Guvernul continuă să aloce bani din fondul de rezervă: 3,5 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății/ Se direcționează bani înspre Ministerul Agriculturii, la Ministerul Investițiilor, la CSM sau INS

bani, euro, seif

În lipsa unei rectificări bugetare, Guvernul continuă să facă transferuri și să acopere cheltuieli urgente prin fondul de rezervă. Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2023 din Fondul de rezervă  cu suma de 3,5 miliarde de lei. Se direcționează bani din fondul de rezervă și pentru pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a CSM, pentru asistență socială sau pentru INS. Guvernul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu  400 milioane lei pentru onorarea cererilor de plată/rambursare. O serie de astfel de inițiative s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern de azi.

Guvernul a aprobat o hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, atât la credite de angajament, cât și credite bugetare, cu suma de 3.500.000 mii lei, la capitolul 56.01 ”Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, din care 3.058.312 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu materiale şi prestări de servicii cu caracter medical și 441.688 mii lei pentru finanțarea influențelor salariale de care beneficiază personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale aflate
în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în luna decembrie 2023.”

Alte proiecte de pe ordinea de zi a guvernului vizând fondul de rezervă:

Se alocă sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  pe anul 2023 cu 150 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Fondurile se alocă pentru asigurarea în integralitate a cofinanțării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente PNDR 2014-2020 finanțat din FEADR.

Se alocă sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  pe anul 2023 cu suma de 99,51 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Fondurile se alocă pentru plata unor drepturi salariale ale personalului aparatului propriu și instituțiilor subordonate aferente lunii noiembrie.

Guvernul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu  400 milioane lei pentru onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiarii POR și POIM, pentru acoperirea parţială a sumelor indisponibile la momentul actual. Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

Se suplimentează bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin alocarea sumei de 8,1 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata drepturilor salariale curente, chirii, diurne, transport ale personalului din cadrul CSM și Inspecției Judiciare și a plății membrilor comisiilor de la concursurile organizate de CSM, respectiv a sumei de 3 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata drepturilor salariale curente, chirii, diurne, transport ale personalului Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale Grefieri și a sumelor pentru plata cu ora a formatorilor colaboratori, care au desfășurat activități în cadrul procesului de formare inițială în perioada octombrie – noiembrie 2023.

S-a aprobat alocarea unor sume din Fondul de rezervă și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Guvernul a majorat bugetul Ministerului Transporturilor cu 170 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,  pentru plata obligațiilor  Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R–S.A. către bugetul general consolidat și pentru asigurarea cheltuielilor necesare întreținerii și funcționarii/exploatării infrastructurii feroviare publice.

S-a aprobat și o HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap

Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2023 cu suma de 95 milioane lei credite de angajament, respectiv 95 milioane lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Fondurile se alocă pentru plata pensiilor, ajutoarelor și indemnizațiilor pentru pensionari pentru luna decembrie 2023.

S-a aprobat suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Institutul Național de Statistică

A fost pe lista ședinței de azi și o HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru asigurarea cheltuielilor cu chiria

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 1,58 miliarde lei din Fondul de rezervă pentru plata unor cheltuieli curente și de capital și pentru continuitatea derulării unor programe de investiții din 3.044 de unități administrativ-teritoriale.

Guvernul a împărțit din Fondul de rezervă aproape 25 miliarde lei, în acest an, 6-7 ori mai mult decât în anii trecuți

Guvernul a alocat din fondul de rezervă aproape 25 miliarde lei în acest an, în contextul în care a decis să nu facă o rectificare bugetară, potrivit datelor analizate de Economedia și publicate în urmă cu câteva zile. Spre comparație, în anii trecuți, în care au fost făcute rectificări bugetare, alocările din fondul de rezervă au fost considerabil mai mici, de 4,6 miliarde lei în 2021 și 3,6 miliarde lei în 2022. Astfel, sumele alocate anul acesta sunt deja de 6-7 ori mai mari decât cele alocate anii trecuți, în contextul în care mai este încă o lună până la finalul anului și nu este clar dacă va exista în cele din urmă o rectificare bugetară.

În mod normal, pe parcursul anului erau făcute una-două rectificări bugetare. Rectificările bugetare sunt importante pentru redistribuirea banilor de la un minister la altul sau de la un capitol de cheltuieli la altul, în cazul în care anumite ministere nu au performat și nu au reușit să cheltuie banii, în timp ce altele au depășit programul de cheltuieli, au finalizat mai repede anumite proiecte sau ele s-au dovedit a fi mai scumpe. Rectificarea era, totodată, verificată de instituții și autorități independente, precum Banca Națională sau Consiliul Fiscal.

Acum, în lipsa unei rectificări, Guvernul face transferuri și acoperi cheltuieli urgente prin fondul de rezervă.

sursa foto: Pexels.com

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *