UE are prima lege din lume privind inteligența artificială: Consiliul dă undă verde finală primelor norme mondiale 

Creier - inteligență artificială Pixabay Sursa foto: Pixabay

Consiliul UE a aprobat legea care vizează armonizarea normelor privind inteligența artificială, așa-numita lege privind inteligența artificială (AI Act), anunță oficialii europeni. Legislația urmează o abordare „bazată pe riscuri”: cu cât riscul de a cauza prejudicii societății este mai mare, cu atât normele sunt mai stricte. Este prima lege de acest tip din lume, iar inițiatorii săi spun că aceasta poate stabili un standard global pentru reglementarea inteligenței artificiale.

“Noua lege are ca scop să încurajeze dezvoltarea și adoptarea de sisteme de inteligență artificială sigure și demne de încredere pe piața unică a UE, atât de către actorii publici, cât și de cei privați. În același timp, ea urmărește să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și să stimuleze investițiile și inovarea în materie de inteligență artificială în Europa. AI Act se aplică numai în domenii care intră sub incidența legislației UE și prevede derogări, cum ar fi pentru sistemele utilizate exclusiv în scopuri militare și de apărare, precum și în scopuri de cercetare”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE.

“Adoptarea actului privind inteligența artificială reprezintă o etapă importantă pentru Uniunea Europeană. Această lege de referință, prima de acest tip din lume, abordează o provocare tehnologică globală care creează, de asemenea, oportunități. Prin legea privind IA, Europa subliniază importanța încrederii, a transparenței și a responsabilității atunci când se abordează noile tehnologii, asigurându-se în același timp că această tehnologie în schimbare rapidă poate prospera și stimula inovarea europeană”,a declarat Mathieu Michel, secretar de stat belgian pentru digitalizare, simplificare administrativă, protecția vieții private și reglementarea în domeniul construcțiilor.

Sinteza scopurilor și normelor din AI Act, conform inițiatorilor:

Clasificarea sistemelor de inteligență artificială ca fiind de risc ridicat și practicile de inteligență artificială interzise

Noua lege clasifică diferite tipuri de inteligență artificială în funcție de risc. Sistemele de inteligență artificială care prezintă doar un risc limitat vor fi supuse unor obligații de transparență foarte ușoare, în timp ce sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat vor fi autorizate, dar vor fi supuse unui set de cerințe și obligații pentru a avea acces pe piața UE. Sistemele de inteligență artificială, cum ar fi, de exemplu, manipularea cognitiv-comportamentală și scorul social, vor fi interzise în UE, deoarece riscul lor este considerat inacceptabil.Legea interzice, de asemenea, utilizarea IA pentru activități de poliție predictive bazate pe profilare și sistemele care utilizează date biometrice pentru a clasifica persoanele în funcție de categorii specifice, cum ar fi rasa, religia sau orientarea sexuală.

Modele de inteligență artificială de uz general

Legea privind IA abordează, de asemenea, utilizarea modelelor de IA de uz general (GPAI).

Modelele GPAI care nu prezintă riscuri sistemice vor face obiectul unor cerințe limitate, de exemplu în ceea ce privește transparența, dar cele care prezintă riscuri sistemice vor trebui să respecte norme mai stricte.

O nouă arhitectură de guvernanță

Pentru a asigura o aplicare corespunzătoare, sunt create mai multe organisme de guvernanță:

un Birou pentru IA în cadrul Comisiei, care va asigura aplicarea normelor comune în întreaga UE.
un grup științific de experți independenți pentru a sprijini activitățile de aplicare a legii
un consiliu pentru IA, format din reprezentanți ai statelor membre, care să consilieze și să asiste Comisia și statele membre în ceea ce privește aplicarea coerentă și eficientă a Legii privind IA.
un forum consultativ pentru părțile interesate care să ofere expertiză tehnică consiliului pentru IA și Comisiei.

Sancțiuni

Amenzile pentru încălcările Legii privind IA sunt stabilite ca procent din cifra de afaceri anuală globală a societății contraveniente în anul financiar precedent sau dintr-o sumă prestabilită, oricare dintre acestea este mai mare. IMM-urile și întreprinderile nou înființate fac obiectul unor amenzi administrative proporționale.

Transparența și protecția drepturilor fundamentale

Înainte ca un sistem de inteligență artificială cu risc ridicat să fie implementat de unele entități care furnizează servicii publice, va trebui evaluat impactul asupra drepturilor fundamentale. Regulamentul prevede, de asemenea, o transparență sporită în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență artificială cu risc ridicat. Sistemele de IA cu risc ridicat, precum și anumiți utilizatori ai unui sistem de IA cu risc ridicat care sunt entități publice vor trebui să fie înregistrați în baza de date a UE pentru sistemele de IA cu risc ridicat, iar utilizatorii unui sistem de recunoaștere a emoțiilor vor trebui să informeze persoanele fizice atunci când sunt expuse la un astfel de sistem.

Măsuri de sprijinire a inovării

Legea privind IA prevede un cadru juridic favorabil inovării și urmărește să promoveze învățarea reglementării pe bază de dovezi. Noua lege prevede că sandboxurile de reglementare în domeniul IA, care permit un mediu controlat pentru dezvoltarea, testarea și validarea sistemelor inovatoare de IA, ar trebui să permită, de asemenea, testarea sistemelor inovatoare de IA în condiții reale.

Etapele următoareDupă ce va fi semnat de președinții Parlamentului European și al Consiliului, actul legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE în zilele următoare și va intra în vigoare la douăzeci de zile după această publicare. Noul regulament se va aplica la doi ani de la intrarea sa în vigoare, cu unele excepții pentru dispoziții specifice.

Informații de fondActul privind IA este un element-cheie al politicii UE de promovare a dezvoltării și adoptării pe piața unică a unei IA sigure și legale, care să respecte drepturile fundamentale.Comisia (Thierry Breton, comisarul pentru piața internă) a prezentat propunerea de act privind IA în aprilie 2021. Brando Benifei (S&D / IT) și Dragoș Tudorache (Renew Europe / RO) au fost raportorii Parlamentului European în acest dosar, iar la 8 decembrie 2023 s-a ajuns la un acord provizoriu între co-legislatori.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *