Ministerul Energiei a lansat în consultare publică schema de ajutor de stat pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile pentru autoconsum

Redacția oct. 12, 2022 0 comentarii
eoliene panouri solare EDP Renewables

Ministerul Energiei a lansat în consultare publică schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Este vorba de procedură de ofertare concurențială/ apelului de proiecte, menționează ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vor fi finanțate proiecte care au obiectiv:
a) realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
b) realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
c) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro;
d) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală;
e) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă;
f) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz;

Pentru proiectele de tip A vor putea depune proiecte societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România – pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială;

Pentru proiectele de tip A, proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat (promovate de entități de tip Societăți/ Regii autonome), valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Pentru proiectele de tip B pot depune proiecteuUnitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte. Pentru proiectele de tip B, proiecte care nu intră sub incidența ajutorului de stat (promovate de entități din sectorul public) valoarea maximă a grantului care poate fi acordat în temeiul prezentului Ghid specific este de 20 milioane euro pe proiect de investiții.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

Sursa foto: edpr.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *