Schema de ajutor de stat IMM Plus, la un pas de a fi operațională. Antreprenorii ar putea accesa cele 12,5 miliarde lei la începutul lunii mai

bani, lei, finante, bancnote Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Ministerul Finanțelor anunță că schema de ajutor de stat IMM Plus este la un pas de a fi operațională și mai necesită doar publicarea în Monitorul Oficial a unui document, astfel că antreprenorii români ar putea accesa cele 12,5 miliarde lei la începutul lunii mai.

Conform ministerului, după aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus de către Comisia Europeană la 9 aprilie a.c., a fost publicat Ordinul comun care stabilește plafoanele de garantare pe componente, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare.

„Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului comun, putem spune că schema de ajutor de stat IMM Plus este oficial operațională. Astfel, se pot demara procedurile pentru ca de la începutul lunii mai cei 12,5 miliarde lei alocați de către Guvern să poată fi accesați de către antreprenori și autoritățile locale”, a anunțat ministrul Marcel Boloș.

Măsura asigură accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții sau pentru continuarea activității, care pot aplica pentru garanții, dobânda și comisioanele fiind asigurate de către stat.

Bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS și a componentelor acesteia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS, valabilă până la 30 iunie 2024, a fost apbrobată prin OUG nr.18/2024. Schema de ajutor de stat va facilita accesul la lichidități al întreprinderilor mici și mijlocii, al întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina. Totodată, prin implementarea Programului IMM PLUS se încurajează dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a unităților administrativ-teritoriale, care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.

Alocarea pe programe

Din plafonul total de 11,1 miliarde lei, al garanțiilor care pot fi acordate până la 30 iunie 2024, 9,12 miliarde lei, se alocă astfel:

  • Fondului National de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii(F.N.G.C.I.M.M.) se alocă integral plafonul de 5,892 miliarde lei pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS;
  • Pentru componenta AGRO PLUS, plafonul total de 127,630 milioane lei, se alocă 27,630 milioane lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (F.G.C.R.) și 100 de milioane F.N.G.C.I.M.M;
  • Pentru componenta IMM PROD PLUS, plafonul total de 1 miliard lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;
  • Pentru componenta CONSTRUCT PLUS, plafonul total de 2 miliarde lei, se alocă F.N.G.C.I.M.M. se alocă 900 de milioane pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS și 100 de milioane lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS. De asemenea, suma de 900 de milioane lei pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS, se alocă Fondului Român de Contragarantare (F.R.C) și suma de 100 de milioane pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS;
  • Pentru componenta INNOVATION PLUS, plafonul total de 100 de milioane, se alocă integral F.R.C..

Diferența de 1,198 miliarde lei dintre plafonul total al Programului IMM PLUS a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR nr.662/128/2024 componentei RURAL PLUS administrată de F.G.C.R.

Cum se acordă sprijinul

Ajutorul de stat este sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10 milioane lei.

Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5 milioane lei.
Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni.

În cazul creditelor de investiții instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Pentru a spori atractivitatea programului si pentru a veni in sprijinul benefeficiarilor Programului costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM PLUS, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,5% pe an pentru creditele de investiții și ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 1,9% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

De asemenea, Ministerul Finanțelor subvenționează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare în procent de 100% pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioada de maximum 12 luni de la data acordării creditului.

În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului, instituțiile de credit transmit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda până la 30 iunie 2024 inclusiv, în cadrul componentelor Programului IMM PLUS, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul componentelor programului.

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *