Noile plafoane de preț la energie de la 1 ianuarie 2023

Redacția nov. 22, 2022 2 comentarii
facturi bani energie

Noile plafoane de preț la energie ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 vor fi stabilite, marți, în Parlament. UPDATE Comisiile reunite de Industrii și Politică Economică ale Camerei Deputaților au adoptat marți raportul pe fond cu amendamente la proiectul legii de aprobare a OUG nr. 119/2022 privind plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Forma convenită urmează să fie votată în plenul Camerei Deputaților.

Majoritatea amendamentelor trecute sunt cele ale PSD, PNL, UDMR și minorități, fiind amendamentele agreate de către coaliție, în timp ce majoritatea celorlalte amendamente au fost respinse.

Noile praguri

De exemplu, a fost propus și adoptat un amendament PSD prin care beneficiază de prețul plafonat de 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv, următorii clienți:

1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv

2. clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

3. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

Prețul va fi plafonat la maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de catre clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins intre 100,01 si 255 kWh; Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300  KWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus iar in  cazul in care consumul depaseste 300/KWh luna intreg consumul se factureaza la pretul de 1,3 lei/kWh;

Prețul va fi plafonat la maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;

3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

4. Autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Prețul va fi plafonat la maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit.d), precum şi pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus.

Prețul va fi plafonat la maxim 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici si noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-e).

Supraimpozitare și pentru contractele de hedging

Un amendament PSD arată că și entitățile cu care producătorii de energie electrică încheie contracte de hedging vor fi supraimpozitate.

„Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, precum si partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică”, arată amendamentul PSD+PNL+UDMR.

Furnizor de ultimă instanță dedicat pentru CET-urile care rămân fără gaze

Tot PSD+PNL+UDMR au venit cu un amendament care stabilește că ANRE numește, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023, un furnizor de ultimă instanță pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28000 MWh ale fiecărui producător de energie termica ajuns în situația de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanță numit are obligația ca în perioada ianuarie – martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE.

Furnizorii nu mai au voie să trimită oferte-tip cu prețuri mai mari decât plafoanele

Un alt amendament prevede că furnizorii nu vor mai avea voie să le trimită clienților cu prețuri plafonate oferte-tip care includ prețuri mai mari decât plafoanele stabilite de stat. Furnizorii au trimis în ultimele luni oferte, pentru clienții cărora le expira contractul, chiar și la prețuri de 3 lei/KWh, deși aceștia plătesc în cele din urmă tot prețul plafonat.

„(10) În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul din ofertele tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2)”, arată amendamentul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

PSD a anunțat că va depune o serie de amendamente, printre care introducerea unui nou prag de preț, de 1,3 lei/KWh, indiferent de nivelul de consum sau de categoria de consumator.

Coaliția a stabilit anterior că că pentru consumatorii casnici rămân valabile valorile de 0,68 lei/kWh si 0,80, pentru plafonare, și va fi stabilit un preț fix, de 1,3 lei, pentru consumatorii casnici care nu se încadrează la un consum lunar de până în 255kwh. Acum ei au stabilit, în plus, că acest preț fix maxim de 1,3 lei se va aplica pentru orice tip de consumator.

Astfel, vor exista trei praguri de preț:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv; maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:

1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv
2. clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.
3. clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 KWh/lună se facturează la prețul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus iar în cazul în care consumul depășește 300 KWh/ lună întreg consumul se facturează la prețul maxim de 1,3 lei/kWh;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
2. operatorii/operatorii regionali definiți la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;
3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
4. Autoritățile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit.d), precum şi pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;”

Sursa foto: Economedia / Ilona Andrei

Comentarii

  1. Va rugam sa actualizati tarifele lei / kwh pentru persone fizice care detin mai multe contracte de furnizare energie electrica, pentru apartamente prop. personala locuite de familie si membri ai acesteia ( parinti / copii )..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *