comision plătit de administratorii de fonduri de pensii private
 • Noua lege intră în vigoare la 1 septembrie 2024. Ca excepție, articolul care prevede majorarea pensiilor în 2024 și valoarea punctului de pensie în 2024 intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Iată principalele schimbări și noutăți din noua lege a pensiilor, pe larg:

Punctul de pensie se majorează cu 13,8% în 2024

În anul 2024 valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8% și este de 2.032 lei.

Calculul pensiei

La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este 81 lei.

Valoarea punctului de referință reprezintă reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25. (2.032 împărțit la 25 = circa 81, în 2024).

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Calculul pensiei va avea în vedere atât venitul la care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale, cât și vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul României.

Puncte în plus pentru a stimula angajații să nu iasă la pensie, după 25 de ani de contribuție

La calculul numărului total de puncte se va adăuga un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare de 25 de ani, si anume:

 • a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;
 • b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;
 • c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie.

Aceste puncte reprezintă stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.

Principii – noutăți la contributivitate 

Legea va fi bazată pe cele mai multe principii, printre care cele mai importante: contributivitate, stabilitate, solidaritate, egalitate.

Cu toate acestea, principiul contributivității va fi consolidat prin condiționarea stagiului minim și complet de cotizare de vechimea realizată efectiv.

În plus, stagiul de cotizare realizat peste 25 de ani contributivi va fi ajustat cu un număr suplimentar de puncte pentru vechime.

Majorarea pensiilor va fi corelată cu creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale

Majorarea pensiilor se va face anual, în luna ianuarie.

Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Începând cu anul 2025 procentul de majorare a pensiilor nu poate fi mai mare decât procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din anul precedent, situație în care se acordă procentul cel mai avantajos.

În luna iunie a fiecărui an, Consiliul Fiscal va întocmi un raport referitor la respectarea regulilor de majorare a valorii punctului de referință, precum și eventualele abateri de la regula de majorare și impactul financiar determinat de acestea.

În situația constatării de abateri, Guvernul va lua măsuri corective pentru a compensa impactul fiscal, în valoare actualizată netă, generat de majorările ad-hoc ale punctului de pensie.

Începând cu anul 2027 și periodic, din 3 în 3 ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport privind evoluția cheltuielilor cu pensiile publice în funcție de proiecțiile Ageing Working Group (AWG). În situația constatării depășirii cheltuielilor cu pensiile publice comparativ cu referința stabilită de experții independenți, luată în considerare la momentul adoptării prezentei legi, Guvernul va lua măsuri de reducere a cheltuielilor cu pensiile, astfel încât acestea să revină la referința stabilită, exprimată ca procent în PIB.

Indemnizația specială se majorează cu același mecanism de indexare a pensiilor publice

Indemnizația minima socială are valoarea de 1.125 lei, în prezent, și se plătește către 1.142.063 pensionari cu venituri mai mici decat valoarea indemnizației sociale.

Începând cu data intrării în vigoare a noii legi privind sistemul public de pensii, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari va fi majorat anual cu același mecanism de indexare al pensiilor publice.

Stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare vor fi condiționate de un stagiu de cotizare contributiv

Pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă vor fi necesari minim 15 ani de stagii de cotizare contributivi.

„Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5”, arată proiectul de lege.

La calculul vechimii minime de 15 ani nu vor fi avute în vedere perioadele asimilate (facultate, armată), sporul de grupă (de 4 luni sau 6 luni la an), perioadele necontributive (de tipul: șomaj, anterior datei de 01 aprilie 2001, perioadă recunoscută în baza DL 118/1990 – deținuti politici, etc.). Excepție o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.

Aceeași condiție (de vechime contributivă) va fi valabilă și pentru persoanele care vor accesa o pensie anticipată, în condițiile impuse prin noul proiect de lege (de minim 35 de ani contributivi – fie că vorbim de pensionare anticipată ca și categorie de pensie sau pensionare anticipată pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, pentru condiții superioare de muncă).

Persoanele care au realizat 5 ani vechime peste 35 de ani contributivi vor putea ieși la limita de vârstă și cu 5 ani mai devreme.

Se diminuează o penalizare pentru pensionare anticipată

Accesul la pensia anticipată este condiționat de realizarea unui stagiu minim de 35 ani contributiv. Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare prevăzută de lege.

Penalizarea maximă se reduce la 24%, față de penalizarea maxima de 30% prevăzută de legislația în vigoare.

Diminuarea penalizării vine ca urmare a condiționării unui stagiu minim contributiv de 35 de ani. În vechimea necesară deschiderii unui drept de pensie anticipată nu se vor avea în vedere perioade necontributive gen: șomaj, spor grupă, etc.

Stagiul minim de cotizare se va majora în funcție de evoluția speranței de viață din România

Începând cu data finalizării eșalonării prevăzute în anexa 5 la lege, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege sunt majorate în funcție de evoluția speranței de viață din România, la un interval de maxim 3 ani.

În situația în care se constată o evoluție pozitivă a speranței de viață, Guvernul va lua măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață.

În situația în care creșterea stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, Guvernul nu va modifica stagiul minim de cotizare.

Odată cu publicarea proiecțiilor Ageing Working Group (AWG), la fiecare 3 ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport prin care va verifica dacă stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și vârsta standard de pensionare au fost modificate în funcție de evoluția speranței de viață. Raportul va fi publicat pe site-ul Consiliului Fiscal. În situația în care sunt identificate abateri de la majorarea stagiului minim în funcție de speranța de viață, Guvernul este obligat să majoreze stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și vârsta standard de pensionare.

Această prevedere a fost introdusă pentru a respecta criteriile din jalonul asumat de România prin PNRR referitor la întărirea principiului contributivității la sistemul public de pensii și reducerea posibilității de pensionare mai rapidă.

Se amână până în 2035 egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților

În prezent atingerea vârstei standard de pensionare la femei de 63 de ani se face eșalonat, până în 2030. Draftul noii legi propune eșalonarea vârstei conform criteriilor din jalonul din PNRR până în anul 2035.

Sporurile nepermanente contributive vor fi calculate la pensie

În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, când vor fi recalculate pensiile, trebuie luate în calcul toate veniturile și sporurile pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale: acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc.. În situația în care din diverse motive nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverințe, la calculul punctajelor se utilizează ca și în prezent salariile din carnetul de muncă și sporurile permanente.

„În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile prevăzute la art. 144 alin.(1), se recalculează din oficiu, prin valorificarea din adeverințele, care îndeplinesc condițiile de valabilitate şi legalitate, prevăzute la art.4 alin. (1) și art.5 alin. (1) din Ordinul MMPS nr. 487/2021, a sporurilor/veniturilor nepermanente sau a veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia de asigurări sociale de stat, nevalorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată” – prevederea din noua lege.

Reducerea vârstei de pensionare pentru femei se va aplica și dacă au adoptat copii

În prezent, femeile care au născut mai mulți copii până la vârsta de 16 ani puteau beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Draftul noii legi propune reducerea vârstei de pensionare şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 14 ani.

Cumpărarea vechimii

Cumpărarea de vechime pentru oricare șase ani din perioada necontributivă se va face în baza unui contract de asigurare voluntar.

Noua lege a pensiilor va prevede un capitol pentru cumpărarea de vechime și nu va mai fi nevoie de alte acte normative cu termen limitat de aplicare.

Valorificarea perioadei de vechime, cumpărată în baza contractului de asigurare, se va face doar la deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.

Se va putea face plata în rate și se ia in calcul plata parțială.

Se redefinesc gradele de invaliditate

Draful noii legi redefinește gradele de invaliditate în funcție de deficiența funcțională a persoanei (grav, accentuat sau mediu). Pentru oricare dintre gradele de invaliditate în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.

În raport cu gradul de afectare a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată de deficiența funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută;
b) de gradul II, caracterizată de deficiența funcțională accentuată și capacitate de autoservire păstrată parțial;
c) de gradul III, caracterizată de deficiența funcțională medie și capacitatea de autoservire păstrată;

Pentru oricare dintre gradele de invaliditate, în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.

Condițiile speciale: Se elimină jongleorii, cascadorii, se diminuează mai multe bonusuri

În prezent, persoanele care realizează vechime în condiții speciale sau deosebite de muncă beneficiază la pensie de mai multe bonusuri, precum:

 1. Reducerea vârstei standard de pensionare cu maxim 13 ani/ respectiv 10 ani;
 2. Majorarea punctajelor lunare pentru anii lucrați în aceste condiții de 50%, respectiv 25%; (lucru care a crescut artificial valoarea pensiei)
 3. Spor de grupă care constituie vechime, deși nu este contributivă; (lucru care a crescut artificial vechimea realizată)
 4. Stagiu complet de cotizare mai mic de 15 ani, 17 ani, (zonele de radiații I și II), 20 ani pentru mineri, 25 ani pentru cei care au lucrat în condiții speciale, etc.. (lucruri care au determinat cuantumuri mai mari ale pensiilor)
 5. O parte dintre aceste persoane au primit și un indice de corectie (lucru care a majorat artificial valoarea pensiei)

Draftul noii legi propune diminuarea reducerilor din vârsta standard cu 3 ani, atât pentru vechimea realizată în condițiile deosebite de muncă, cât și pentru vechimea realizată condiții speciale de muncă. De exemplu: reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitățile desfășurate în condițiile speciale de 13 ani se diminuează la maxim 10 ani, iar reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitățile desfășurate în condițiile deosebite de 10 ani se diminuează la maxim 7 ani.

Se diminuează majorarea suplimentară acordată pentru perioadele realizate în condiții superioare de muncă, în vederea întăririi principiului contributivității. Propunerea are în vedere echitatea dintre persoanele care lucrează în condiții deosebite/speciale de muncă. Majorarea acordată va trebui să fie în raport de anii de muncă realizați în conditii de muncă superioare și nu influentați de veniturile încasate pentru care s-au reținut contribuțiile de asigurări sociale. Dacă în prezent se acordă o majorare de 25% sau 50% pentru fiecare punctaj lunar realizat de persoana care a lucrat în condiții deosebite/speciale de muncă, propunerea vizează acordarea unui nr. de puncte fix, de respectiv 0,25 pct si 0,50 pct, pentru fiecare an realizat în condiții superioare de muncă.

Prin proiect locurile de muncă pentru care s-au obținut avize de încadrare în condiţii deosebite și a căror valabilitate a fost prelungită potrivit legislației anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se mențin în conditii deosebite de muncă potrivit legii, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă, dar nu mai târziu de 01 ianuarie 2035. Pentru locurile de muncă prevăzute în proiect la lit. d), f)-l) se mențin în condiții speciale de muncă până la data de 01 ianuarie 2035.

S-a revizuit anexa 4 din proiect in sensul eliminării unor funcții. În prezent sunt 10 funcții, iar după revizuire au rămas doar 4 funcții. S-a propus eliminarea jongleorilor, clovnilor, cascadorilor, dansatorilor, călăreților de circ, dresor de animale.

S-a revizuit anexa 3 care cuprinde lista unităților cu activități încadrate în condiții speciale. Din 147 de unități au rămas 48 de unități. Reducerea listei a avut în vedere acele unități care au trecut succesiv prin două evaluări și nu au mai primit aviz, desființarea unor unități și faptul că unele dintre acestea nu au mai depus declarații în condiții speciale.

Persoanele care lucreaza în condiții de handicap grav sau accentuat, vor primi o majorare cu un nr. de puncte fix de 0,5 pct si 0,25 pct pentru fiecare an realizat în condițiile enumerate mai sus.

Revine un comision plătit de administratorii de fonduri de pensii private

Draful noii legi a pensiilor reintroduce comisionul achitat Casei Național de Pensii de către administratorii fondurilor de pensii administrate privat pentru operațiunile administrative și financiare.

Comisionul reprezintă o cotă procentuală de 0,1% aplicată lunar asupra sumei totale ce face obiectul operațiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat.

Intrare în vigoare

Prezenta lege per ansamblu intră în vigoare la data de 1 septembrie 2024. Un singur articol intră în vigoare la 1 ianuarie 2024. Acesta prevede că valoarea punctului de referință este 81 lei și că în anul 2024 valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8 % și este de 2.032 lei.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu noua valoare a punctului de referință, cu excepția pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.153.

În cazul în care după recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos.

sursa foto: Pixabay

Comentarii

 1. Cresterea procentuala a tuturor pensiilor nu face altceva decat sa mareasca decalajul si asa urias intre pensii . Cei cu venituri deja mari vor avea pensia ( sau cumulul lor ) si mai mare fata de amarati .Si nu vad sa se rezolve nici problema eterna a pensiilor diferite pentru persoane care au efectuat aceeasi munca avand aceeasi pregatire dar care au iesit la pensie in ani diferiti . Este doar o alta bataie de joc fata de pensionarii nespeciali .

 2. ” în care după recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se păstrează cuantumul avantajos.”
  Daca intra in vigoare acest paragraf din lege, atunci cum se vor elimina inegalitatile, daca celui cu pensia mare nu i se va corecta Vallarta pensiei la valoarea recalculata dupa noua formula, cea corecta ptr toti?

 3. Înțeleg că numărul de puncte pe care îl ai în prezent se va modifica prin noua lege datorita modificărilor în evaluare celor cu grupe de munca și considerarea facultății drept perioada necontributiva.O sa fie un vacarm

  • Mda. Asa cred si eu. Daca legea “va intra in vigoare per ansamblu” din septembrie 2024 (norme de aplicare, soft, etc) si pana atunci sunt alegeri (nu stiu cand sunt parlamentarele) va rezulta alta componenta a Parlamentului, vom avea un alt guvern care- dupa buna traditie politica romaneasca- va dori sa schimbe tot “pe ici pe colo, in punctele esentiale”. Dar unii se vor lauda si cu o lege noua, si cu cererea pentru pilonul IV din PNRR, si cu eliminarea inechitatilor, si cu… cate si mai cate!

 4. Da…misto. Deci pt speciali se poate “dea cum inainte ” tot ce se aplica dar pt noi, nu se poate. Adica anii mei de facultate plus armata vor fi egali cu zero desi in acel moment legea ma asigura ca ei vor conta peste zeci de ani cand voi iesi la pensie. Asta nu e dreptate. Acei oameni care au gandit asta merita MOARTEA! Asta e cuvantul. Daca as putea as pleca din aceasta tara corupta si de rahat dar nu pot, sant prea batran si mai am cativa ani pana la pensie ca varsta, plus am avut si un cancr recent care m-a lasat aproape invalid si nimeni nu te angajeaza cand esti batran si ai probleme de sanatate serioase… Scuip pe tara asta si pe acesti oameni care ma condamna pe nedrept…

 5. C
  um ramane cu pensionarea anticipata cu drept de munca? Cu indeplinirea conditiilor de pensionare anticipata, fara penalizare, evident…….de asta cine, ce mai stie?

 6. Cum ramane cu pensionarea anticipata cu drept de munca? Cu indeplinirea conditiilor de pensionare anticipata, fara penalizare, evident…….de asta cine, ce mai stie?

 7. De ce nu se da o lege sa abroge toate legile speciale?
  De ce nu sa aplicat legea organică 127/2019 care a fost promulgată de președintele României? Pentru mulțime nu se poate dar, pentru cei speciali se poate și retrospectiv?

 8. Am inteles din proiect ca pentru stagiul minim de cotizare(15ani) nu se ia in calcul ,armata ,facultatea , somajul si sporul de grupa de munca . Intrebare: Facultatea,armata si sporul de grupa se iau in calcul pentru acordarea punctelor bonus pentru depasirea stagiului de 25 dse ani?

 9. Se vor lua in calcul veniturile brute inscrise in adeverinele depuse la casele de pensii impreuna cu cartea de munca la data solicitarii pensionarii?
  In decizia primita sunt facute mentiuni ca nu au fost luate la calculul punctajelor lunare.
  Se va tine cont de sporurile de vechime inscrise in cartile de munca sau in adeverintele emise de angajator?
  Va multumesc celor care pot sa dea raspunsuri la aceste intrebari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *