Super-agenția care va conduce toate companiile de stat își recrutează șefii. Ce condiții trebuie să îndeplinească președintele și vicepreședintele AMEPIP

G4Media sept. 12, 2023 1 comentarii
dosare, birocratie, arhiva, arhive, dezordine

Secretariatul General al Guvernului (SGG, condus de liberalul Mircea Abrudean) a început selecțiea candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), potrivit unui comunicat al SGG. AMEPIP e super-agenția guvernamentală care va conduce toate companiile de stat.

Procesul de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al AMEPIP se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor de candidatură și interviul.

Printre condițiile cerute se numără diplomă de studii superioare și 7 ani în funcții de conducere în firme sau la stat.

Super-agenția AMEPIP a fost înființată printr-un proiect de lege inițiat de guvernul Ciucă, sub pretextul unei cereri din PNRR. România și-a asumat eficientizarea administrării companiilor de stat. AMEPIP pune sub controlul premierului și al secretarului general absolut toate companii și regiile autonome cu capital de stat: firme controlate de ministere, primării, consilii județene și agenții de dezvoltari intra-comunitară (ADI).

Controlul AMEPIP asupra acestor companii va fi absolut, după cum arată mai multe articole din proiect. De exemplu, un articol din lege arată cât de ușor vor putea fi dați afară administratorii unei companii cu capital de stat, chiar dacă sunt numiți pe mandate de patru ani, doar pe motiv că nu își îndeplinesc indicatori-cheie de performanță, stabiliți de altfel chiar de conducerea AMEPIP, subordonată guvernului:

”În situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție, cu informarea Guvernului în acest sens”.

Veniturile gestionate de AMEPIP vor fi uriașe: un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale ale companiilor de stat, plus 30% din amenzile aplicate companiilor de stat care nu îndeplinesc diferite condiții.

Angajații AMEPIP sunt din categoria super-bugetarilor, urmând să fie plătiți cu 50% în plus față de salariul normal.

Numărul maxim de posturi al AMEPIP este de 88, la care se adaugă un președinte și doi vicepreședinți – fiecare cu cabinet propriu, plus un secretar general. De asemenea, instituția va avea 8 mașini. Nu e clar pentru ce e nevoie de un număr atât de mare, având în vedere că agenția are doar trei demnitari.

Proiectul arată că președintele și vicepreședinții AMEPIP sunt numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului, după un proces de selecție. Secretar general al guvernului condus de Marcel Ciolacu (PSD) este Mircea Abrudean (PNL).

Condițiile de participare la concurs:

Președintele AMEPIP trebuie să aibă diplomă de licență în domeniul juridic, economic, al administrației publice sau managementului, să aibă o vechime de cel puțin zece ani de experiență profesională în domeniul economic sau financiar, de management sau juridic, dintre care cel puțin 7 ani în funcții de conducere executivă în societăți cu capital privat, în întreprinderi publice sau în funcții de conducere în administrația publică, perioadă în care au exercitat atribuții de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice.

Persoana care candidează pentru a ocupa funcţia de preşedinte sau pe cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii de pregătire şi experienţă profesională:
• să fie absolvent cu diplomă de studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, al administraţiei publice, managementului sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;
• să îndeplinească condiţiile de vechime de cel puţin 10 ani de experienţă profesională în domeniul economic sau financiar, management sau juridic, dintre care cel puţin 7 ani în funcţii de conducere executivă în societăţi cu capital privat, în întreprinderi publice sau în funcţii de conducere în administraţia publică, perioadă în care a exercitat atribuţii de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice.
Dosarul de înscriere a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv pentru cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• cererea de înscriere, personalizată pentru funcția de președinte sau pentru cea de vicepreședinte al AMEPIP;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, documente care să ateste competențele în ceea privește cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
• curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, cu menționarea funcției pentru care candidează;
• scrisoare de intenţie;
• cel puţin o scrisoare de recomandare de la angajatori anteriori;
• extras Revisal/copie după carnetul de muncă/copie după contracte de mandat/copie după adeverinţe care atestă experienţa profesională;
• documente/adeverinţă din care să rezulte experienţa în administrarea sau managementul unor societăţi din sectorul public şi privat;
• cazier judiciar;
• cazier fiscal;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
• formular – declarație publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.

Sursa foto: Facebook/ Violeta Alexandru

Comentarii

  1. Geaba, de aproape 33 de ani, imnul national, ca o poruncă, te îndeamnă”deșteaptă-te”, tu popor roman ești vehement hotărît să rămîi ne-destept.
    Accepți, ca pe un destin, batjocura si hotia celor ce ar trebui să se ocupe de bunastarea si respectul tău.
    Nu te supăra, dar îți meriți soarta

Comments are closed.