Ministerul Economiei spune că prin schema pentru industria prelucrătoare se susțin investițiile în noi companii de producție: „Ajutorul de stat este acordat pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice”

bani sute lei Sursa Foto: Facebook/ Chernitskaya Yulia

Ministerul Economiei transmite că, prin schema pentru industria prelucrătoare, se susțin investițiile în noi companii de producție, iar ajutorul de stat este acordat pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, potrivit unui comunicat de presă. Această declarație vine în urma faptului că Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), organizație ce reprezintă firme cu capital românesc care desfășoară activități de producție, a atras atenția că Ministerul Economiei a gestionat în mod defectuos acordarea de ajutoare de stat prin schema de finanțare a industriei prelucrătoare prin acordarea lor către „firme de apartament” și spune că acest lucru „duce la pierderea încrederii în capacitatea ministerelor de a gestiona fonduri din bani publici”.

„Precizăm că AOAR nu a făcut niciun demers în etapa de consultare, ci a comunicat doar disponibilitatea de a participa la sesiunile de evaluare a dosarelor, însă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 doar Ministerul Economiei, în calitate de inițiator și furnizor al ajutorului de stat se ocupă de selecția și evaluarea cererilor de finanțare. Sunt considerate eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile salariale estimate care rezultă din crearea de noi locuri de muncă, calculate pe o perioadă de doi ani. De altfel, conform Ghidului solicitantului, până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect”, transmite Ministerul Economiei.

Ministerul transmite că numărul angajaților sau dimensiunea cifrei de afaceri analizate punctual, la momentul licitației, reprezintă doar elemente care definesc startul evaluării dosarelor, dar relevant este angajamentul propriu asumat pentru investiția ce urmează să fie realizată.

„Schema de ajutor de stat s-a bucurat de un foarte mare interes din partea industriei. Au fost depuse 97 de cereri de finanțare și nu 81, cum eronat enunță AOAR. Toate cererile de finanțare au intrat în aceeași grilă de evaluare, fiind analizate în mod obiectiv, exact așa cum impune legea pentru a asigura corectitudinea deplină a selecției. Cele 8 companii câștigătoare au asumat investiții proprii totale de 2,1 miliarde de lei, adică de peste 430 de milioane de euro. Pentru realizarea acestor investiții statul asigură, în plus, sub forma grantului pentru industria prelucrătoare, încă 984 de milioane de lei”, transmite instituția.

Ministerul transmite că statul român nu acordă acest ajutor de stat decât pe măsura realizării efective a investiției. Mai mult, potrivit Ghidului solicitantului, cheltuielile solicitate în cadrul cererilor de plată trebuie să fie susținute de documente justificative care să dovedească faptul că acele cheltuieli au fost angajate și plătite  în caz contrar acestea nu se decontează.

„Ministerul Economiei, în calitate de furnizor al ajutorului de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la fața locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create, veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și achitarea costurilor eligibile aferente locurilor de muncă nou create”.

Ministerul spune că schema de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare este menită structural să aducă noi investiții pentru dezvoltarea economiei naționale.

Sursa Foto: Facebook/ Chernitskaya Yulia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *